SwedishEnglish

OMPROGRAMMERA DIN ALLERGI

Allergi har alltid en fysiologisk / medicinsk orsak.

Allergi Ett främmande ämne kommer in i kroppen och aktiverar immunförsvaret, med olika symptom som följd, exempelvis svullna slemhinnor, hudutslag, inflammation.
När detta sker med ett ämne som normalt inte är farligt kallar man reaktionen allergi.
Behandlingen finns
också som e-kurs:
E-kurs

Aktiveringen sker också via en psykologisk betingning,

vilket snabbar upp immunförsvaret. Detta är positivt i de fall reaktionen är motiverad och immunförsvaret ska aktiveras för att skydda kroppen.
Men, i
samband med allergier kan denna betingning efter ett tag dominera och egentligen vara den enda utlösande faktorn.

Denna negativa betingning kan botas med hjälp av
_____
kognitiv skript-terapi.

Metoderna som används bygger dels på att kartlägga eventuella "sekundärvinster", d.v.s. allergin kan vara en undermedveten strategi för att lösa ett helt annat problem. Dels används "visualiseringar", där starka positiva inre bilder byggs upp, och som styr det undermedvetna att reagera på ett nytt och bättre sätt mot ämnet man varit känslig mot.

Själv-träningsprogram på mp3 eller audio-CD

Behandlingen avslutas ofta med att ett individuellt anpassat själv-träningsprogram tas fram, som baseras Kognitiv Skript-terapi, Självhypnos och Binaural Hjärnvågs-stimulering. I detta själv-tränings-program tas de metoder med, som under behandlingsprogrammet visat sig vara effektiva för att dämpa de allergiska reaktionerna hos klienten.

E-kurs

E-kurs för
egen omprogrammering

Genom att köpa vår e-kurs OMPROGRAMMERA DIN ALLERGI kan du också göra avbetingningen på egen hand. Om din allergi är mycket specifik, och har tydliga orsaker, kan e-kursen vara lika effektiv som en individuellt anpassad behandling.

I kursen får du lära dig en metod för att skapa kraftfulla inre bilder, som kommer att omprogrammera ditt undermedvetande att eliminera den betingade reflexen från ditt immunförsvar.

Om du hör till den stora andelen allergiker, där den betingade reflexen har varit en dominerande faktor, blir det sannolikt så att din allergi kommer omedelbart att avta, eller till och med att försvinna helt.

Titta på en kort YouTube-video:

Kursen består av kurstext, kompletterad med 30 minuter i ljud-version på tre mp3-filer, och en självhypnos-session på 38 minuter på mp3-fil.

Denna innehåller även BWE, hjärnvågs-stimulering.

Kursen kan läsas och avlyssnas on-line, och/eller kan laddas ned.
Allergi

Pris 270 kr

För en extrakostnad på 200 kronor kan den beställas i pappersform plus två ljud-CD, som skickas via vanlig post. Beställ denna extra-service
on-line.
xxx
Fri !

Fortfarande osäker på om du vill köpa?

Registrera dig för nyhetsbrev, testa produkter gratis. (Värt mer än 600 kr.)

Titta på våra andra produkter - klicka på vårt"Produkt-träd" här till höger.

Produkt-trädet


<-- Tillbaks till Tjänster.

   
  PsykosyntesForum