PsF
SwedishEnglish

Psykosyntes-visualiseringar

Begränsar du dig själv med en pessimistisk syn på livet?___ Video
Ge dig själv kraft genom att inplantera positiva inre bilder._________


PSYKOSYNTES-
VISUALISERINGAR


Assagiolis Ägg

Denna sida innehåller
beskrivningar av
psykosyntes-visualiseringar,
som du kan köpa och ladda ned.
Visualisering

Psykosyntesens grundare, Roberto Assagioli, lade stor tonvikt på hur vi påverkas av våra inre bilder, både positivt och negativt. Han utvecklade många visualiseringar, med vars hjälp man kan transformera negativa och begränsande inre bilder till positiva och befriande.

Citat från Roberto Assagioli, om inre bilder:

"Fantasin, definierad som den funktion som aktiverar och skapar inre bilder, är en av de viktigaste och mest spontant aktiva funktioner
i det mänskliga psyket, både i dess medvetna och undermedvetna aspekter."
"Varje inre bild utgör i sig en drivmotor."

"Inre föreställningar och mentala bilder skapar de yttre omständigheter
och de handlings-mönster, som de handlar om."


(Psychosynthesis, Roberto Assagioli, 1965.)
Sedan Assagiolis dagar har psykosyntesterapeuter utvecklat nya
_____ visualiseringar och vidareutvecklat många av de gamla.


När visualiseringstekniker används i coaching eller terapi, är processen med inre bilder ett resultat av coaching-dialogen eller de terapeutiska inter-ventionerna.

De visualiseringar som valts ut här för att vara tillgängliga över internet är sådana som är mer allmänna, som fokuserar på olika grundläggande och ofta återkommande utmaningar i livet, och som fungerar väl även när man gör dem själv.

Visualiseringarna presenteras här nedanför, och också i videoklippet här ovanför.
Psykosyntesterapeut Lars Gimstedt, 11 min.
(Videon finns även på YouTube. Titta på våra andra videoklipp.)

mp3 BETALA OCH LADDA NED VÅRA VISUALISERINGAR:

Knappen "Betala, ladda ned" tar dig till en PayPal - betalsida,
där du kan betala med kreditkort eller via ditt PayPal-konto,
varefter du blir förflyttad till en nedladdningssida.

Om du köper någon av visualiseringarna nedan, kommer du att få gratis tillgång till bonusmaterial (produkter värda 600 kr). På sidan för bonusmaterial kommer du dessutom kunna lyssna på visualiseringarna online innan du köper dem.


Visualiseringarna kan också fås på data-CD eller ljud-CD med tillägg 200 kr/CD.
Flera filer kan läggas på samma CD. Beställ CD via onlinebetalning.

A full chest EN KISTA MED 13 VISUALISERINGAR.

Detta paket innehåller de flesta psykosyntes-visualiseringarna nedan. Läs om dem i de separata beskrivningarna nedanför, där du också kan köpa och ladda ned dem var och en för sig.

BÅTEN, BÄGAREN, GÅVAN, HUSET, KYRKAN,
LANDSVÄGEN, MÅLET, MÖTET, NÄCKROSEN, PUPPAN, RYMDEN, TEMPLET och TRÄDGÅRDEN.

De nedskrivna skripten för visualiseringarna ingår i detta paket. De är de ursprungliga instruktionerna för terapeuter, och är inte exakt verbatim, och de inkluderar terapeutiska instruktioner.

Pris 200 kr
Säkras av PayPal

Meditation

NATURMEDITATIONER
Innan du börjar läsa om alla visualiseringar här nedanför , ta en kort paus och finn din inre ro med hjälp av någon
av våra Naturmeditationer.


Gratis !
Båten

BÅTEN.
Att ta kontroll över sitt liv.

När livet känns kaotiskt, okontrollerbart, när du känner att du inte styr över det som händer,

OBS! Köper du en av dessa får du gratis bonusmaterial, värt 600 kr, och kan där också lyssna gratis innan du köper fler.

Pris 22,50 kr

utan själv styrs av rädsla, förvirring, maktlöshet, då kan denna övning hjälpa dig att hitta dina inre resurser. Resurser du behöver för att återta kontrollen över ditt liv, få "styrfart" igen..
Mp3-fil, 8 Mb, 9 minuter.

Bägaren

BÄGAREN.
Att utforska balansen mellan Kärlek och Vilja.
Denna övning hjälper dig att utforska dina inre resurser för att ge och ta emot kärlek, och din förmåga att uttrycka din vilja, att kunna sätta gränser.

Pris 22,50 kr

Den kommer att ge dig kunskap om vilka inre resurser och förmågor du kanske behöver utveckla. Efter första gången du gör denna övning, gör gärna två teckningar: en av din Bägare, en av ditt Svärd. Efter en tid, när du känner att du utvecklat nya förmågor, rita två nya teckningar. Observera skillnaderna mellan dessa och de första.
Mp3, 13 Mb, 14 minuter.

Författaren

FÖRFATTAREN.
Att förstå sin partner.
Denna övning hjälper dig att utforska och att utveckla din relation, genom att träna din inlevelseförmåga och din kreativa fantasi.

Pris 40 kr

För varje gång du gör denna övning, kommer dina kunskaper om din partner att öka. Övningen finns i fyra olika utgåvor, beroende på om du som gör övningen är man eller kvinna, och beroende på om din partner är en man eller en kvinna. Versionen här till höger är för en man och vars partner är en kvinna. För andra versioner, se sidan Parcoaching. Mp3, 15 Mb, 11 minuter.

Välsignad

GÅVAN.
Att bli sedd och välsignad.

En visualisering där ditt Inre Barn får en gåva.
En gåva som givits vidare från släktled till släktled.

