SwedishEnglish
Dela till Facebook Dela till Twitter Maila Bokmärk i Google Mer...

1. SJÄLVKÄNSLA

Självkänsla

Självkänsla kommer inte ur vem du är, det kommer ur något du gör.

Det här kanske låter konstigt, eftersom själva känslan handlar om vem du tycker att du är som person. Om du lider av negativ självkänsla, upplever du kanske det som stod först på förra sidan:

 • du vet att du egentligen kan saker,
  men trots det tror du inte på dig själv.

 • du känner dig ofta osäker inför andra.

 • du har ofta tankar om att andra ser ned på dig.

Det här är något som är ett resultat av prägling under lång tid, ibland under hela livet. Många har råkat ut för den "hjärntvätt" det innebär att ha en kritisk och nedvärderande förälder. Andra har blivit utsatta för nedvärdering, kritik eller till och med mobbing under skoltiden. En positiv självkänsla som grundlagts av en harmonisk uppväxt kan raseras helt av vuxen-mobbning hemma eller på arbetsplatsen.

Den här negativa präglingen har så småningom påverkat dina tankeprocesser på ett sådant sätt att de skapar den negativa självkänslan. Men även om känsla är ett tillstånd, så är det alltid ett resultat av något du gör. Tankar, även när de är fullständigt undermedvetna, är något du gör.

Och det man gör går att förändra.

Första steget i all förändring är att medvetandegöra: vad är det jag gör / tänker, som gör att jag känner på det här viset? Alltså: inte varför. Att förstå varför man agerar negativt kan ge insikter, men tyvärr leder inte insikter i sig till förändring. Det här steget innebär också att man transformerar självkritik till självobservation. Att kunna vara medveten om vad man gör utan att värdera, utan bara observera.

Andra steget är att skapa bättre sätt att agera, och i ens agerande ingår att tänka.

Tredje steget är att automatisera det nya sättet att agera och tänka, så att nya automatiska vanor skapas. En slags positiv "hjärntvätt", en "omprogrammering" av hjärnan.

PsykosyntesForum erbjuder verktyg för omprogrammering

Via coaching, psykoterapi och/eller eget arbete med hjälp av våra on-line-verktyg kan man få stöttning i att skapa den här inre tre-stegs-processen. Vilka metoder som är lämpliga beror mycket på individen: personlighet, situation, bakgrundshistoria, etc, så arbete med en klient börjar alltid med en ordentlig kartläggning.

Men många metoder återkommer för nästan alla, när vi arbetar med klienter på den här nivån:

 

Ett grundläggande verktyg: Gamla och Nya Skivan.

På den här sidan kommer ett av de verktyg vi använder på nivån Självkänsla att beskrivas mer ingående, eftersom det är ett verktyg vi använder på nästan alla som vill arbeta med sin negativa självkänsla, och som kommer in tidigt i arbetet.

Verktyget kallar vi Gamla och Nya Skivan. "Gamla Skivan" står för det "inre själv-prat" vi ofta håller på med, och som kan vara medvetet men som ofta har pågått så länge att det blivit fullständigt omedvetet.

Det här själv-pratet triggas av vissa situationer eller av vissa personer, och är en av de saker man gör som bidrar till den negativa självkänslan.

Bilderna och texten som kommer här nedanför kommer ur vårt behandlingsprogram för stammare, där dålig självkänsla oftast är ett stort problem, men de grundläggande principerna är desamma som i arbete med andra typer av problem.

Gamla Skivan "Gamla Skivan" är det du tänker om dig själv, som ofta har formen av påståenden som du säger åt dig själv, ett "inre själv-prat". De här påståendena har genom många års "hjärntvätt" som du gjort själv, eller som andra utsatt dig för, blivit helt automatiska. De kommer nu hela och färdiga, utan någon som helst ”reality checking”, in i ditt medvetande, tillsammans med de känslor och den negativa självbild som hör ihop med de här tankemönstrena.

