SwedishEnglish
Share to Facebook Share to Twitter Mail Send to Google More...

Fobi - avbetingning av inre känsloladdade bilder.

Fobispiralen

Fobin är inlärd

Fobier är egentligen exempel på hur fenomenal vår inlärningsförmåga är – vid ett ”inlärningstillfälle” skapas en livslång ”kunskap” där vårt undermedvetna vet exakt hur det ska reagera i en viss situation, eller när vi möter något specifikt. Och det glömmer aldrig att göra det...

Inre bilder triggar kroppsreaktioner reflexmässigt och undermedvetet

Fobin beror på att inre, undermedveten, bilder aktiveras. Detta sker genom en betingad reflex, opåverkbar av vårt förnuft eller vårt medvetna tänkande. Bilderna som aktiveras är via ”somatiska markörer” starkt kopplade till starka och starkt negativa känslor och flyktreflexer.

Fobi-behandling under en till två sessioner räcker

Genom undermedveten omprogrammering med en speciell visualiseringsmetod leds klienten genom en serie bilder, som har med fobin att göra men som inte innebär ett återupplevande. Detta gör att metoden i sig inte utlöser och därigenom förstärker en fobisk reaktion. När klienten letts ett antal gånger genom denna serie inre bilder, i allmänhet fem till sju gånger, har den känslomässiga kopplingen försvunnit, och fobin är botad.
   

<-- Tillbaks till Tjänster

   
  PsykosyntesForum