SwedishEnglish
Share to Facebook Share to Twitter Mail Send to Google More...

BASAL KOMMUNIKATION

Missförstånd, konflikter, samarbetsproblem, relationsproblem ...

Lär dig kommunicera tydligt och entydigt och så att
du skapar närhet, förståelse och samarbetsvilja.

Video
YouTube

Kursen

BASAL KOMMUNIKATION

E-kurs
Finns också
som e-kurs
Dialog

Kursen Basal Kommunikation

E-kurser

Kursen förmedlar kunskaper om verbal och
icke-verbal kommunikation, och om olika
kommunikationsnivåer.

Kursen innehåller både teori och upplevelsebaserade
par- och/eller gruppövningar i kommunikationsträning, förhandlingsmetoder och samarbete.

Hela kursmaterialet görs tillgängligt efter kursen i form av en e-kurs som innehåller både en e-bok och ett antal ljudspår. (Se nedan.)

Kommunikationsträning

Kursen går på djupet med vad som faktiskt händer när vi kommunicerar, framför allt vad vi är omedvetna om. Detta inkluderar ordval, röstkvalitet, minspel, kroppsrörelser, kroppsställning, muskeltonus, förändringar i hudfärg, ögonrörelser, etc.

Ett nytt koncept för kommunikation – Basal Kommunikation – lärs ut via teori och praktiska övningar. Övningarna sker i grupper om tre, där man turas om att kommunicera i par plus ha en observatör.

Kommunikationsnivåer

Basal Kommunikation bygger på en modell för psyket, där kommunikation tänks ske på fyra olika nivåer.

Dessa nivåer hänger inte alltid ihop, och när de inte gör det, uppstår det vi kallar "dubbla budskap", vilka alltid är förvirrande och kan skapa missförstånd.

Lökmodellen

  • Nivå 1: Beteendenivån. Den observerbara delen av kommunikationen. Beteende inkluderar talet plus all icke-verbal kommunikation. Konflikter uppstår i allmänhet på denna nivå.

  • Nivå 2: ”Jag vill...”. Den nivå där jag är medveten om vad jag vill. Borde stämma med beteendet, men gör inte alltid det. Även om jag själv vet vad jag vill, men inte förmedlar det, kan det bli missförstånd.

  • Nivå 3: ”Jag behöver...”. Den nivå där jag kan bli medveten om vad jag behöver i en viss situation. Borde stämma med nivåerna över, men gör ibland inte det, eftersom jag inte alltid är medveten om mina behov.

  • Nivå 4: Basbehov. Exempel på basbehov är föda, värme, sömn, fysiskt trygghet, psykologisk trygghet, kärlek, bekräftelse, mening, att få ge. Vi är inte alltid medvetna om dessa. Våra inre föreställningar om huruvida våra basbehov möts eller inte möts styr våra känslor: positiva känslor om de möts/kommer att mötas, negativa känslor om något av dem inte möts/inte kommer att mötas.


Om Lökmodellen, 10 minuter
. PS-terapeut Lars Gimstedt.
(Videon finns även på YouTube. Titta på våra andra videoklipp.)

Samarbete

I kursen diskuteras när och var Basal Kommunikation kan användas.
I vardagssituationer, på arbetsplatsen eller i familjen, uppstår ofta förhandlingslägen, men där vi inte inser det. Ett koncept för framgångsrik förhandling, Basal Förhandling , gås igenom och diskuteras.

Att kunna lyssna är en viktig förmåga i att kunna kommunicera på ett bra sätt.
Ett koncept för aktivt lyssnande, Basalt Lyssnande, gås igenom.

Ett annat exempel på när Basal Kommunikation är bra att använda är konfliktlösning, när vi retar oss på en annan person och hans/hennes beteende i någon återkommande situation. Via ett koncept Regissera kan man lära sig hur man kan lösa upp sådana konflikter. Metoden gås igenom, teoretiskt och i konkreta exempel.

Omfattning och pris

Omfattning: Sex timmar med pauser. Pris: Kontakta oss för prisdiskussion.
Kostnad för kurslokal tillkommer, om extern lokal används.
Antal deltagare: Minimum 6, maximum 50.


E-kurs

BASAL KOMMUNIKATION

finns också som e-kurs :

Titta på ett utdrag.Pris 450 kr
Säkras av PayPal

E-kursen Basal Kommunikation innehåller en komprimerad men innehållsrik instruktionsbok / kurshäfte samt ett antal ljudfiler, är utformad för självstudier och/eller att användas som kursmaterial för kursledare.

Boken innehåller både teorin för en ny struktur för kommunikation och steg-för-steg-övningar för upplevelsebaserad inlärning.
Dialog


E-kursen, till skillnad från "live-kursen" är förstås inte anpassad till individ eller en specifik grupp, men den kan ändå vara till stor nytta för dem, som själva vill träna upp sin förmåga att kommunicera tydligt som gör att man kan skapa god kontakt och underlätta samarbete.

Kan läsas on-line, eller som pdf-fil, 45 sidor.
Ljudfilerna kan avlyssnas on-line och/eller laddas ned.

Fortfarande osäker på om du vill köpa?

Registrera dig för nyhetsbrev, och testa produkter gratis
(värda mer än 600 kr).

För andra produkter från PsykosyntesForum, titta på vårt
"Produkt-träd" - klicka på bilden till höger.

Produkt-trädet

<-- Tillbaks till Kurser

   
  PsykosyntesForum