SwedishEnglish
Share to Facebook Share to Twitter Mail Send to Google More...

E-kursen HANTERA KRITIK

Hantera Kritik

Blir du ställd när du blir kritiserad?

Programmera om ditt undermedvetna så att
du kan bemöta kritik på ett konstruktivt sätt.

Lär dig också att ge kritik på ett sätt
som känns bra för den som tar emot den,
och som påverkar positivt.

E-kursen

HANTERA KRITIK

Många har svårt att ge kritik

Det gör att de drar sig för att framföra sin kritik, och i stället
går de och retar sig. Till slut kan de inte hålla sig, och framför
då sin kritik på ett aggressivt, upprört eller obalanserat sätt.

Har de dessutom kanske missuppfattat något av det du sagt
eller gjort, kan kritiken kännas orättvis, överdriven eller till och
med helt obegriplig. Ibland kan den vara inlindad, där den som
kritiserar verkar vänlig, med det finns en nedvärderande
underton...

Kritik av den här typen brukar få vem som helst att hamna i
försvarsställning, eller att man känner sig kränkt. Man blir inte
sällan känslomässigt blockerad, och reagerar instinktivt, med
att bli stum och verka skyldig, eller att omedelbart gå till
motangrepp och skapa en konflikt.

Blockerad

Känner du igen dig i något av detta? Eller är det också så, att du har svårt att ta emot
kritik
över huvud taget, även när den är OK? Eller så är det olika med olika personer -
med vissa går det bra, med andra går det alltid snett.

Hur det än är med detta, så har du nytta av att alltid kunna bemöta kritik på ett bra
sätt, där du både behåller lugnet själv, och där du lugnar ned hela situationen.

Första steget i att utveckla en sådan förmåga, är att göra sig medveten om det
undermedvetna, automatiska, reaktionsmönster du har, när du blir utsatt för något
som du upplever som kritik. Reaktionsmönstret karaktäriseras oftast av att det utgör
en känslomässig blockering - innan du hunnit tänka efter, så väller en stark känsla upp:
du känner dig kränkt, eller tillintetgjord, eller skamsen, eller förbannad, eller du blir
förlamande ledsen...

Tankeramar

Bryt blockeringen

Eftersom kursen Hantera Kritik bara går att köpa från sista sidan i
e-kursen Bryt Blockeringen, så förutsätts det att du först gått igenom
den kursen
och tränat dig på metoden som lärs ut, under några veckor.

Att hitta sitt inre lugn är en bra början, och en nödvändig
början av den process som du kommer att få lära dig i denna kurs. Den bygger på att utveckla förmågan att lyssna och
förstå, utan att värdera, och på förmågan att vara sann mot
sig själv och ha koll på sin egen verklighet.
Konfrontation

E-kursen HANTERA KRITIK

handlar om hur du ska kunna programmera om ditt undermedvetna,
så att du automatiskt bryter en känslomässig blockering
och så att du bemöter kritik på ett konstruktivt sätt.

E-kursen har också ett avsnitt där du kan lära dig att ge kritik
på ett sätt som inte orsakar blockering hos andra.

Fem textavsnitt, 10 sidor, två ljudfiler totalt 55 minuter.


HANTERA KRITIK
är en påbyggnadskurs,
som förutsätter att du först gjort e-kursen BRYT BLOCKERINGEN.

Den går därför inte att köpa via denna sida, utan finns att köpai slutet av kursmaterialet
för Bryt Blockeringen.

Pris 175 kr.

Titta på en kort video
:

(Videon finns även på YouTube.
Titta på våra andra videoklipp.)


Fortfarande osäker på om du vill köpa?

Registrera dig för nyhetsbrev, och testa produkter gratis
(värda mer än 600 kr).

För andra produkter från PsykosyntesForum, titta på vårt
"Produkt-träd" - klicka på bilden till höger.

Produkt-trädet
  Gå till föregående sida.  
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
   
  PsykosyntesForum