De här negativa tankemönstren är som en ”Gammal skiva” som går på, automatiskt.

Typiska tankar på Gamla Skivan:

Nej nu händer det igen - jag har inte kontroll…

Nu tycker han/hon/de att jag är jobbig …

Nu måste jag skärpa mig - fort ! …

Jag kommer aldrig ur det här …

Jag borde kunna skärpa mig …

Jag är inte värd respekt …

Jag har ändå inget intressant att säga …

Jag är värdelös …


a) Din egen Gamla Skiva

Gamla Skivan Första steget i att hantera denna betingade reflex är att
bli medveten om den. Reflektera över typiska situationer där
"din Gamla Skiva" går på. Gå tillbaks till minnen av särskilt jobbiga situationer, minnen där du hamnade i din negativa självkänsla. Även om "Gamla Skivan" kanske
inte ”hörs” som ljud, lyssna inåt efter vad du i praktiken
säger till dig själv när du står där och kämpar med dig själv, med eller utan ord.
Skriv ned din egen variant av "Gamla Skivan".

Förmodligen blir du ledsen och arg på dig själv när du går tillbaks på detta sätt. Men, de här reaktionerna är också en del av "Gamla Skivan". Försök att bara bli medveten om vad som faktiskt händer inne i huvudet på dig i jobbiga talsituationer, utan att värdera, utan att döma dig själv. Som jag sagt förut, första steget i att skapa en inre förändring är att bli medveten om vad som pågår. Inte varför

Reflektera över hur mycket "Gamla Skivan" styr över hur du ser på dig själv. Hur du kritiserar dig själv, hur du värderar dig själv. Föreställ dig att du faktiskt spelar in det som finns på din "Gamla Skiva" på en Walkman, som du hänger på någon, vem som helst. Och att "Gamla Skivan" har egenskapen att så fort den personen började tala, så går den på automatiskt, inne i huvudet på honom/henne. Föreställ dig hur den här personen du tänker på, som normalt kanske har ett gott självförtroende, kommer att känna sig efter att ha hört din "Gamla Skiva" gå på inne i huvudet, igen och igen…
Det här är vad du gör med dig själv. Hur länge har den här ”hjärntvätten” pågått?

Du kan tyvärr inte radera "Gamla Skivan" (även om du nu förmodligen önskar att det var möjligt), men du kan göra något. Bara att bli medveten om att den finns där, gör att dess makt över dig minskar. Att reflektera vad de olika påståendena kommer från, vilka som kanske sagt något negativt, hånfullt eller nedsättande under ditt tidigare liv. Att reflektera över att kanske du inte hade modet att värja dig, men att idag skulle du göra det. Att reflektera över att en del av de värderingar "Gamla Skivan" uttrycker inte ens är dina egna, utan andras, en gång i tiden.

Du kan också förändra hur du hör "Gamla Skivan". Föreställ dig att du hör den långt bort ifrån. Om du är högerhänt, finns din Dåtid till vänster i ditt inre rum. Flytta "Gamla Skivan" så att du hör den långt där nere till vänster, som en skrapig gammal LP-skiva, med en liten gnällig röst… som inte längre har någon makt över dig…
(Om du är vänsterhänt, byt vänster mot höger i beskrivningen.)

Framför allt, försök inte att inte höra skivan, eller att försöka förtränga den.
Det man bekämpar växer. Det man gör motstånd mot stannar kvar. (Axiom inom terapi.) I stället, ge inte skivan makt. Hör den, men låt den vara. Du kommer strax att få lära dig hur du så småningom kommer att få den att försvinna, dock först efter ett visst mått av tålmodigt arbete.

b) En ny skiva

Nya Skivan

Det du framför allt kan göra, är att ”spela in” en ny skiva. För att den ska få bra effekt, inte bara i din medvetna del av ditt psyke, utan också i din undermedvetna, så ska den utgå från Gamla Skivan.

