SwedishEnglish
Dela till Facebook Dela till Twitter Maila Bokmärk i Google Mer...

GUIDE: Var är du på din Väg?

 

Tag reda på var du är idag

PsykosyntesForums motto är "Finn dig Själv".

Med Självet menar psykosyntesen ditt Högre Jag, det ställe djupt inne i dig där du egentligen vet vad du vill med ditt liv, och hur du vill vara som person.

Men, hur går det till att finna sitt Själv?

Vi vet inte vilken din Väg är, men vi kan erbjuda coaching, terapi och/eller online-verktyg med vilkas hjälp du kan få den vägledning och de verktyg du behöver på din Inre Resa.


Allt som presenteras på den här sidan går också att hitta via andra sidor, som
Kurser, Site-karta, Tjänster, och Webshop, men via den här guiden presenteras våra tjänster och produkter på ett mer logiskt sätt, där du kommer att ledas genom en process som beskriver "normalfallet" för personlig utveckling.

Innan du går igenom den här guiden, SKRIV UT GUIDE-BLANKETTEN genom att klicka på bilden här till höger ->

Den innehåller samma text som i rutorna här nedanför.Gå igenom frågorna och kryssa för de du tycker stämmer bäst in på dig själv.

(Den här fasen tar cirka 20 minuter.)

Efter detta, med hjälp av den ifyllda blanketten, gå sedan igenom den här sidan, där du kommer att kunna klicka dig vidare till information och tips.
Guide-blanketten
Anteckna

Tag fram papper och penna
för att kunna notera vad i
PsykosyntesForums utbud du tror skulle kunna hjälpa dig att finna dig Själv.

Det kan vara coachning, terapi, e-kurser,
e-böcker, eller en kombination av dessa.
 

Stegens ordning betyder inte att de är färdiga i den ordningen

Självsökandets nivåer De tio olika nivåerna i att finna sitt Själv beskriver grovt den kronologiska ordningen för de olika utvecklingsstegen i barnets och den unga människans utveckling.

Men, för en vuxen person betyder inte att ha uppnått en viss nivå, att alla "under" den är klara - tvärtom brukar vissa nivåer vara mer utvecklade än andra, och man behöver ofta "gå tillbaks" och "göra klart" det som inte blev klart under uppväxten.

Var och en av de tio olika nivåerna kommer att förklaras kort här nedanför, och under varje sammanfattning kommer du kunna länka vidare till specifika sidor om varje nivå.

På de här separata sidorna förklaras nivån lite mer utförligt, och de coaching- alternativt psykoterapi-verktyg som är lämpliga på nivån beskrivs.

Du kommer också kunna länka vidare till utförliga beskrivningar av metoderna och verktygen. Vissa av vertygen finns tillgängliga som e-kurser för självstudier eller i samarbete med coach eller terapeut.
 

1. SJÄLVKÄNSLA

Steg 1

Första nivån i att finna sig Själv är att utforska vad man känner inför sig själv, i olika sammanhang.

Många lider av dålig självkänsla, trots att de har "lyckats" i arbetslivet eller socialt. Dålig självkänsla har mycket olika orsak från person till person, och har ofta grundlagts under uppväxten.

Läs sidan 1. SJÄLVKÄNSLA om

 • du lider av dålig självkänsla.

 • du vet att du egentligen kan saker,
  men trots det tror du inte på dig själv.

 • du känner dig ofta osäker inför andra.

 • du har ofta tankar om att andra ser ned på dig.
  _________________________________________Läs

Däremot, om

 • du gillar dig själv, och har en god självkänsla.

 • du är optimist även när du kanske känner dig osäker,
  vet att "det fixar jag".

 • du känner dig lugn inför andra.

 • du respekterar dig själv och du är tydlig med vad du vill.

så är du nog ganska klar med den här nivån. Fortsätt till nästa:

2. SJÄLVKÄNNEDOM

Steg 2 Nästa nivå i att finna sitt Själv är att bli medveten om vad man gör och hur man agerar i olika situationer.

Många fokuserar på varför de hamnar i negativa situationer, utan att vara helt medvetna om hur det de själva gör bidrar till det negativa resultatet.

Läs sidan 2. SJÄLVKÄNNEDOM om

 • du reagerar ofta utan att tänka på vad du egentligen säger.

 • du råkar ut för konflikter som du inte fattar hur de uppstod.

 • du tycker att du uttrycker dig klart, men du missförstås ändå ofta.

 • du upprepar ibland samma misstag gång på gång.
  _________________________________________Läs

Däremot, om

 • du är alltid medveten om vad dina känslor står för,
  och du kan välja om du vill agera på dem eller inte.

 • du vet vad du vill, och tar en konflikt när den är nödvändig.

 • du kommunicerar lugnt och tydligt, och även om andra inte alltid håller med, förstår de vad du säger.