Pris 45 kr PayPal

Visualiseringen bygger på den kristna välsignelsen, som här kanske kommer att få en ny, och djupare, mening för dig.
Mp3, 33 Mb, 30 minuter.
 
Huset


HUSET.
Att hitta ett inre, skyddat lugn.

Denna visualisering kan du efter att ha gjort den några gånger använda dig av när du behöver få kontakt med ett inre lugn.

Pris 22,50 kr

När du behöver få kontakt med de inre resurser som du behöver för att värna din integritet, för att kunna se på tillvaron med perspektiv och sinne för proportioner. Mp3, 9 Mb, 10 minuter.


Kyrkan

KYRKAN. Att förbereda sin egen Väg.
I denna övning skapar du inre starka symboler, som kommer hjälpa dig att bli medveten om din egen Väg

Pris 22,50 kr

och att kunna anträda den. Du börjar befinna dig på din Väg, när du känner att det du gör är meningsfullt, ger dig en djup tillfredsställelse, ger dig en känsla av ”flyt”.
Mp3, 13 Mb, 14 minuter.

Landsvägen

LANDSVÄGEN.
Att medvetandegöra
Nu, Förr, Vart vill jag.

En symbolisk visualisering av din livsväg.

Pris 22,50 kr

Var du befinner dig, var du fanns förr (fysiskt men framför allt känslomässigt), vart du vill. Övningen kan hjälpa dig att bli medveten om din livsvägs olika aspekter och kan hjälpa dig att gå dit du vill komma. Mp3, 12 Mb, 13 minuter.

Målet

MÅLET.
Att övervinna motstånd och kritik.

Övningen hjälper dig att skapa en symbol för det mål du just nu ställt upp.

Pris 22,50 kr

Ett mål som känns viktigt för dig själv, men där du känner att andra försöker hindra dig, övertala dig att göra något annat, kanske kritiserar dig eller t.o.m. gör ned dig.
I denna visualisering får du kontakt med de resurser du behöver för att kunna övervinna hindren.
Mp3, 9 Mb, 10 minuter.

Mötet

MÖTET. Att möta sig själv.

I denna visualisering möter du dig själv på ett nytt, kanske lite överraskande sätt.

Pris 22,50 kr

Ett möte som på ett djupt plan kommer ge dig tillbaks sådant du kanske förlorat, och ge dig något nytt, som pekar mot framtiden.
Mp3, 15 Mb, 16 minuter.

 
Näckrosen

NÄCKROSEN.
Att stötta sitt inre växande.

Denna visualisering hjälper dig att aktivera dina chakran,

Pris 22,50 kr

så att de alla öppnar upp och stöttar dig i ditt inre växande mot din högsta potential. Övningen hjälper dig att både uppleva ditt unika jag och att uppleva att du ingår i Livet, tillhör ett större sammanhang.
Mp3, 12 Mb, 13 minuter.

Puppan

PUPPAN.
Att aktivera en inre transformation.

Övningen hjälper dig att aktivera en inre process i ett skede av livet

Pris 22,50 kr

där något i dig behöver transformeras, växa ur sitt gamla skal. Den kan medvetandegöra var du är nu och att du kanske behöver vara någon helt annan stans, göra något helt annat (faktiskt och/eller känslomässigt). Mp3, 11 Mb, 10 minuter.

Rymden

RYMDEN.
Att få perspektiv på sitt liv.

En visualisering som hjälper dig att få perspektiv på dig själv och ditt liv.

Pris 22,50 kr

Att hitta en inre position där du kanske ser klarare och kan fatta nödvändiga beslut. Att hitta de resurser du behöver i en situation som kanske präglas av förvirring, rädslor, frustration.
Mp3, 12 Mb, 14 minuter.

Templet

TEMPLET.
Att hitta källan för inre frid.

I denna visualisering inbjuds du till att skapa en symbol för ditt innersta Heliga Rum,

Pris 22,50 kr

där du öppnar dig för ditt högre jag och får kontakt med den frid, som finns i ditt djupaste Vara. Efter första gången du gör denna, försök gärna skapa / hitta / köp Gåvan, och ha den sedan alltid med dig, som ett ankare för din inre frid. Mp3, 15 Mb, 17 minuter.

Trädgården

TRÄDGÅRDEN.
Att finna sin inre ro.

Här leds du till din egen lilla klosterträdgård, som du försummat...

Pris 22,50 kr

Du ställer i ordning, reder och sår, och det växer åter. Genom fokus inåt, målmedvetet arbete och själslig disciplin hittar du till slut din inre ro.
Mp3, 15 Mb, 16 minuter.
 
Självhypnos
Du kan också beställa individuellt utformade program
på mp3 elle CD,
som bygger på självhypnos och stimulering av meditativa hjärnvågor med BWE (Binaural Brain Wave Entrainment).
Lyssna på en standard-produkt i detta format genom att klicka på knappen här bredvid.
Detta program, Självhypnos, är ett exempel på hur ett skräddarsytt program kan vara utformat. Mp3, 55 Mb, 40 minuter.

Pris 85 kr

Feed-back:

 

Jag tyckte verkligen om visualiseringarna, speciellt Målet och Båten! De hjälpte mig faktiskt i vissa konkreta situationer i mitt liv, som ledljus.

Till exempel: För mig att visualisera det som hindrar mig från att nå mina mål har varit effektivare än att bara visualisera de positiva resultaten av målen. Den här mentala kontrasten mellan det önskade resultatet och det som hindrar skapas i 'Målet'. Jag kan rekommendera de här produkterna.

Ivan, Tyskland


Titta på våra andra produkter.


Titta på våra andra produkter - klicka på "Produkt-trädet"
här till höger.


Produkt-trädet
  Gå tillbaks till föregående sida.
   
  PsykosyntesForum