PsF

SwedishEnglish

Kognitiv skript-terapi

Frustrerad över att dina självinsikter
inte har lett till verklig inre förändring?


Omprogrammera ditt undermedvetna
med kognitiv skript-terapi.


KOGNITIV SKRIPT-TERAPI
Omprogrammera ditt undermedvetande
med medveten uppmärksamhet.
Mp3
Mp3
Klicka för

<- Mp3 Skript eller E-kurser ->
E-kurser
e-kurser

Kognitiv terapi på djupet

Kognitiv skript-terapi (KST) är besläktad med kognitiv beteendeterapi (KBT), men använder sig i större utsträckning av metoder som arbetar mer direkt mot det undermedvetna, och som arbetar mer direkt med inre bilder och inre reflexmässiga programmeringar.
Många av metoderna kommer från NLP, NeuroLingvistisk Programmering.

CST

Metoder skräddarsydda för olika typer av besvär

Metoderna är ofta direkt utvecklade för vissa specifika besvär, som fobier, post-traumatisk stress, tvångsbeteenden, tvångstankar. Andra metoder är mer allmänt inriktade. De flesta av metoderna inriktar sig på att göra förändringar i de inre ”skript” som undermedvetet styr våra reaktioner och vårt beteende. Dessa skript, som fungerar som undermedvetna ”autopiloter”, bygger nästan alltid på inre, undermedvetna, bilder. Dessa bilder är via betingning kopplade till vissa föreställningar, beslut, känslor. De flesta av dessa skript har en positiv funktion och leder till ett adekvat och målinriktat beteende. Andra kan vara kopplade till negativa känslor, begränsande beslut om en själv, och kan hämma, hindra eller skapa negativa beteenden. Med KST och andra metoder för undermedveten omprogrammering kan inre begränsande mentala och känslomässiga skript ändras och utvecklas.

Livslinjeterapi, en mer allmän metod inom skript-terapi

En av de metoder som hör de mer allmängiltiga är Livslinje-terapi, som bygger på att vi organiserar våra inre bilder, både minnen och framtidsbilder, genom att placera dem i vårt inre rum utefter en linje, i kronologisk följd. Detta är inte symboliskt, utan vad hjärnan gör neurologiskt, via syncentrum. Denna ”Livslinje” är individuell, men har vissa generella egenskaper, som delas av alla.
Life Track

Genom olika visualiseringsövningar kan Livslinjen förändras, och detta leder till förändringar i självbild, i hur minnen påverkar, förändring i hur man ser på sin personliga framtid.

Individuellt utformade själv-hjälps-program på mp3 eller audio-CD

För specifika förändringsmål kan KST användas på egen hand, med hjälp av självhjälps-program på ljudfil, som man lyssnar på i ett tillstånd av djup avslappning.

Vissa av dessa baseras på självhypnos och innehåller också bakgrundsljud för Binaural Hjärnvågs-stimulering, BWE (Binaural Brainwave Entrainment) som påverkar din hjärna att ha samma typ av hjärnvågor som är typiska under meditation och hypnotisk trance
.

Brainwave Entrainment

KST-skript för självhjälp och e-kurser för nedladdning

Här nedanför presenteras KST-skript och e-kurser, tillgängliga för att köpa och ladda ned, först i en 22 minuters-video, och under den även skriftligt.

Psykosyntes-terapeut Lars Gimstedt.
(Videon finns även på YouTube. Titta på våra andra videoklipp.)

Mp3


FÄRDIGGJORDA KST-SKRIPT på mp3

Ett antal färdiggjorda KST-skript finns tillgängliga
här nedanför för att köpa och ladda ned.
Knappen "Betala, ladda ned" tar dig till en PayPal betalsida,
där du kan betala med kreditkort eller via ditt PayPal-konto,
varefter du blir förflyttad till en nedladdningssida.

Säkras av PayPal

The Well

KÄLLAN
___
Hitta din källa för inre resurser.

Det engelska ordet för resurs är resource, d.v.s. Re – Source: att Gå tillbaks till Källan. Övningen hjälper dig att använda dina chakran (kroppens olika energicentra) för att hitta din djupaste källa.
Källan för resurser du har, men hittills kanske inte alltid haft tillgång till. Använd gärna denna övning i en regelbunden meditationsstund.

Pris 22,50 kr

Mp3, 16 Mb, 19 min. Har BWE, Brainwave Entrainment - hjärnvågsstimulering. ____ Titta på en kort YouTube-video :

YouTube
Selfhypnosis

Självhypnos - minikurs

Hypnos – läskigt, konstigt, oförutsägbart?

Lär dig självhypnos, ett enkelt, förutsägbart och kraftfullt verktyg för personlig utveckling.

Pris 85 kr
I denna kortkurs i självhypnos lär du dig effektiv avslappning och hur du sedan genom att använda alla sinnen på ett specifikt sätt snabbt själv kan försätta dig i ett tillstånd av djup hypnos. Din förmåga att försätta dig i hypnotisk trance kommer att öka för varje gång du lyssnar till den.

