SwedishEnglish
Share to Facebook Share to Twitter Mail Send to Google More...

PSYKOSYNC - Självhypnos på mp3 eller CD

Hypnos – läskigt, konstigt, oförutsägbart?

Lär dig självhypnos, ett enkelt, förutsägbart och
kraftfullt verktyg för personlig utveckling.


Klicka här för e-kurs
E-kurs

PSYKOSYNC


Vad är självhypnos?

I coaching eller terapi hos PsykosyntesForum används ofta metoder för att arbeta direkt på en undermedveten nivå. Det kan vara inre visualiseringar, undermedvetna omprogrammeringar, verktyg från KST (Kognitiv Skript-terapi), inre resor längs Livslinjen, eller inre meditativa processer. Dessa metoder har gemensamt att de sker med klienten i ett tillstånd av djup avslappning.

För varje gång en klient gör en sådan övning, tränas klienten i att själv försätta sig i detta tillstånd av djup avslappning, och coachens / terapeutens instruktioner blir allt mindre nödvändiga. Denna förmåga utvecklas ofta till en nivå, där tillståndet djupnar från avslappning till trance, och kallas då självhypnos.

Självhypnos

Självhypnos på mp3 eller CD

Coachingen eller terapin hos PsykosyntesForum leder i många fall till att klienten erbjuds en inspelning på mp3-fil eller ljud-CD av de övningar, som visat sig leda till konkreta, positiva och varaktiga förändringar.

PSYKOSYNC

Om du har något specifikt du vet att du vill förändra hos dig själv, kan du också direkt beställa en individuellt utformad självhypnos-träning på mp3 eller CD.
Exempel på ämnen: rökavvänjning, självkänsla, social fobi, stamning, stresshantering, sömnstörningar, viktminskning.

Utformningen av din Psykosync görs under två
en-timmes-sessioner. Beroende på ämnet kan ytterligare någon eller några sessioner behöva läggas till. Sessionerna kan ske hos oss, via Skype, eller via webcoaching.
Lyssna på CD
Efter detta produceras Psykosync-mp3-filen eller CD:n i en ljudstudio, vilket tar c:a två timmar. Avslappnande musik efter klientens önskemål och en subliminal ljudmatta för att stimulera meditativa hjärnvågor läggs på i bakgrunden (Binaural Brainwave Entrainment, BWE).

Priset
för Psykosync-mp3/CD är således lika med kostnaden för fyra coaching/terapi-sessioner, med tillägg för eventuellt tillkommade sessioner.
Beställ via onlinebetalning.
Betala on-line med PayPal

E-kurs i självhypnos

Detta är en allmänt hållen självhypnos-session,
där du i förväg definierar vilka positiva förändringar du vill göra i dig själv.


Kommentera klippet - klicka HÄR.

Läs mer på sidan om KST, Kognitiv Skript-terapi.

Lyssna gratis på ett exempel på en självhypnos-tränings-mp3, eller köp och ladda ned, genom att klicka här: 

Lyssna :

Mp3, 55 Mb, 40 minuter.


Pris 85 kr

Undermedveten förändring

I början brukar man medvetet lyssna på träningen, men för varje gång man sedan lyssnar, kommer man att lyssna allt mer "ouppmärksamt", för att till slut driva bort i djup avslappning. Man skulle kunna tro att detta minskar effekten av träningen, men erfarenhet visar det motsatta: ju mer innehållet passerar förbi medvetna nivåer för att gå direkt in i det undermedvetna, desto större effekt har träningen. Den har positiv effekt till och med om man somnar under lyssnandet.

Uppdatering av träningsprogrammet

Editeringskopian lagras hos PsykosyntesForum och tillägg och ändringar kan beställas i efterhand. Exempelvis kan man ha valt att fokusera på vissa aspekter av en inre förändring i den första versionen. Efter ett tag, när förändringen har börjat att ske, kanske man vill fokusera mer på en annan aspekt. Ett helt nytt program behöver då inte beställas, utan det gamla kan användas efter nödvändiga modifieringar, och en ny mp3-fil eller en ny CD levereras, till ett pris som motsvarar det tillkommande arbetet.

Stimulering av hjärnvågor

På en audiell nivå under själva träningsprogrammet och bakgrundsmusiken, läggs en subliminal ljudmatta in. Denna bygger på s.k. binaurala vågformer, som visat sig kunna styra hjärnvågor mot meditativa tillstånd. Vilken slags ljudmatta som läggs in beror på ämnet och önskat inre tillstånd.

EEG
Hjärnvågorna har olika frekvenser, beroende på tillstånd:

Beta, 12-38 hz, motsvarar vårt normala vakna tillstånd.
Alpha, 8-12 hz, är när man är vaken men avslappnad, låg informationsbearbetning.
Theta, 3-8 hz, motsvarar lätt sömn, djup avslappning, eller meditation.
Delta, 0,2-3 hz, motsvara djup sömn eller djup hypnos.

Färdiga självhypnos-program

I webshopen finns ett stort utbud av färdiga självhypnos-program (bara på engelska).

Program för meditation med hjälp av BWE finns också
i webshopen, under kategorin Meditation.

På sidan om psykosyntes-visualiseringar finns också ett antal korta program som är avsedda att använda för undermedvetet arbete i djup avslappning.

Hypnosprogram

 


Titta på våra andra produkter - klicka på vårt
"Produkt-träd" här till höger.

På sidan du kommer till kan du också teckna dig för våra nyhetsbrev och få gratis bonusmaterial värt
600 kr.


Produkt-trädet
 
 

<-- Tillbaks

   
  PsykosyntesForum