Läs i anteckningen du gjort av din Gamla Skiva.
Reflektera över varje påstående, och ställ dig den kanske paradoxala frågan

Om det fanns en positiv avsikt för mig i detta påstående, vad skulle det kunna vara?

Även om det som finns på Gamla Skivan låter negativt, nedvärderande, självkritiskt, och kanske väcker negativa känslor och dåligt självförtroende, så finns det en positiv avsikt bakom varje påstående.

c) Den positiva avsikten

Med användande av det exempel på Gammal Skiva jag gav ovanför, skulle detta kunna leda till följande:

GAMLA SKIVAN

Positiv avsikt för mig

Nej nu händer det igen - jag har inte kontroll…

Det är viktigt att ha kontroll över det man gör.

Nu tycker han/hon/de
att jag är jobbig …

Jag vill ge ett bra intryck
på andra.

Nu måste jag skärpa mig - fort ! …

Jag vill säga det jag har tänkt.

Jag kommer aldrig ur
det här …

Jag skulle vilja förändras.

Jag borde kunna
skärpa mig …

Jag vill utvecklas.

Jag är inte värd respekt …

Jag vill känna mig respekterad.

Jag har ändå inget intressant att säga …

Jag vill bidra.

Jag är värdelös …

Jag vill kunna känna mig värdefull.d) Nya Skivan

Nu, med utgångspunkt från dessa positiva avsikter, kan du ”tillverka” Nya Skivan:

Nya Skivan

(Klicka på bilden för att få den i pdf-format, för utskrift.)

Skriv ut ovanstående tabell, Nya Skivan, helst på en färgskrivare, i några exemplar. Häng upp en hemma där du ser den hela tiden. Lägg en på nattduksbordet.

Ha en med dig under dagen. Om du vill, kan du ladda ned ljudversionen och lägga den i din mp3-spelare, för att lyssna på den då och då under dagen.

Lyssna på Nya Skivan :

(Högerklicka på länken för att ladda ned mp3-filen.)


e) Träna nu på detta:

Affirmera Nya Skivan, helst högt med tydlig och övertygande röst, men om det inte passar där du är, inne i huvudet, tydligt och övertygande.
(Affirmera=säga något åt sig själv, som om man verkligen trodde på det.)

Gör detta upprepade gånger under dagen. Minst en gång när du just har vaknat på morgonen och en gång på kvällen, strax innan du ska sova. Och helst ett antal gånger till under dagen, kanske strax före situationer du brukar tycka är jobbiga.

f) Affirmation fungerar

Affirmation fungerar. Reflektera över att Gamla Skivan är en affirmation, saker du sagt till dig själv under hela ditt liv. Hur perfekt den har fungerat…

Varför fungerar affirmation? Förklaringen ligger i skillnaden mellan vårt medvetna psyke och vårt undermedvetna:

Den medvetna delen är analytisk och har urskillningsförmåga. Den är aktiv när vi är vakna, men passiv när vi sover.

Vårt undermedvetna sover aldrig, är alltid mer eller mindre aktivt. Det undermedvetna saknar även urskillningsförmåga. Därför kan vi inte avgöra att vi drömmer, när vi sover. Drömmer jag om att jag kan flyga, blir jag genuint glad. Drömmer jag att jag är förföljd av en mördare, blir jag genuint rädd.

Affirmationen sjunker ned i vårt undermedvetna, även om vårt medvetna jag inte accepterar den. Det undermedvetna kan inte analysera budskapets verklighetsanknytning, utan har som kriterium på om det är sant eller inte om det har hört det ofta. Ju fler gånger det undermedvetna har hört det, ju sannare är det nog…

Så affirmation är en form av hjärntvätt. Men, i stället för att fortsätta att hjärntvätta dig själv med Gamla Skivan, kan du nu göra det med Nya Skivan. Eftersom du rent logiskt säkert inser att Gamla Skivan är helt osann, och att Nya Skivan är sann, borde valet vara lätt.

