SwedishEnglish
Share to Facebook Share to Twitter Mail Send to Google More...

TALBLOCKERING – att hitta tillståndet för flytande tal.

Stamning
Har du testat allt för din stamning,
och inget har hjälpt?


Jag omprogrammerade mitt
undermedvetna och
talar nu fullständigt flytande,
som du hör:
Köp e-kursen
OMPROGRAMMERA
DIN STAMNING

e-kurs


PS-terapeut Lars Gimstedt, 4 min
(Videon finns även på YouTube. Titta på våra andra videoklipp.)


OMPROGRAMMERA DIN STAMNING


Talblockering

Den positiva bilden här bredvid kanske ser ut att föreställa hur någon välkomnar dig. Men, för en stammare kan just en sådan här situation vara starkt negativ: du öppnar dörren, en vacker kvinna går fram till dig och hälsar dig välkommen. Och du får inte fram ett ord… och mannen i bakgrunden fäller en i sitt tycke humoristisk kommentar om hur hennes skönhet förstummar…

Ordet stamning är den term som oftast används för denna företeelse. Men egentligen är talblockering en mer ändamålsenlig term, eftersom den beskriver huvudproblemet i talstörningar av stamningstyp. Att staka sig och behöva säga om ord utgör sällan något lidande, det är dessutom något många gör, även icke-stammare.


Välkommen !
Att plötsligt utan förvarning inte alls kunna säga det man tänkt, utgör för de flesta av oss ett lidande. Det kan kännas pinsamt, det väcker negativ uppmärksamhet, kanske t.o.m. munterhet, man känner att man tar upp andras tid, att man är till besvär, etc, etc ...

Stamning är delvis ett inlärt beteende

Stamning eller talblockering är en talstörning, som c:a 1% av den vuxna befolkningen lider av. Talblockeringens neurologiska orsaker har utforskats (se exempelvis den svenske forskarens Per Alms bok om stamning, eller hans doktorsavhandling nedan), men några egentliga behandlingsprogram baserade på den neurologiska kunskapsbasen har ännu inte kunnat utvecklas.

Oberoende av de bakomliggande neurologiska eller fysiologiska orsakerna, förstärks dock talblockeringen i varierande grad av psykologiska faktorer, där många i vissa specifika situationer hamnar i ett undermedvetet inlärt och betingat tillstånd präglat av nervositet, ”tankeläsning” (av andras förmodade inställning), anspänning och påföljande muskulära spasmtillstånd.

Stamning förstärks av psykologiska faktorer

Eftersom det nästan alltid finns andra tillstånd där stammaren talar flytande, är talblockering inte bara ett fysiologiskt problem, utan i stor utsträckning ett psykologiskt. Trots att talblockeringen av stammaren upplevs som en ”verklig” muskulär störning utan tydlig yttre orsak, kan den ofta i hög grad vara ett symptom på olika psykologiskt grundade blockeringar.

Ren symptomatisk behandling, till exempel talträning, kan i dessa fall ibland vara verkningslös och kan dessutom riskera att förstärka ens negativa självbild som kronisk stammare.

Att programmera sig för flytande tal

PsykosyntesForums behandlingsmetod bygger på kognitiv skript-terapi.
Genom att få förståelse av de undermedvetna ”skript” som förstärker talblockeringen, och genom omprogrammering av dessa, kan man minska risken för att hamna i talblockering. Behandlingen fokuserar också på andra faktorer, som självbild, övertygelser om sig själv, stresshantering, m fl.


Eftersom behandlingen innehåller terapimetoder för självförtroendeträning och självkännedom, tar vi bara emot klienter äldre än 18 år.

Själv-träningsprogram på mp3 eller audio-CD

Behandlingen avslutas ofta med att ett individuellt anpassat själv-träningsprogram
tas fram, som baseras på Kognitiv Skript-terapi (KST), Självhypnos och Binaural Hjärnvågs-stimulering. I själv-tränings-programmet tas de metoder med, som
under behandlingsprogrammet visat sig vara effektiva för att hjälpa klienter att kunna ha tillgång till sin förmåga för flytande tal, i fler och fler situationer.

Behandlingskonceptet bygger på egen erfarenhet

Konceptet utvecklades när jag, Lars Gimstedt, 2005 blev ombedd att arbeta med kognitiv skript-terapi (KST) och metoder från Neuro-Semantics med en grav stammare. Under utvecklandet av en behandlingsmetod kom mina egna erfarenheter upp av att själv ha stammat svårt under femton år, och jag började reflektera och analysera min egen väg till att tala fullständigt flytande. Läs mer om detta i utdraget ur e-kursen nedan:

Självstudiekurs på webben

OMPROGRAMMERA DIN STAMNING


STAMNINGSFRI

Ur den
behandlingserfarenhet av att hjälpa stammare, som byggts upp på
PsykosyntesForum
under flera år,
har en e-kurs
Omprogrammera
din stamning
utvecklats.

Det är en självstudie-kurs med både teori, praktiska övningar och ledda meditationer.

