SwedishEnglish

Om oss på PsykosyntesForum

PsykosyntesForum startades 1992.
______ Verksamheten drivs av Lars Gimstedt och
______Hildigerdur Jakobsdóttir Gimstedt.

Lars har arbetat som terapeut sedan 1992 och har också 30 års erfarenhet från industrin, varav 10 år i högre chefspositioner. Lars är diplomerad av PsykosyntesAkademin som Psykosyntesterapeut (1992) och Psykosynteshandledare (2004). Han har också en bakgrund som civilingenjör (kvantfysik), MA projektledning.

Lars har formulerat sitt Personliga Uppdrag som:

"Mitt Uppdrag är att lära, inspirera och coacha
dem som vill finna sitt Sanna Jag
att släppa det som hindrar dem att se
."

Hildigerdur har 15 års erfarenhet som kurator och 10 års erfarenhet av arbete med Humar Resource Management, bland annat som som personalchef.
Hon arbetar främst via vårt andra företag, Life Leadership Coaching, som livs- och ledarskapscoach.


Om Kognitiv psykosyntes, 4 minuter.
Produkt-trädet

Läs mer: Psykosyntes - en psykologi med själ.

Titta på vårt "Produkt-träd" - klicka på bilden till vänster.

Vår verksamhet är medlem i Psykosyntesföreningen. PsykosyntesForum vänder sig till privatpersoner, företag och myndigheter. Företaget arbetar främst inom regionen Östergötland men gör också kortare uppdrag i hela Sverige och på Island. Vi finns på Torggatan 4 i Linköping.

LiLeC

Vi driver också företaget
Life Leadership Coaching,
som erbjuder livs- ledarskaps- och teamcoaching, kurser, seminarier, HR-konsulting, karriärcoaching, etc.

Se mer om LiLeC på hemsidan, klicka på länken ovanför eller på loggan här till vänster för att komma dit.

Self Growth

Kvalitets-säkringen på PsykosyntesForum

Psykosyntesterapin som förmedlas av PsykosyntesForum baseras på en fyraårig psykosyntes-terapeut-utbildning på PsykosyntesAkademin, Stockholm. Utbildningen uppfyller de formella krav som Socialstyrelsen har för utbildningar till samtalsterapeut, och PsykosyntesAkademin har sedan många år en diskussion med Socialstyrelsen om en statlig auktorisering för psykosyntesterapeuter. Detta ligger dock f.n. stilla p.g.a. att en EU-utredning om en EU-auktorisering för psykoterapeuter pågår. För att säkerställa kvalitén på sin utbildning byggde PsykosyntesAkademin strax efter uppstarten 1989 upp en organisation med en årlig verksamhetsrevision av en oberoende Etisk Nämnd, bestående av legitimerade terapeuter, läkare och organisationsexperter.

Förutom detta stöttar PsykosyntesFöreningen kvalitén på utbildade terapeuter genom att villkora medlemskap till utbildningskrav och att anslutna terapeuter skriftligen ansluter sig föreningens etiska riktlinjer. Brott mot dessa kan medföra uteslutning och att man stryks från föreningens förmedlingslista för psykosyntesterapeuter. Genom anslutning till föreningen är PsykosyntesForum dessutom stöttat av anpassade företags- och ansvarsförsäkringar.

Coaching / terapi via krypterat videosamtal :

Öppna kontoZOOM,
förbetala till PsykosyntesForum,
boka tid via telefon / mail,
invänta vårt samtal. (Instruktioner.)

Zoom

Länkar:

PsykosyntesAkademin, PsykosyntesFöreningen,
Diplom, Examensarbete, CV.

 
xxx
xxx
xxx
   
  PsykosyntesForum