SwedishEnglish
Share to Facebook Share to Twitter Mail Send to Google More...

Dyslexi - skript för inlärning / minnesaccess

Dyslexi kan vara ett inlärt beteende

Video
YouTube

Behandlingen finns också
tillgänglig som e-kurs.

E-kurs
E-kurs
Dyslexi Dyslexi beror i många fall på ett, ofta omedvetet, inlärt beteende där minnet används på ett neurologiskt ineffektivt eller t.o.m. inte fungerande sätt.

Den s.k. minnes-accessen utnyttjar inte fullt ut hjärnans hela kapacitet, framför allt utnyttjas inte bägge hjärnhalvorna på ett effektivt sätt.

Andra orsaker kan också finnas, och att arbeta med minnes-access har då liten eller ingen verkan, men har inte heller några negativa bieffekter.

Dyslexi-beteendet går att programmera om

Genom träning i en specifik teknik, utvecklad inom terapiformen NLP, kan dyslexi som orsakas av minnes-access-problem helt botas.

Träningen bygger på en teknik som använder de omedvetna ögonrörelser som finns i samband med minnes-access, genom att förändra dessa. Detta kombineras med visualiseringstekniker där hjärnans digitala (linjära) såväl som analoga (helhetsfokuserade) funktioner aktiveras, samt att det audiella minnet kopplas till de inre bilderna genom betingning.

Metoden har verifierats i flera studier

Studier har gjorts som visar att stavningsförmågan hos normalfungerande människor (alltså inte dyslexiker) förbättras 25% genom denna träning, och att den faktiskt kan försämras 15% om man i ställer låter dessa människor träna ett ”dyslexiskt” minnesbeteende.

Stava rätt

Träningens omfattning

Utbildningen i dessa metoder omfattar två till tre sessioner à en timme. Efter egen träning under en månad följs resultatet upp vid en avslutande session, varefter träningen kan ske på egen hand. Dyslexin brukar efter detta avta under loppet av något år, för att därefter vara i stort sett eliminerad.

E-kurs

Testa själv med
mini-kurs i e-bok

En mini-kurs i e-boksformat har tagits fram. Den kan förstås inte vara individuellt anpassad, som en personlig behandling på PsykosyntesForum är.

Den kan dock, om dina skriv- och lässvårigheter är starkt kopplade till minnes-access, ändå fungera
mycket bra.

E-boken Du Kan Stava finns i två versioner, en för högerhänta personer och en för vänsterhänta, eftersom minnes-accessen fungerar olika.

Klicka på en av knapparna nedan för att köpa och ladda ned din e-bok i pdf-format, 10 sidor.

Du Kan Stava
E-bok DU KAN STAVA

För högerhänta_:
________Pris 40 kr

För vänsterhänta:
________Pris 40 kr

Titta på en kort
YouTube-video:
Mer information:

Spelling strategy,
Robert Dilts.pdf


Spelling investigation,
Ruth Hamilton.pdf


Spelling development,
Jonathan Altfeld.pdf


Fortfarande osäker på om du vill köpa?

Registrera dig för nyhetsbrev, testa produkter gratis.
(Värt mer än 600 kr.)

Titta på våra andra produkter - klicka på vårt
"Produkt-träd" här till höger.


Produkt-trädet
Gå tillbaks till förra sidan
   
  PsykosyntesForum