 

Kursen, som består består av 12 separata avsnitt, arbetar med en mängd olika metoder från KST, både sådana som fungerar på ett medvetet, kognitivt plan, och sådana direkt påverkar det undermedvetna.

Kursen görs enklast on-line via webben, men från varje avsnitt kan också ett kapitel ur en e-bok i pdf-format laddas ned och/eller skrivas ut.
Pris 450 kr
Säkras av PayPal

<- Titta på en kort
__ YouTube-video.

Avsnitten innehåller också 18 ljudfiler, som man kan lyssna till on-line eller ladda ned för att lyssna på off-line på datorn eller på en mp3-spelare.

Totalt 62 kurssidor, 2.6 timmar ljudfiler. Vissa av dessa innehåller BWE, hjärnvågs-stimulering.

Personlig coaching via Skype-video-samtal under kursen kan beställas - läs mer.
Kursen är förstås inte lika effektiv som en individuellt anpassad behandling via besök på vår klinik, men kan säkert för många utgöra ett bra verktyg för att själv hitta sin förmåga att tala flytande och att ha tillgång till den förmågan i fler och fler olika situationer.

Fortfarande osäker på om du vill köpa?

Registrera dig för nyhetsbrev, testa produkter gratis.
(Värt mer än 600 kr.)

Mer information om stamning:

Feed-back

Tyckt om e-kursen:

 

Tack för en bra kurs! Jag tycker att den är lätt att följa och jag har fått många bra tips som jag försöker att använda.

Jag tycker att kursen har givit resultat. Jag känner mig säkrare och tänker på de tips som jag har fått när jag får en blockering. Jag tycker att du har fångat känslan på ett bra sätt. Jag känner verkligen igen mig i det du beskriver, hur det påverkar mig fysiskt och hur vissa situationer triggar en blockering p.g.a tidigare erfarenheter. Det kändes skönt att höra någon som verkligen förstår hur det kan kännas och vilka "knep" man tar till.

Ulrika, lärare

Hej!,

Jag har använt kursen sedan inköp. Jag började med att läsa en del av kursen varannan dag ungefär. Jag tyckte att den var logiskt och kände verkligen igen mycket av det som beskrevs, när man väl fick det "förpackat". Speciellt intressant var vasalva, perceptionskanaler och själva spiralen.

När jag kommit igenom kursen och lyssnade på "Omprogrammering" var det helt fantastiskt. Allt föll på plats och jag "vaknade upp" med en känsla av att det var något stort på gång. Jag lyssnade på Omprogrammering varje dag i cirka 35 dagar, och har märkt en klar förbättring. Stamningen har blivit bättre och framför allt min förmåga att hantera de jobbiga situationerna har blivit mycket bättre. När jag kommer i låsning så är det som om det "bubblar upp" en lösning inifrån, som när gamla skivan spelas: te x. "det här tycker hon är dumt" så kommer det ett motargument inifrån "fan, det är lugnt, du är rolig och å-kej" ("okej" sägs märkligt nog med din accent, inte resten) och låsningen släpper följaktligen. Det är en helt fantastiskt känsla och exakt som du beskriver att det ska fungera. 

Jag har över de senaste åren ökat min sociala bekvämlighet och självsäkerhet ganska markant, men med hjälp av omprogrammeringen har de nått ännu högre höjder. Jag söker aktivt situationer där jag interagerar med andra, är alltid medveten om undvikande-beteende och jobbar hårt på att säga det jag vill säga. De små upphakningarna har jag redan till viss del löst sedan innan genom att tala lugnt, men att kunna bryta låsningen är essentiellt för att bli fri. Att ha blivit given verktygen för detta är otroligt skönt.

Slutsatsen är att kursen har varit långt över all förväntan, och det är ändå bara i början. Jag kan väl inte säga så mycket mer än tack för en fantastiskt genomarbetad produkt!

Vänlig hälsning, Jonatan   
Hej Lars!

Tusen tack för länken som jag hade slarvat bort!
Jag tänker "boosta" mitt tal och gå igenom kursen på nytt nu innan jul. Sist jag använde kursen, drygt ett år sedan, hade jag en ganska stressad tillvaro med jobb och studier parallellt. Detta gjorde att jag kanske inte riktigt var fullt mottaglig för kursens innehåll. Dock har jag haft stor nytta av många av de moment som kursen innefattar, såsom andningstekniker, att försöka finna ett lugn inombords samt att få mjukare övergångar mellan ord. Men, jag har under de senaste månaderna upplevt att jag har "tappat bort" dessa tekniker något, så nu när jag har lite mindre åtaganden runt om kring mig, tänker jag att jag kommer att kunna ta in kursens budskap och metoder lite djupare och mer långsiktigt. 

Sammanfattningsvis tycker jag att kursen är väldigt givande och välgjord! Tack!

B
ästa, Beatrice 

 

Titta på våra andra produkter - klicka på vårt
"Produkt-träd" här till höger.

På sidan du kommer till kan du också teckna dig för våra nyhetsbrev och få gratis bonusmaterial värt
600 kr.


Produkt-trädet
 
Tom Gå tillbaks till Kognitiv Skript-terapi. Tom
   
  PsykosyntesForum