Självhypnos-sessionen innehåller ett antal allmänt hållna hypnotiska induktioner om önskade positiva förändringar, som du före sessionen har definierat för dig själv.

Denna inspelning liknar PSYKOSYNC, en produkt som kan tas fram efter beställning: skräddarsydd självhypnos-session med hypnotiska induktioner som du själv har utformat, samt med BWE.

Mp3, 55 Mb, 40 minuter. Med BWE, hjärnvågsstimulering.

Titta på en kort YouTube-video :

YouTube

Belief Buster

Övertygelse-städning

Detta skript använder dina inre bilder av dig själv, både "modaliteterna" - den visuella, den audiella och den kinestetiska (kroppsliga) "kanalen" - och "submodaliteterna" - de specifika egenskaperna hos bilderna i varje kanal. Via en visualiserings-teknik, kan egenskaperna hos dessa inre bilder förändras, så att gamla negativa övertygelser om dig själv kan elimineras, och positiva kan förstärkas.
Pris 70 kr

Mp3, 42 Mb, 30 minuter. Med BWE, hjärnvågsstimulering.

Titta på en kort YouTube-video :

YouTube
E-kurser


E-KURSER BASERADE PÅ KST


E-kurserna görs on-line, uppkopplad på webben.
De är utformade med en kombination av text,
bild och ljudfiler. Många av kurserna innehåller
också nedladdningsbara e-böcker.


Säkras av PayPal

AOM-andningen

AOM-andningen

Svårt att varva ned ?

Hitta nyckeln till omedelbar avspänning:


Pris 1 kr
Lär dig att hitta din naturliga andning för att hitta ditt Inre Lugn.

Denna e-kurs leder dig genom en process för kroppskännedom och för träning i en specifik psyko-motorisk andningsteknik. Andningstekniken har också visat sig lindra bihålebesvär.
E-bok 8 sidor, nedladdningsbar ljudfil 15 min.

Titta på en kort YouTube-video :

YouTube
Tankeramar


Bryt Blockeringen

Blir du ibland helt blockerad
i en stark känsla?


Programmera om ditt undermedvetna
att agera konstruktivt.


Pris 175 kr

En e-kurs med fyra textavsnitt 12 sidor, en ljudfil 10 minuter.

Titta på en kort YouTube-video :

Läs mer ->
YouTube
Du Kan Stava

Du Kan Stava

En mini-kurs i e-boksformat.
Lär dig att hitta din förmåga att stava rätt genom att använda din minnes-access på
ett optimalt sätt.

Minnes-access fungerar olika för högerhänta och för vänsterhänta personer, så e-boken finns i två versioner. PDF-format, 10 sidor.

___________________Läs mer ->>

För högerhänta_: Pris 40 kr

För vänsterhänta: Pris 40 kr

Titta på en kort YouTube-video :

YouTube


Hantera Kritik

Hantera Kritik

Blir du ställd när du blir kritiserad?

Programmera om ditt undermedvetna
så att du kan bemöta kritik på ett
konstruktivt sätt
.

(Denna e-kurs är en
fortsättningskurs till
Bryt Blockeringen,
och kan bara köpas i
slutet av denna kurs.)

Lär dig också att kritisera på ett sätt som är lätt att ta emot och som påverkar positivt.

E-kurs, fem textavsnitt 10 sidor, två ljudfiler totalt 55 minuter.

Titta på en kort YouTube-video :

Läs mer ->

YouTube

Allergi


Omprogrammera din allergi


Lär dig använda ditt undermedvetnas dolda kunskap för att stötta och aktivera ditt undermedvetnas och din kropps förmåga att skapa en permanent omprogrammering av ditt immunförsvar.


Pris 270 kr

Kursen består av kurstext, kompletterad med 30 minuter i ljud-version på tre mp3-filer, och en självhypnos-session på 38 minuter på mp3-fil. Denna innehåller även BWE, hjärnvågs-stimulering. Kursen kan läsas och avlyssnas on-line, och/eller kan laddas ned. För en extrakostnad på 200 kronor kan den beställas i pappersform plus två ljud-CD, som skickas via vanlig post. Beställ denna extra-service on-line.

Titta på en kort YouTube-video :

 

 

YouTube

Välkommen !


Omprogrammera din stamning

Har du testat allt för din stamning,
och inget har hjälpt?

Jag omprogrammerade mitt undermedvetna och talar nu
fullständigt flytande.

Denna kurs baseras på en behandlingsmetod för stamning och talblockering, som utvecklats på PsykosyntesForum.

Pris 450 kr
Kursen, som består består av 12 separata avsnitt, arbetar med en mängd olika metoder från KST, både sådana som fungerar på ett medvetet, kognitivt plan, och sådana direkt påverkar det undermedvetna.