 • du gör ibland misstag, som alla gör, men du reflekterar alltid över hur du vill agera nästa gång.

så är du nog ganska klar med den här nivån. Fortsätt till nästa:

3. SJÄLVFÖRTROENDE

Självförtroende Att ha ett gott självförtroende är att lita på sina förmågor.

Det är också att inse att kompetens
består av bägge områdena

"det jag vet att jag kan" och
"det jag vet att jag inte kan".

Vilket av de här två som än gäller,
så begår man inga misstag.

Läs sidan 3. SJÄLVFÖRTROENDE om

 • du känner dig ofta osäker och har ett dåligt självförtroende.

 • du tror aldrig att du har förberett dig tillräckligt inför en uppgift.

 • du frågar ofta andra till råds, även om du egentligen vet svaret.

 • du tycker oftast att andra kan saker bättre än du.
  _________________________________________Läs

Däremot, om

 • du har ett gott självförtroende.

 • du vet när du har förberett dig tillräckligt inför en uppgift.

 • du frågar andra till råds, när du inser att du behöver information.

 • det du har bestämt dig för att kunna, blir du alltid bra på.

så är du nog ganska klar med den här nivån. Fortsätt till nästa:

4. SJÄLV-ÖVERTYGELSER

Själv-övertygelser

"Vare sig du är övertygad
om att du kan
eller om att du inte kan,
kommer du att få rätt
.
"

(Henry Ford)

Övertygelser man har om sig själv har alltid större betydelse för hur man agerar än kunskaper eller sunt förnuft.

Läs sidan 4. SJÄLV-ÖVERTYGELSER om

 • dina övertygelser om dig själv grundas mer på känsla
  och är ofta ologiska och saknar verklighetsförankring.

 • du begränsar dig själv på grund av dina negativa övertygelser om dig själv, dina oförmågor eller dina brister.

 • dina negativa tankemodeller har du haft så länge du minns,
  många är resultat av negativ prägling under din uppväxt.

 • många av dina negativa övertygelser om dig själv kommer reflexmässigt, utan medveten tanke eller reflektion.
  _________________________________________Läs

Däremot, om

 • dina övertygelser om dig själv är positiva och realistiska
  och grundas på erfarenhet och eftertanke.

 • du motiverar och stärker dig själv genom dina positiva övertygelser om dig själv och om dina förmågor.

 • dina positiva tankemodeller är resultat av att du medvetet jobbat med dig själv och utvecklats till en mogen person.

 • efter att du ofta medvetet har känt dig stolt över dig själv,
  har dina positiva övertygelser om dig själv blivit en god vana.

så är du nog ganska klar med den här nivån. Fortsätt till nästa:

5. SJÄLV-VÄRDEN

Själv-värden Företag och institutioner har ofta en tydlig och nedskriven "Värdebas", som man vill att alla medarbetare förstår, sympatiserar med och lever upp till.

Men, på individnivå är Värdebasen ibland inte ens medvetandegjord. Även om de flesta har personliga värderingar, och vet vad som är viktigt för dem, har de ibland aldrig klargjort det för sig själva.

Det gör att de kan ha svårt att hävda sig mot andras värderingar, grundvärden och behov, även när de strider mot ens egna.

Läs sidan 5. SJÄLV-VÄRDEN om

 • du blir ofta ledsen, irriterad, arg eller frustrerad,
  men du har svårt att sätta ord på varför.

 • Du vet inte vilka dina grundläggande behov är,
  och/eller du har svårt att hävda dem.

 • du styrs mycket av andras förväntningar och önskemål,
  och du blir ibland osäker inför etiska dilemman.

 • du vet inte riktigt vad som är viktigt för dig,
  och vad du egentligen vill ha ut av ditt liv.

  _________________________________________Läs

Däremot, om

 • du accepterar alla dina känslor, och du vet att de står för att dina viktiga behov antingen möts eller inte möts.

 • du vet vad du behöver, och du kan kommunicera dina viktiga behov på ett tydligt och konstruktivt sätt.

 • du styrs av en inre kompass, som visar dig dina grundvärden. Inför etiska dilemman känner du intuitivt vad som är rätt för dig.

 • du vet alltid vad du vill prioritera för dig själv,
  och du känner tydligt vad du vill ha ut av ditt liv.

är du nog ganska klar med den här nivån. Fortsätt till nästa:

6. SJÄLVBILD

Självbild Självbild är bokstavligen den inre "bild" man har av sig själv. En aspekt av den här bilden är förstås visuell, men den innehåller också värderingar, känslor, kroppsupplevelser, bild-och ljudminnen.

Man har vad man kallar en negativ självbild, om man undermedvetet har lagt negativa minnen "i förgrunden", och ser på sig själv med en negativ värdering, och det här väcker känslor som mindervärdighet, resignation, bitterhet, etc.

