SwedishEnglish
Share to Facebook Share to Twitter Mail Send to Google More...

Släpp känslan

Fastnar du ibland i ett negativt känslotillstånd?
Lär dig att bara släppa begränsande känslor, utan ansträngning :


Befria dig

E-kursen SLÄPP KÄNSLAN


Pris 270 kr

Känslor är viktiga

Känslor fyller en viktig funktion.

Utan känslor skulle vi inte vara riktigt levande.

De lever ibland ett eget liv, och vi styr inte alltid
över dem.

Oftast är detta OK, det gör oss spontana och mänskliga.

Känslor kan begränsa
Känslor kan förlama

Men, känslor kan också begränsa dig :

Men, ibland kan vi alla hamna i förlamande känslor.

Känslor vi inte kan frigöra oss ifrån, även fast vi
kanske inser förnuftsmässigt att de bara kostar
energi och begränsar våra möjligheter att agera
konstruktivt.

Forskning har t.o.m. påvisat samband mellan negativa begränsande känslor och hjärtsjukdomar.Gör dig själv medveten :


Du HAR känslor,
men du ÄR inte
dina känslor.

 

Titta på en kort
YouTube-klipp:

Du behöver inte brottas med dem, du kan bara släppa dem !

Vi kan utveckla förmågan att släppa långvariga och/eller återkommande
känslotillstånd som begränsar eller förlamar.

Detta är en förmåga vi förmodligen föds med, som sedan successivt gått förlorad.
Tänk bara på små barn: de kan i ett ögonblick vara fruktansvärt arga på någon,
eller otröstligt ledsna, för att en stund senare åter leka vänskapligt, eller åter
vara glada när någon tröstat. Trots att känslan var stark, kunde barnet på något
sätt bara släppa den.

Notera att ordet ”känslotillstånd” inte är synonymt med ”känsla”. Att uppleva en
känsla är något som håller på en kort stund, och som har samband med något
som händer just nu i vår yttre eller inre verklighet. Däremot, att befinna sig i ett
känslotillstånd är något som håller på under lång tid - timmar, dagar, eller
till och med veckor och månader.

Att befinna sig i ett positivt känslotillstånd är önskvärt, eftersom det ger energi.

Att befinna sig i ett negativt känslotillstånd kan vara naturligt och ofrånkomligt
om det har samband med en yttre orsak eller situation. Det negativa känslo-
tillståndet kan ge motivation och energi att skapa en nödvändig förändring.

Men om det negativa känslotillståndet blir kroniskt, eller återkommer utan att
ge tillräcklig energi för att förändra det som orsakar det, eller kommer utan
egentlig yttre orsak, då kan det vara bättre att lära sig att släppa det.

STAMNINGSFRI

E-kursen


SLÄPP KÄNSLAN

handlar om hur du
ska kunna utveckla förmågan
att släppa långvariga och/eller
återkommande känslotillstånd
som begränsar eller förlamar.Pris 270 kr

Säkras av PayPal

Titta på ett utdrag av kursen.

Kursen, som består består av 9 separata avsnitt, beskriver olika metoder från KST,
Kognitiv Skript-terapi, både sådana som fungerar på ett medvetet, kognitivt plan,
och sådana direkt påverkar det undermedvetna.

Kursen görs enklast on-line via webben, men från varje avsnitt kan också ett kapitel
ur en e-bok i pdf-format laddas ned och/eller skrivas ut. Total storlek 32 sidor.

Avsnitten innehåller också 5 ljudfiler, som man kan lyssna till on-line eller ladda
ned för att lyssna på off-line på datorn eller på en mp3-spelare. Totalt 1,7 timmar.
En av dessa innehåller BWE, binaural hjärnvågs-stimulering.


Fortfarande osäker på om du vill köpa?

Registrera dig för nyhetsbrev, och testa produkter gratis
(värda mer än 600 kr).

För våra andra produkter, titta på vårt "Produkt-träd" -
klicka på bilden till höger.

Produkt-trädet
  Gå till föregående sida.  
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
   
  PsykosyntesForum