Kursen görs enklast on-line via webben, men från varje avsnitt kan också ett kapitel ur en
e-bok i pdf-format laddas ned och/eller skrivas ut. Avsnitten innehåller också 18 ljudfiler, som man kan lyssna till on-line eller ladda ned för att lyssna på off-line på datorn eller på en mp3-spelare. Totalt 60 kurssidor, 2.6 timmar ljudfiler. Vissa av dessa innehåller BWE, hjärnvågs-stimulering.

Personlig Skype-video-coaching under kursen kan beställas.

Titta på en kort YouTube-video :

Läs mer ->

YouTube


Omprogrammera relationen

Omprogrammera relationen

Provat relationsrådgivning,
pratat i timmar om era problem,
och inget blev bättre?

Lär er att bygga och fördjupa
er relation genom att utveckla
självkunskap och relationsfärdigheter.

Pris 950 kr
Kursen är uppbyggd som ett ramverk med tio olika avsnitt. I flera av dessa kommer
man att länkas vidare till kursavsnitt som egentligen är egna e-kurser, och som går
att köpa separat:
_________________________________

Basal Kommunikation, Elementitets-testet, Bryt blockeringen, Hantera kritik, Släpp känslan, Tankeramar och visualiseringen Författaren.

Titta på en kort YouTube-video :

Läs mer ->

YouTube

Perceptionskanaler

Perceptionskanaler

Hur uppfattar du världen?
Hur lär du dig bäst?
Hur kommunicerar du?

Registrera dig för nyhetsbrev och få denna e-skrift
GRATIS !

Vi uppfattar världen via våra sinnesorgan och genom kognitiv mental och känslomässig bearbetning av det vi ser, hör och känner. Olika personer uppfattar världen på olika sätt, varje människa har sitt eget optimala sätt att ta in ny information och att lära sig på.
Det finns många olika orsaker till detta, som personlighet, kulturell bakgrund, kunskap och utbildning, etc.

Men, en ofta förbisedd faktor är hur vår perception fungerar, på ett grundläggande plan.

Detta används i några e-kurser här på PsykosyntesForum, och där finns ett enkelt test, med vilket du kan kartlägga din egen Primära Perceptionskanal.


Släpp känslan

Släpp känslan

Fastnar du ibland i ett
negativt känslotillstånd?

Lär dig att bara släppa begränsande känslor, utan ansträngning.

Pris 270 kr
Du får i denna e-kurs lära dig att använda enkla men djupgående meditativa tekniker från KST för att kunna släppa negativa och kroniska känslor. Sådana som egentligen inte har med den pågående verkligheten att göra, utan som bara begränsar och förlamar dig, och som kostar kraft och energi helt i onödan.

Kursen består av kurstext både on-line och i en 32-sidig e-bok, kompletterad med 80 minuter övningar på fyra mp3-filer, och en självhypnos-session på 20 minuter på mp3-fil.
Denna innehåller även BWE, hjärnvågsstimulering.

Kursen kan läsas och avlyssnas on-line, och/eller kan laddas ned. För en extrakostnad på 200 kronor kan den beställas i pappersform plus två ljud-CD, som skickas via vanlig post. Beställ denna extra-service on-line.

Titta på en kort YouTube-video :

Läs mer ->

YouTube

Empower Your Inner Healing

Stötta Din Inre Läkekraft


Du kommer här att få lära dig att använda ditt undermedvetnas och din kropps dolda kunskaper för att stötta och aktivera kroppens förmåga att läka sig själv, genom att bli medveten om och genom att förändra inre bilder, känslor och kroppsförnimmelser.

Pris 270 kr
Kursen består av kurstext, kompletterad med 30 minuter i ljud-version på två mp3-filer, och en självhypnos-session på 30 minuter på mp3-fil. Denna innehåller även BWE, hjärnvågsstimulering. Kursen kan läsas och avlyssnas on-line, och/eller kan laddas ned.
För en extrakostnad på 200 kronor kan den beställas i pappersform plus två ljud-CD, som skickas via vanlig post. Beställ denna extra-service on-line.

Titta på en kort YouTube-video :

YouTube

Tankeramar


Tankeramar

Fastnar du ibland i ett negativt ältande?

Lär dig att ge dig själv kraft genom
att förändra ditt inre fokus:Pris 40 kr

Denna kurs handlar om hur du ska kunna utveckla förmågan att bli medveten om dina tankemönster och att kunna förändra dessa så att de ger dig energi.

Titta på en kort YouTube-video :

Läs mer ->

YouTube


Sluta Banta


Ätskript

Bantat många gånger, och sedan gått tillbaks till din gamla vikt?

Programmera om ditt undermedvetna,
så att din kropp automatiskt talar om för dig
hur du ska äta. Ät och må bra !


Pris 22,50 kr

E-skrift i pdf-format, 5 sidor.

Läs mer om vår behandlingsmetodik för att nå sin ideala vikt.

Titta på en kort YouTube-video :

YouTube


Fortfarande osäker på om du vill köpa?

För att få en snabb överblick av produkterna ovanför, plus av andra produkter från PsykosyntesForum, klicka på "Produkt-trädet" här till höger.

Produkt-trädet
  Tom  
   
  PsykosyntesForum