Som alla inre bilder man skapar, har Självbilden ännu mer karaktären av att bli en självuppfyllande profetia.

Läs sidan 6. SJÄLVBILD om

 • du fokuserar på dina svagheter och dina negativa egenskaper
  och du minns det negativa du gjort mer än det positiva.

 • du tror dig inte om att kunna bidra med något värdefullt.

 • du tar kritik personligt och tar illa vid dig, eftersom kritiken alltid påminner dig om dina tidigare misstag.

 • du ser dig själv som en som inte är värd respekt,
  och du avskyr att se din spegelbild.

  _________________________________________Läs

Däremot, om

 • du fokuserar på dina styrkor och dina positiva egenskaper.

 • du ser dig själv som en som bidrar
  och du känner dig ofta värdefull.

 • du tar kritik konstruktivt, som värdefull feedback att lära sig av.

 • du respekterar dig själv, och när du får syn på din spegelbild,
  så känner du att du gillar dig själv.

är du nog ganska klar med den här nivån. Fortsätt till nästa:

7. SJÄLV-LEDARSKAP

Själv-ledarskap Själv-ledarskap fungerar väl hos en person med positiv självbild, och som vet vad han eller hon värderar i livet.

Personer med gott själv-ledarskap skapar positiva och lockande målbilder som känns motiverande.

Själv-ledarskap innebär också frihet: i varje situation har man förmåga att se den ur olika perspektiv och att ur detta se flera olika handlingsalternativ, där man medvetet väljer det som känns bäst för en själv och andra.

En person med gott själv-ledarskap agerar medvetet, i stället för att re-agera undermedvetet.

Gott ledarskap förutsätter gott själv-ledarskap.

Läs sidan 7. SJÄLV-LEDARSKAP om

 • du reagerar vanemässigt och utan eftertanke på det mesta,
  och resultatet blir ofta inte det du egentligen önskar.

 • du ser oftast bara ett handlingsalternativ, och du känner dig ibland som ett offer för omständigheterna.

 • du har svårt att motivera dig själv, och skjuter ofta upp sådant du inte tycker är kul.

 • du är dålig på att planera och har svårt att slutföra saker, och när du stöter på motstånd ger du lätt upp.
  _________________________________________Läs

Däremot, om

 • du agerar först när du har förstått situationen, och då agerar du målmedvetet tills du har uppnått det du vill.

 • du ser alltid flera olika handlingsalternativ i varje situation, och kan välja det av dem som bäst leder dig dit du vill.

 • du motiverar dig själv genom att visualisera det resultat du vill uppnå, och du är fokuserad när du sätter igång.

 • du är duktig på att planera, både kortsiktigt och långsiktigt, och när du möter hinder gör du omplaneringar och fortsätter arbeta.

är du nog ganska klar med den här nivån. Fortsätt till nästa:

8. SJÄLVETS UPPDRAG

Självets Uppdrag

Uttrycket Självets Uppdrag innebär att du medvetet formulerar det uppdrag du vill åta dig att genomföra för att uppnå dina livsmål.

"Uppdragsbeskrivningen" fungerar bäst när den besvarar följande tre frågor:

1) Vad är målet?
2) Hur ska det uppnås?
3) För vem/vilka görs det, vad är syftet?

En tydlig, välformulerad och kommunicerad Uppdragsbeskrivning kommer att få dig att känna mening, positiv förväntan och beslutsamhet.

Med ett tydligt personligt Uppdrag kommer du att kunna prioritera bland de uppgifter och uppdrag andra ber dig göra, eller som du förväntas göra. Stämmer de inte med ditt eget Uppdrag, tackar du vänligt men bestämt NEJ.

Läs sidan 8. SJÄLVETS UPPDRAG om

 • du vet inte eller har inte reflekterat över vilka livsmål du har,
  utan du lever som det kommer och försöker att anpassa dig.

 • du drömmer om saker du vill uppnå, men det stannar vid längtan och dagdrömmeri och du gör egentligen inget för att nå dit.

 • du kan ibland känna att du skulle vilja följa ditt hjärta, men tänker sedan "vägen till helvetet är kantat av goda föresatser"...

 • du minns allt du har försökt göra men misslyckats med,
  och när du blickar framåt ser du bara svårigheter och hinder.

  _________________________________________Läs

Däremot, om

 • du har helt klart för dig vilka dina livsmål är, och du skapar medvetet ditt liv så att du känner att du är på väg dit.

 • du vet vad du vill uppnå både på kort sikt och på lång, och du planerar konkret, i lagom stora del-uppgifter.

 • du känner starkt att det finns en mening med varje människas liv, och att var och en som söker kan finna sitt eget Uppdrag.

 • du fokuserar på de mål du har ställt upp för dig själv, och på de inre och yttre resurser som kommer att hjälpa dig dit.

