PsF

SwedishEnglish
Share to Facebook Share to Twitter Mail Send to Google More...

SJÄLVET


Stoppa eller återta bakgrundsmusiken. (15 Anor Aniyan. Om musiken: se längst ned .)

Assagiolis modell av det mänskliga psyket

Assagiolis ägg

Denna bild kallas ibland "Assagiolis ägg". Han gjorde denna som en modell av det mänskliga psyket. Den visar de tre nivåerna av medvetandet, nedifrån på bilden:

- Den kroppsliga nivån (instinkter och drifter).

- Den vardagliga nivån
_
(arbete, relationer, analytiskt tänkande)

- Den högre nivån (ideal, drömmar, kreativitet).

Större delen av psyket är undermedvetet, vi är i varje stund medvetna bara om en liten del.

Ljuspunkten i mitten symboliserar vårt centrala Jag,
som inte hör till delpersonligheterna, utan som
fungerar mer som en central dirigent
(om den medvetandegörs).

Stjärnan i toppen symboliserar vårt högre jag, av Assagioli kallat Självet.

Självet finns både inom vår existens' gränser och utanför, vilket illustreras av strålarna från Självet, som går åt alla håll, även uppåt / utåt.

Jaget, centrum i personligheten

Jaget I "normal" psykosyntes-coachning / terapi går "syntes"-processen ut på att bli medveten om sitt centrala Jag, ett centrum av neutral självobservation och central Vilja, och att därifrån hela tiden utveckla sin personlighet och sina delpersonligheter via Acceptans, Samarbete, Samriktning, Integrering och slutligen Syntes.

Jaget, även om man när man kan helt identifiera sig med detta, är trots att detta utgör ett viktigt steg i ens personliga utveckling, fortfarande inte den man egentligen Är. Jaget utgör bara en "reflektion" av Självet, vår egentliga existens, i personlighetens plan.

Självet, vårt högre jag, har kontakt och kommunicerar med andra, kommer till uttryck, via Jaget, Delpersonligehetrna och kroppen. Självet har också förbindelse med och kommunicerar med det som är utanför, det Kollektiva Medvetandet, och med det somär "ovanför", som vi kallar för det Andliga, Gud, Allah, Universum, o.s.v.

Självet, vårt Högre Jag

Psykosyntesen är en transpersonell psykologi, d.v.s. "trans" eller "över" personligheten, och har som ambition att skapa en kontakt med Självet och den transpersonella sfären , vilket kan bli en medveten kontakt (exempelvis som "Peak Experiences"), eller oftast undermedveten (via intuition, drömmar, inspiration, ingivelser, etc). Vårt Själv har kontakt med och kunskap om våra innersta behov, våra drömmar, vår egen Väg, den innersta meningen med vårt individuella liv.

Psykosyntesen innehåller övningar och processer som är inriktade på att hjälpa oss mot ett medvetandegörande av vårt eget och andras Själv. I många av dessa inre processer används inre symboliska bilder, som kan ta formen av ett Inre Heligt Rum, en Vis Person, en Inre Guide, etc. Med hjälp av dessa inre bilder kan vi etablera och utveckla kontakten med vårt Högre Jag, vårt Själv.

Kärlekens VägHandlingens VägHängivenhetes VägSkönhetens VägVetenskapens VägViljans VägRitualens Väg

Läs mer om Jagets och personlighetens utveckling, om och när man börjar ana, för att till slut börja inse vad ens Själv vill, i e-skriften Självets Vägar.
(Klicka på länken för att öppna en pdf-fil, högerklicka för att ladda ned.)

Bilderna här ovanför symboliserar dessa vägar: Kärlekens, Handlingens, Hängivenhetens, Skönhetens, Vetenskapens, Viljans och Ritualens.
Förutom att vara en centralt begrepp i psykosyntesen, vilar vår tolkning av Självet också på böckerna
En Kurs i Mirakler och En Kurs i Kärlek
.

Finn dig Själv

Använd en interakiv guide, där du kan utforska var du är på din Väg mot att finna ditt Själv:

Var är du på din Väg?

Innan du gör testet,
____ kan du titta på en video om det.


Min Inre Kompass
E-kursen Mitt Uppdrag leder dig steg för steg genom en inre process for att bli medveten om vad ditt Högre Jag, ditt Själv, vill för dig och för ditt liv.

Kursen har elva kapitel, och innehåller text, nedladdningsbara e-böcker och 17 visualiseringar på mp3-ljud-filer, som du kan lyssna på streaming on-line eller efter nedladdning.

En enkel metod för att stimulera en kontakt med Självet, och som kommer att beskrivas här, eftersom den är "rättfram" och kan användas utan annan coachande eller terapeutisk förberedelse, är att skapa Önskemål till Självet. Denna metod kan användas i kombination med alla andra metoder för att skapa kontakt med sitt Själv.
(Metoden är inspirerad av Bob Scheinfelds bok "The 11:th Element".)

