SwedishEnglish
Dela till Facebook Dela till Twitter Maila Bokmärk i Google Mer...

10. SJÄLV-FÖRVERKLIGANDE

Självkänsla

Vilket vill du helst, sträva efter att vara dig Själv, eller att vara det?

När du kommit fram till den här nivån, har du kanske "rest" länge, och gjort ett stort arbete med dig själv. Men, att förverkliga sitt Själv, att helt identifiera sig med den, är inget man kan göra bara genom att bestämma sig för det.

Upplevelsen av att vara sitt Själv, vara i sitt Högre Jag, kan uppenbara sig spontant. Många kan uppleva det som sekundsnabba ögonblick av att uppleva att man är Ett med Allt.

Om man skulle kunna stanna i sitt Själv, vet man sin Vision och sitt Uppdrag, leder och motiverar man sig, vet man vem man är och vad man vill, man kan observera sig själv, sina tankar och känslor, och man har förmågan att välja och prioritera, och man manifesterar sig Själv i allt man gör.

Arbetet på alla nivåerna under är nödvändigt att ha klarat av, men inte tillräckligt.
Även om du gjort "din hemläxa", kan det fortfarande vara så att:

 • du känner dig ensam med dina drömmar, och det känns svårt att hitta ett sammanhang som stöttar dig.

 • du tvivlar ofta på dig själv, trots att du vet vad och vart du vill.

 • du har visioner, men det känns som om du ständigt behöver revidera dem, på grund av oförutsedda händelser i ditt liv.

 • du vill tro på en andlig dimension, men eftersom du aldrig ser några tydliga tecken på att en sådan finns, tvivlar du ofta.

För att nå slutmålet, behöver du både Yin och Yang.

Slutmålet går inte att "sträva" efter. Det är till och med så att "strävandet" kan hindra - självförverkligande är inte en prestation, det är något man upptäcker.

Men, för varje gång man "landar" i upplevelsen av att vara sitt Själv, kan man spara och vårda minnet av upplevelsen. Och det verkar vara så att ju fler sådana minnen man har, desto oftare kommer upplevelsen tillbaks.
Yin och Yang

Man kan dock skapa goda förutsättningar för att det ska ske, utöver de nödvändiga förutsättningar som förstås har grundlagts av arbetet på nivåerna 1-9. Dessa slutliga förutsättningar kan beskrivas med de österländska symbolerna Yin och Yang:

 • YIN innebär att du öppnar dig för möjligheten och bara är i dig själv.
  Du kan stötta dig själv i det genom meditation och kontempation.
  Att göra det här med själv-disciplin och tålmodighet är viktigt - avsätt gärna en stund varje dag.

 • YANG innebär att du håller din Vision och ditt Uppdrag levande i ditt medvetande, i allt du gör, och att du agerar som om du redan var där. Du kommer inte att lyckas varje gång, men byt ordet "misslyckande" mot ordet "feed-back": världen ger dig positiv och negativ feed-back, och allt som händer kan användas i ditt lärande.

I bilden av Yin och Yang finns två prickar: i Yin (den mörka) finns en del Yang, i Yang finns lite Yin. Det meditativa tillståndet kan finnas även när du agerar, och det aktiva närvarande tillståndet kan finnas även när du mediterar.

Man kan få stöttning och verktyg i den här fasen av att finna sitt Själv med coaching på nivån Inspiratören.

Kursen Mitt Uppdrag avslutas med två meditativa visualiseringar , Den Större Planen och Guiden, som kan hjälpa dig att centrera.


Läs en bok som handlar hur den fyrkantige ingenjören John Zackarias upptäckte sin väg mot att finna sitt Själv, STAIRWAY: 10 Steg till Himlen (av Lars Gimstedt).

"Jag kallar dig att vara den du är. Det jag ber dig om är att du ska leva ett liv lika fritt från gränser som det liv fåglarna lever i skyn. Det jag ber dig om är att du ska leva ett liv där det inte finns någon uppdelning mellan vem du är och vad du gör. Den här platsen utan uppdelning är platsen för enhet."

(A Course of Love)

 

Nivån SJÄLVFÖRVERKLIGANDE är rätt så klar när


Självförverkligande

 • du vet att du delar dina drömmar med många, och till synes slumpmässigt kommer de i din väg med den hjälp du just då behöver.

 • du brinner för din Vision och ditt Uppdrag, och du bär på en övertygelse om att du har det du behöver.

 • du får ofta prioritera om och ändra dina handlingsplaner, men bara för att på nytt hitta den väg som leder till din Vision.

 • du upplever ofta sådant som säger dig att du leds av Någon som känner dig och som har en plan för dig och ditt liv.

 
Tillbaks till guiden Gå tillbaks till förra sidan.  
   
  PsykosyntesForum