PsF PsykosyntesForum
SwedishEnglish

OMPROGRAMMERA RELATIONEN


OBS: Detta är ett utdrag ur e-kursen, det första avsnittet av totalt tio.Välkomna till e-kursen

OMPROGRAMMERA RELATIONEN

Omprogrammera relationen

Utveckla och stärk relationen med omprogrammering
av undermedvetna beteendemönster.


 

Introduktion


Gå till nästa sida
Omprogrammera relationen


Kursen är till för alla som vill utveckla relationen med sin partner:

Där relationen knakar,
__kan kursen kanske rädda den från att kollapsa helt.

Där relationen är OK,
__kan kursen utveckla och stärka den ytterligare.

Där relationen redan känns bra,
__kan kursen ge er verktyg att fördjupa den.

Kursen är uppbyggd som ett ramverk med flera "underkurser"

Kursen är uppbyggd som ett ramverk med nio olika avsnitt. I flera av dessa kommer
du att länkas vidare till kursavsnitt som egentligen är egna e-kurser, och som går
att köpa separat.

När du på detta sätt länkas vidare, kommer ett ny fönster eller flik att öppnas
i din browser. När du är klar med detta underavsnitt, behöver du manuellt återvända
till detta fönster / denna flik. "Huvudstrukturen" i denna kurs markeras med hjärt-
symbolen här uppe till vänster.

Du kan bläddra mellan de olika avsnitten med Nästa- och Tillbaka-knapparna längst upp
och längst ned på varje sida, eller via länkarna i innehållsförteckningen här nedanför.

Låt det ni läser få tid att sjunka in och skapa förändring

Avsnitten bygger på varandra, så gör varje avsnitt i den ordning de ställts upp, och
jobba med varje avsnitt tills det känns som du har förstått innehållet och kunnat börja
tillämpa det, innan du fortsätter.

Avsnitten tar olika tid, dels beroende på att
de är olika långa, men dels också på era
bakgrunder, erfarenheter, kunskaper,
personligheter, etc.

Återvänd och repetera tidigare avsnitt, tills
det känns som att kunskaperna och
färdigheterna djupnat.

För att en djupare integration ska kunna ske,
rekommenderas ni hålla på med den här
e-kursen i minst åtta veckor, och att sedan
återvända och repetera sådant som känts
viktigast, under en tid av minst sex månader.

Hjälp varandra genom att på ett mjukt sätt
påminna varandra om de konkreta verktygen
ni lärt er att använda - det är mycket lätt att
falla tillbaks till gamla negativa mönster efter
ett tag.


Fokusera på vad ni vill förändra

Growing relationship
Logiska Nivåer

Innan ni börjar med kursen, använd en stund för att
fokusera på de områden i er relation, som ni verkligen
vill förändra till det bättre.

En struktur som kan vara användbar illustreras av
bilden härtill vänster, som visar Logiska Nivåer från
Gregory Batesons systemteori.

Med hjälp av denna struktur kan ni ställa er följande
frågor. Reflektera, diskutera och skriv sedan ned
era svar på frågan på varsitt stort papper.

Var och en av er, skriv ned svaren på frågorna,
så ärligt ni kan :

(Tips: Markera punkterna 1-6 nedan, välj Redigera/Kopiera alt Ctrl C, öppna ett tomt
Word-dokument, och klistra in texten med högerklick/Klistra in alt. Ctrl V. Lägg in så många
tomma rader efter varje fråga du behöver för att få plats med svaren. Skriv ut dokumentet. )

1. Varför är vi tillsammans?

Vi blev kanske ihop för att vi blev kära. Men, under detta fanns förmodligen
en längtan efter att få ett antal grundläggande och viktiga behov mötta,
och vi hoppades att detta skulle ske genom att gå in i en relation.

 • Då: Vilka behov gjorde att jag ville gå in i relationen?
  ___ Uppfylldes mina förväntningar?

 • Nu: Vilka behov vill jag ska mötas idag? (Kan ha förändrats!)
  ___ Möts de? Om inte, varför?

 • Framåt: Vilka behov kommer jag att ha om tio år?
  ___ Kommer de att mötas? Om inte, varför?

Varför vill jag fortsätta leva i den här relationen?
Vad är bra, och vad hoppas jag fortfarande ska hända?

