SwedishEnglish
Dela till Facebook Dela till Twitter Maila Bokmärk i Google Mer...

5. SJÄLV-VÄRDEN

Självkänsla

Vet man inte vad som är viktigt för en, kör man över sig själv

Och om det är så, möter man inte sina grundläggande behov.
Tecken på det kan vara:

 • du blir ofta ledsen, irriterad, arg eller frustrerad,
  men du har svårt att sätta ord på varför.

 • Du vet inte vilka dina grundläggande behov är,
  och/eller du har svårt att hävda dem.

 • du styrs mycket av andras förväntningar och önskemål,
  och du blir ibland osäker inför etiska dilemman.

 • du vet inte riktigt vad som är viktigt för dig,
  och vad du egentligen vill ha ut av ditt liv.


En medveten värdebas är som
_____ en stabil husgrund

Företag och institutioner har ofta en tydlig och nedskriven "Värdebas", som man vill att alla medarbetare förstår, sympatiserar med och lever upp till.

Men, på individnivå är Värdebasen ibland inte ens medvetandegjord. Även om de flesta har personliga värderingar, och vet vad som är viktigt för dem, har de ibland aldrig klargjort det för sig själva.

Det gör att de kan ha svårt att hävda sig mot andras värderingar, grundvärden och behov, även när de strider mot ens egna.

Att ha byggt upp och att vara medveten om sina viktiga inre värderingar och att veta om och kunna hävda sina grundläggande behov, är som en stabil husgrund: även när det stormar står huset stadigt.

Grund

Marken under husgrunden måste också vara stadig

"Marken under husgrunden" kan stå som symbol för nivåerna under: självkänsla, självkännedom, självförtroende, själv-övertygelser. Att ha blivit rätt så klar på de här nivåerna skapar ett nödvändigt stabilt underlag till "husgrunden", men i sig är de inte tillräckliga - för att kunna bygga "huset" måste först grunden ha murats.

Det är också så att arbetet på den här nivån kommer ytterligare att förstärka nivåerna under. Rent allmänt kan sägas, att alla av Självets nivåer samspelar, och att arbeta på en av dem stärker alla de andra.


Ens personliga värdebas är verkligen personlig

De grundläggande behov man har är verkligen grundläggande, och kan inte "tillverkas", de behöver upptäckas och respekteras av en själv. Inte förrän man gör det kommer man få andra att respektera dem.

De grundläggande värderingar man har kan ha påverkats av andra, så det är viktigt att man gör sig medveten om dem, och tar beslut om man vill fortsätta att ha dem eller om det är så att man okritiskt "svalt" andras åsikter och övertygelser.

Vi på PsykosyntesForum och Life leadership Coaching strävar att hjälpa dig att bli medveten om dina inre värderingar och om dina grundläggande behov, och många av de metoder och verktyg vi erbjuder innehåller moment för det (i bokstavsordning):

 • Att säga NEJ. I e-kursen Eliminera Tidstjuvarna finns ett avsnitt där du får lära dig att ställa dig själv tre viktiga frågor varje gång någon ber dig att åta dig att göra något, så att du lär dig att säga NEJ när du behöver kunna göra det.

 • Coaching kan hjälpa dig att kartlägga vad du värderar i livet, så att du prioriterar det framför vad andra tycker, "måsten", "borden", etc.

 • Mitt Uppdrag fokuserar egentligen på nivån 8, Självets Uppdrag, som kommer beskrivas längre fram. Den här e-kursen nämns dock redan här, för att den innehåller ett helt avsnitt om att upptäcka vad det är som väcker din passion, det som är extra viktigt för dig i ditt liv.

 • Parcoaching innehåller alltid frågan om vilka behov och värden man har, vilka man delar och vilka man kanske inte delar, och som behöver kunna mötas andå.

 • Släpp Känslan: Känslor är signaler om behov. Positiva känslor signalerar att behov möts, negativa att de inte möts.

  Men, känslorna orsakas inte av behoven i sig, utan orsakas av ens tankar om behoven. De här tankarna kan vara realistiska, och då behöver man agera på känslan.

  Men ibland kan tankarna vara undermedvetna betingade reflexer utan egentlig verklighetskontakt, och man kan hamna i negativa känslomässiga tillstånd som maktlöshet, resignation, depression, etc. I de här fallen är man betjänt av att lära sig att bara släppa känslorna.

 

Nivån SJÄLV-VÄRDEN är rätt så klar när

 

Väg vad som är viktigt
 • du accepterar alla dina känslor, och du vet att de står för att dina viktiga behov antingen möts eller inte möts.

 • du vet vad du behöver, och du kan kommunicera dina viktiga behov på ett tydligt och konstruktivt sätt.

 • du styrs av en inre kompass, som visar dig dina grundvärden. Inför etiska dilemman känner du intuitivt vad som är rätt för dig.

 • du vet alltid vad du vill prioritera för dig själv,
  och du känner tydligt vad du vill ha ut av ditt liv.


 
Tillbaks till guiden Gå tillbaks till förra sidan.  
   
  PsykosyntesForum