är du nog ganska klar med den här nivån. Fortsätt till nästa:

9. SJÄLVETS VISION

Självets Vision Detta uttryck står för dina personliga visioner för ditt liv, bilderna av det du vill ha uppnått när du fullgjort ditt Uppdrag eller dina del-uppdrag.

Visioner kan utformas på flera sätt - i ord, som en inre bild, som en känsla för hur det skulle vara att ha uppnått målet.

Att medvetet utforma din vision på alla dessa sätt, och att dessutom skriva och teckna ned den på papper, kommer att skapa inre undermedvetna bilder som ger dig energi och riktning.

Att ha formulerat och kommunicerat din vision kommer att aktivera både dina inre resurser och de yttre resurser du behöver för att nå målet.

När individer, grupper, företag eller organisationer saknar visioner, brukar det oftast leda till stagnation...

Läs sidan 9. SJÄLVETS VISION om

 • du har ingen tydlig bild av vad du vill uppnå,
  och du kan därför inte beskriva det för någon annan heller.

 • du känner att visioner är något som drömmare och idealister håller på med, en förnuftig person är realistisk och jobbar praktiskt.

 • du känner dig ibland inspirerad av människor med starka visioner,
  men tror dig inte om att kunna bli en sådan, de är "speciella".

 • du tolkar varje hinder, varje fördröjning, varje problem, som tecken på att din vision är orealistisk och omöjlig för dig att uppnå.

  _________________________________________Läs

Däremot, om

 • du har en tydlig vision för vad du vill uppnå, och du beskriver den ofta för andra på ett medryckande sätt.

 • du vet att en vision utgör en magnet, som kommer att hjälpa dig att prioritera och att välja den handlingsväg som leder dit.

 • du låter dig inspireras av din vision, och tillåter dig att redan nu känna den glädje du vet kommer att infinna sig när du nått målet.

 • du ser varje hinder eller problem som nya möjligheter för dig att lära dig att bli ännu bättre på att ta dig mot det du drömmer om.

är du nog ganska klar med den här nivån. Fortsätt till nästa:

10. SJÄLVFÖRVERKLIGANDE

Självförverkligande

Ordet "Självförverkligande" har blivit ganska slitet, och används till och med ibland nedsättande om sådant som bara "flummiga drömmare" gör...

Det engelska uttrycket, "Self-actualization" är egentligen bättre, men saknar en bra svensk översättning. Det engelska uttrycket säger tydligare att Självförverkligande betyder att man upptäcker och uttrycker sitt Själv, sitt Högre Jag.

För att kunna uttrycka och agera utifrån sitt Själv på bästa sätt, har man stor hjälp av att ha klarat av större delen av nivåerna under.

Men, upplevelsen av att vara sitt Själv, vara i sitt Högre Jag, kan också uppenbara sig spontant. Många kan uppleva det som sekundsnabba ögonblick av att uppleva att man är Ett med Allt.

Om man kan stanna i sitt Själv, vet man sin Vision och sitt Uppdrag, leder och motiverar man sig, vet man vem man är och vad man vill, man kan observera sig själv, sina tankar och känslor, och man har förmågan att välja och prioritera, och man manifesterar sig Själv i allt man gör.

Läs sidan 10. SJÄLVFÖRVERKLIGANDE om

 • du känner dig ensam med dina drömmar, och det känns svårt att hitta ett sammanhang som stöttar dig.

 • du tvivlar ofta på dig själv, trots att du vet vad och vart du vill.

 • du har visioner, men det känns som om du ständigt behöver revidera dem, på grund av oförutsedda händelser i ditt liv.

 • du vill tro på en andlig dimension, men eftersom du aldrig ser några tydliga tecken på att en sådan finns, tvivlar du ofta.
  _________________________________________Läs

Däremot, om

 • du vet att du delar dina drömmar med många, och till synes slumpmässigt kommer de i din väg med den hjälp du just då behöver.

 • du brinner för din Vision och ditt Uppdrag, och du bär på en övertygelse om att du har det du behöver.

 • du får ofta prioritera om och ändra dina handlingsplaner, men bara för att på nytt hitta den väg som leder till din Vision.

 • du upplever ofta sådant som säger dig att du leds av Någon som känner dig och som har en plan för dig och ditt liv.

är du nog ganska klar med den här nivån.

 

Vad är ditt nästa steg?

Jag hoppas att du har haft nytta av den här guiden genom det vi har att erbjuda.

Vägen till att finna sitt Själv kan kännas lång, men "Resan börjar med det första steget". Och den bästa investeringen du kan göra, är att investera i dig själv.

Om du har frågor, maila mig !

Lycka tillLars Gimstedt
Lars Gimstedt

 
Gå tillbaks till förra sidan.
   
  PsykosyntesForum