SwedishEnglish
Dela till Facebook Dela till Twitter Maila Bokmärk i Google Mer...

9. SJÄLVETS VISION

Självkänsla

Självets Vision

Detta uttryck står för dina personliga visioner för ditt liv, bilderna av det du vill ha när du tagit några steg mot ditt mål, och av det du uppnått när du fullgjort ditt Uppdrag.

Visioner kan utformas på flera sätt - i ord, som en inre bild, som en känsla för hur det skulle vara att ha uppnått målet.

Att medvetet utforma sin vision på alla dessa sätt, och att dessutom skriva och teckna ned den på papper, kommer att skapa inre undermedvetna bilder som ger dig energi och riktning.

Att ha formulerat och kommunicerat din Vision kommer att aktivera både dina inre resurser och de yttre resurser du behöver för att nå målet.

När grupper, företag eller organisationer saknar visioner, brukar det vara tydligt att detta ofta leder till stagnation. Detta gäller även på individnivå...

Fantasins kraft

Att ha formulerat sitt Uppdrag innebär att definierat sina mål, att ha beslutat sig för att arbeta för att uppnå dem, och att ha lagt upp en handlingsplan.

Att ha en Vision om detta innebär att med fantasins kraft tillåta sig att då och då befinna sig där, att med tanke, känsla, kropp och alla sinnen föreställa sig hur det kommer att vara att ha uppnått målen.

En inre levande bild av Visionen kommer att utgöra en magnet, som kommer att "dra" ditt undermedvetna att agera med fokus och målmedvetenhet, och den kommer att påverka andra och vara som en magnet som drar till sig de resurser du behöver.

Du är inte färdig med din Vision än, om

 • du har ingen tydlig bild av vad du vill uppnå,
  och du kan därför inte beskriva det för någon annan heller.

 • du känner att visioner är något drömmare och idealister håller på med, en förnuftig person är realistisk och jobbar praktiskt.

 • du känner dig ibland inspirerad av människor med starka visioner,
  men tror dig inte om att kunna bli en sådan, de är "speciella".

 • du tolkar varje hinder, varje fördröjning, varje problem, som tecken på att din vision är orealistisk och omöjlig för dig att uppnå.

Visionen behöver definieras, konkretiseras och levandegöras

I slutet av kursen Mitt Uppdrag finns två avsnitt: Integrera och Grunda.

I det första avsnittet leds du genom en strukturerad process för att bygga upp en tydlig inre bild:

 1. Finslipa Visionsbeskrivningen.
 2. Finslipa Uppdragsbeskrivningen.
 3. Målbilden.
 4. Integrera i hela hjärnan.
 5. Tidslinjen.
 6. Framtids-programmering.

I avsnittet Grunda leds du genom en process för att grunda Visionen i ditt medvetna jag, i ditt undermedvetna och i din kropp.

 

Nivån SJÄLVETS VISION är rätt så klar när


Visionen
 • du har en tydlig vision för vad du vill uppnå, och du beskriver den ofta för andra på ett medryckande sätt.

 • du vet att en vision utgör en magnet, som kommer att hjälpa dig att prioritera och att välja den handlingsväg som leder dit.

 • du låter dig inspireras av din vision, och tillåter dig att redan nu känna den glädje du vet kommer att infinna sig när du nått målet.

 • du ser varje hinder eller problem som nya möjligheter för dig att lära dig att bli ännu bättre på att ta dig mot det du drömmer om.

 
Tillbaks till guiden Gå tillbaks till förra sidan.  
   
  PsykosyntesForum