SwedishEnglish
Dela till Facebook Dela till Twitter Maila Bokmärk i Google Mer...

6. SJÄLVBILD

Självkänsla

Självbilden byggs upp av minnesbilder.

Självbilden byggs upp av de minnesbilder man har av sig själv plus de inre bilder av framtiden man medvetet eller undermedvetet har skapat ("framtidsminnen" - de är lagrade i minnet också.)

Det själv-medvetande man har här och nu är en "jag-upplevelse", det vill säga man är medveten om att man tänker, känner och förnimmer. Personer som drabbats av fullständig minnesförlust, exempelvis efter en olycka, har oftast en jag-upplevelse, men ingen självbild: "vad har hänt... och vem är jag?", vilket antyder att självbild är intimt kopplat till hjärnans minnesfunktion. I ett sådant fall vet man inte vem man är, inte heller vilka personliga egenskaper man har, vad man tycker om eller vad man ogillar.


Har man lagt de positiva minnesbilderna i "förgrunden" skapar det en positiv självbild, och i framtiden "ser" man sig själv klara av situationer, lyckas, få det man vill ha, etc.

Har man däremot undermedvetet lagt de negativa minnesbilderna (inklusive framtidsminnena) i förgrunden, skapar det en negativ självbild. Har man dessutom dålig självkänsla och självförtroende kan man till och med ha förträngt positiva minnen av sig själv, eftersom de inte stämmer med den känsla man har av sig själv.

Självbilden är inte ett resultat av vem man är, det är något man gör

Eftersom självbilden är en subjektiv filtrering av alla minnen man har av sig själv, är självbilden inte en funktion av vem man egentligen är, utan resultatet av något man gör - man "filtrerar" bilderna, och "släpper fram" bara de som stämmer med den självkänsla och det självförtroende man upplever. Självbild

Om man inte filtrerar alls, har man förmodligen en realistisk självbild, där man ser sig själv objektivt, och där man ser och accepterar både styrkor och svagheter.

Men många gör en "selektiv filtrering", där man bara "ser" de negativa bilderna, och genom den här inre processen skapar man en negativ självbild, som man successivt förstärker genom att förtränga positiva upplevelser som uppskattning från andra, som man i stället tolkar som medlidande eller att andra bara är snälla.

Orealistisk positiv filtrering är mera sällsynt, men kan observeras hos personer med personlighetsstörningar av typen narcissism, mytomani och sociopati.

Du har en negativ självbild om

 • du fokuserar på dina svagheter och dina negativa egenskaper
  och du minns det negativa du gjort mer än det positiva.

 • du tror dig inte om att kunna bidra med något värdefullt.

 • du tar kritik personligt och tar illa vid dig, eftersom kritiken alltid påminner dig om dina tidigare misstag.

 • du ser dig själv som en som inte är värd respekt,
  och du avskyr att se din spegelbild.

Självbilden går att förändra

Genom coaching och/eller terapi arbetar man oftast med sin självkänsla och sin självkännedom. Genom ett nytt sätt att agera ökar man sitt självförtroende och förändrar sina övertygelser om sig själv. Man blir medveten om vad man värderar högst, och lär sig att respektera sina egna behov.

Allt detta förändrar förstås självbilden i positiv riktning, och ofta är detta tillräckligt.

Men, ibland kan en negativ självbild vara resultatet av en djup prägling under lång tid, och då arbetar vi med metoder som mer specifikt påverkar själva självbilden.

Exempel på verktyg, metoder och övningar med mål att förändra självbilden
(i bokstavsordning):

 • Coaching på nivån Sponsorn.

 • Delpersonligheter är kopplade till självbilden. Man identifierar sig oftast starkt till en eller några få av sina delpersonligeheter, och självbilden blir ett resultat av denna identifiering. Genom att upptäcka, acceptera och utveckla andra delar av sin personlighet kan man förändra och "bredda" sin självbild.

 • Elementitet är en modell för grundpersonligheten. Kursen om Elementitet innehåller gruppövningar där du får inblick i hur andra ser dig, och du får utforska hur det stämmer eller inte stämmer med din självbild.

 • Livslinje-terapi. Den bygger på att vi organiserar våra inre bilder, både minnen och framtidsbilder, genom att placera dem i vårt inre rum utefter en linje, i kronologisk följd. Denna ”Livslinje” är individuell, men har vissa generella egenskaper, som delas av alla. Genom olika visualiseringsövningar kan Livslinjen förändras, och detta leder till förändringar i självbild, i hur minnen påverkar, förändring i hur man ser på sin personliga framtid.

  En specifik övning i Livslinje-terapi är Dåtidsreparation, där man i en visualisering förändrar sin upplevelse av negativa saker som hänt, och där man förändrar sin bild av vem man var när man var yngre, eller till och med barn.

 • Stammare har ofta en mycket negativ självbild, och behandlingsprogrammet och e-kursen innehåller arbete med självbilden.

Längre fram i den här guiden, på nivån Självets Uppdrag, kommer en e-kurs att beskrivas där det finns övningar med mål att skapa en positiv och stöttande självbild.

 

Nivån SJÄLVBILD

är rätt så klar när


Självbild

 • du fokuserar på dina styrkor och dina positiva egenskaper.

 • du ser dig själv som en som bidrar
  och du känner dig ofta värdefull.

 • du tar kritik konstruktivt, som värdefull feedback att lära sig av.

 • du respekterar dig själv, och när du får syn på din spegelbild,
  så känner du att du gillar dig själv.


 
Tillbaks till guiden Gå tillbaks till förra sidan.  
   
  PsykosyntesForum