Jämför era svar, reflektera, diskutera.

2. Hur betraktas vi, som par?

 • Hur ser jag på oss själva som par?

 • Hur tror jag att andra upplever oss?

 • Hur vill jag att det skulle vara?

3. Vilka är våra värderingar och övertygelser?

Vilka värderingar tycker jag borde genomsyra vår relation?

 • Vilka viktiga värderingar har jag, och som jag vill att vi delar?
  Gör vi det?

 • Vilka positiva övertygelser vill jag vi ska dela?

 • Vilka negativa övertygelser har jag, som begränsar mig / oss?

 • Vilka negativa övertygelser verkar min partner ha?

4. Hur duktiga är vi på att relatera?

Vilka förmågor har vi, vilka borde vi utveckla?

 • Vilka förmågor behöver jag oftast använda i min relation?
  Vad tycker jag att jag är duktig på, med min partner, i vårt
  sociala liv, i vår familj?
  Vad skulle jag behöva bli bättre på att göra?

 • Vilka förmågor hos din partner uppskattar du?
  Vad skulle han/hon behöva bli bättre på?

5. Hur är vi med varandra?

Hur agerar vi mot varandra?

 • Om jag skulle beskriva mitt beteende mot min partner, när jag
  känner mig nöjd, vad skulle jag använda för ord?

 • Hur beter jag mig när jag är ledsen / arg / frustrerad / etc ?

 • Hur upplever jag att min partner agerar när han/hon är vid gott mod?

 • Hur beter han/hon sig mot mig när vi är oense / diskuterar / grälar /
  när han/hon är missnöjd med något?

Hur skulle jag vilja att vi var mot varandra?

6. Vilka situationer är mest problematiska?

När jag upplever problem i vår relation, i vilka typiska situationer är det?

 • Vad är det för typisk situation, som gör mig frustrerad / arg / ledsen /
  blockerad / etc ? Vems fel tycker jag att det är?

 • Vilka typiska situationer brukar få min partner ur balans?
  Vem brukar vara orsaken till de här situationerna?

 • Hur försöker ni hantera dessa situationer?
  Vad brukar resultatet bli?

 • Hur skulle du vilja att ni gjorde? Hur skulle du vilja att det blev?

 

Ni har nu, genom att reflektera, anteckna och
och genom att gemensamt diskutera det ni
skrivit ned, gjort en första "inventering"av er
relation.

Under det att ni nu går in i kursen
Omprogrammera relationen, ha era
noteringar från den här inventeringen
tillgängliga.

Gör ändringar och/eller komplettera om ni
tycker det behövs, eller ni fått nya idéer eller
tankar.

I slutet av kursen kommer ni att få göra den
här övningen igen, men på ett nytt sätt...

Diskussion
 

Innehåll:

 
0. Introduktion Denna sida.

1. Kommunicera De flesta relationsproblem är egentligen
kommunikationsproblem och missförstånd.
Om konceptet Basal Kommunikation.

2. Olikheter Likheter förde er kanske samman, och det fanns då
kanske olikheter som kändes spännande. Men, både
likheter och olikheter kan också skapa friktion.

3. Personkemi Bli medveten om era olika grundpersonligheter,
och lär er hantera olikheter i sätt och kommunikation.

4. Kärlekskontot Kärlek är som ett bankkonto - om man gör större uttag
över tid än insättningar, säger banken upp kontot ...
Lär er hur era konton fungerar.

5. Gräl Skillnaden mellan konstruktiv dialog och gräl är att
man i det senare hamnat i affekt och ofta säger
sådant man sedan ångrar. Hur att bryta affekt.

6. Kritik Både att ta emot och att ge kritik är svårt.
Lär er att hantera negativ feed-back.

7. Förlåtelse

Upplevda oförätter kan lagras upp, och kan ge
negativa känslo-tillstånd, som fräter på relationen.
Lär er släppa gammalt och överspelat.

8. Hopp Vi är ofta problemfokuserade, minns det negativa.
Lär er nya, konstruktiva tankemönster.

9. Intuitiv förståelse Den viktigaste kunskapen om vår partner går inte
att analysera och tänka ut. Träna er intuitiva
förståelse och inlevelseförmåga.
 
      Gå till nästa sida
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
   
  PsykosyntesForum