En varning: dina känslor kommer i huvudsak från ditt undermedvetna, så bli inte förvånad om Nya Skivan väcker massor av motstånd och motstridiga känslor.
Dessa tillhör alla Gamla Skivan. Uppgiften är inte att tro på Nya Skivan från början, uppgiften är att affirmera den, att säga den högt som om du trodde på den.


Man brukar säga att ovanor, och vanor, grundläggs om man enveten gör något under 21 dagar. Detta verkar gälla även för vanan att affirmera. Du kommer att märka att, även om du känslomässigt inte tror på Nya Skivan, så kommer den kännas alltmer övertygande för varje vecka du enträget följer din dagliga disciplin att
affirmera Nya Skivan, som om du trodde på den.

Gamla Skivan

Gamla Skivan finns kvar där inne, men den kommer med den här övningen att bli svagare och svagare, för att till slut försvinna helt.

 

Arbete med självkänsla finns med i många av våra on-line-verktyg

Vi arbetar ofta med självkänsla både i coachning och i psykoterapi, och det finns med, antingen uttryckligen eller mera underförstått, i många av våra e-kurser.

Exempel (i bokstavsordning):

 • Blockering är ibland ett problem hos personer med dålig självkänsla. Jobbiga situationer kan göra en känslomässigt blockerad, vilket i sig kan förstärka den negativa självkänslan. Blockeringen kan göra att man plötsligt inte har tillgång till sådant som skulle kunna hjälpa en, exempelvis Nya Skivan.

 • Dyslexi innebär ofta att personer har setts som "dumma" under skoltiden, eftersom kunskapen om dyslexi ibland är dålig bland lärare.
  Detta leder ofta till dålig självkänsla hos dyslexiker. Att dels inse att dyslexi inte har något med intelligens att göra, och att dels kunna arbeta med att förbättra sin förmåga att stava, stärker självkänslan.

 • Fobi är ofta "ologisk", och kan ibland bemötas av omgivningen som "det är väl bara att skärpa sig", vilket aldrig går för den som lider av en fobi. Förutom att fobin skapar rädsla och begränsar personens liv, har den ofta negativ självkänsla som sekundär-effekt.

 • Kritik är något personen med dålig självkänsla kan ha svårt att bemöta. Att lära sig att bli bättre på att ta kritik på ett lugnt och konstruktivt sätt, förbättrar dessutom självkänslan.

 • Kroniska känslotillstånd, som nedstämdhet, skam, självkritik och liknande är ibland ett resultat av dålig självkänsla. Att bli medveten om vad man omedvetet gör för att vidmakthålla sådana negativa känslo-spiraler, och att lära sig att släppa negativa känslor som egentligen saknar verklighetsförankring, stärker självkänslan.

 • Pessimism är ofta en följd av dålig självkänsla - man tror att den dåliga självkänslan är en personlig egenskap som alltid kommer att finnas kvar. Genom att arbeta med sina omedvetna tankeramar, kan man bryta den här onda cirkeln.

 • Stamning leder nästan alltid till dålig självkänsla, som i sin tur förstärker problemet med talblockering. Att börja lära sig att tala mer och mer flytande, i fler och fler situationer, stärker självkänslan mycket.

 • Övervikt leder ofta till dålig självkänsla. Att lära sig att börja äta på ett sätt som utan större ansträngning leder till att man sakta men säkert når sin idealvikt och sedan stannar där, stärker självkänslan enormt.

 

Nivån SJÄLVKÄNSLA är rätt så klar när


Självkänsla
 • du gillar dig själv, och har en god självkänsla.

 • du är optimist även när du kanske känner dig osäker,
  vet att "det fixar jag".

 • du känner dig lugn inför andra.

 • du respekterar dig själv och du är tydlig med vad du vill.

 
Tillbaks till guiden Gå tillbaks till förra sidan.  
   
  PsykosyntesForum