Metoden bygger på insikten att Självet är som "VD" för en själv, en högste/högsta chef med makt, befogenheter, kunskaper om "affärsplanen" (min Väg), och framför allt - ett aktivt nätverk i "affärsvärlden", Det Kollektiva medvetandet, och det ovanför. Precis som vilken VD som helst för ett stort företag med många anställda (delpersonligheterna), tar han/hon varje dag emot massor av olika önskemål, klagomål, åsikter, synpunkter, etc. VD försöker göra sitt bästa att jämka samman dessa med affärsplanen, men de flesta måste oftast lämnas därhän, eftersom mycket av det som kommer in är motsägelsefullt, otydligt, känslomässigt.

Vill man som enskild medarbetare få VD:s uppmärksamhet och förståelse, är det oftast bäst att framföra sitt önskemål skriftligen, välskrivet, entydigt, tydligt motiverat, och med det önskade resultatet av VD:s hjälp tydligt angivet. VD, som ju har mycket att tänka på, tolkar ett sådant Önskemål bokstavligt, så tänk på att vara övertydlig, entydig och begriplig.

Ett effektivt sätt att göra detta på är att

 • Inrätta en särskild Brevlåda för dina Önskemål.
  Denna kan vara fysisk (en speciell burk, ask, eller liknande), eller
  elektronisk (en särskild mapp i Outlook, i din dator, eller liknande).

 • Skriv varje Önskemål på ett eget ark / egen fil, enligt en fast mall.
  (Klicka på följande länkar för ett förslag, högerklicka för att ladda ned:
  Ms Word, Acrobat Reader)
  Rikta Önskemålet till ditt Själv, som du kan kalla vid ett namn, som känns bra.

 • Lägg Önskemålet i Brevlådan.
  Ditt första Önskemål kan vara att be din VD att bi fortsättningen betrakta dessa Önskemål
  som högsta prioritet, och att be om tydliga signaler om när den mottagits, lästs, åtgärdats. Definiera vilka signaler du vill att VD ska använda - den kan vara inre signaler eller något
  som ska hända i din yttre värld.

 • Ta upp Önskemålet med jämna mellanrum (beroende på vilken tidplan du har angivit).
  Skriv in på det särskilda utrymmet längst ned på dokumentet vad som hänt sedan förra gången du läste igenom det.
  Gör eventuella tillägg / ändringar / omplaneringar / omprioriteringar. "Posta" igen.

 • När Önskemålet mötts, lägg det i en annan särskild mapp.

Dina Önskemål kommer att hanteras och verkställas av din inre VD. Via det kollektivt undermedvetna kommer människor, på vars Vägar bland annat finns att hjälpa dig, att komma i din väg till synes slumpmässigt, och ge dig det du bett om. Dock kommer det som görs alltid vara i linje med din Inre Väg, och kommer kanske inte att falla ut som du tänkt dig. Om ditt Önskemål t.o.m. strider mot din Väg, kan resultatet initialt kännas negativt. Du kommer på sikt förstå varför det blev som det blev, och inse att det trots allt var till ditt bästa. I de flesta fall kommer dock ditt Önskemål att mötas, ju bättre desto tydligare du varit i utformningen av Önskemålet.

Lycka till !

***

Om bakgrundsmusiken:

Bakgrundsmusiken kommer från albumet In The Cosmic Flow med
den svenska gruppen Akasha. Musiken är komponerad av Sri Chinmoy.

Akasha

Du kan lyssna eller ladda ned (högerklick, spara) resten av albumet här:

1. Jharna Kala.
Fountain-Art dances above, dances below today...

2. Ashar Mita.
O Friend of my hope, O Father of my aspiration-thirst,
At your feet I shall lose my day and nights
With surrender-strength.

3. He Sevak, He Sevika.
O my dedication-son and dedication-daughter, O my love-son and love-daughter,
Come and stand by my heart-door...

4. Ebar Ami.
I shall walk with you to the land of light...

5. Jibaner Shesh Ache.
Life has an end. Death has an end. But consciousness is endless...

6. Rupar Tarani Bahiya.
Sailing the boat of silverlight, the moon-beauty is fast approaching me.
The sky is vibrating with sweet and melodious songs.
The birds are flying beyond the horizon. To an unknown land...

7. Hiya Tatini.
My heart-river flows but there is not a drop of hope. Therefore, O Lord, I seek Your Feet.
Throughout the pangs of my life and death, day and night inside me is a barren desert.
I am Yours, no one else is my companion.

8. Shunbo Aji Shunbo Ami.
Today I shall listen to Your sweet message...

9. Nai Nai Nai.
Nothing there is. I no longer exist. Only a shadow, and even that shadow has lost
its body-form and is transformed, by the flash of golden light.

10. Taba Agamane.
Because of Your descent, this world has recieved infinite Blessing-Gifts.
When You return to Your celestial abode, all the spiritual glories
that the world is endowed with in a twinkling will pale into insignificance.

11. Andhar Rate.
In the dark night, my tears are flowing.

12. Nil Baridhir Atal Tale.
I shall enjoy the cosmic game.
I shall lose myself inside the heart of the blue ocean...

13. Shunya Bakke Biraye Purna.
Inside emptiness fullness abides.
And inside fullness the bondage of the finite is totally smashed.
Once we are there we hear the supreme Victory of the Absolute Supreme.

14. Ai Ai Ai.
Come, come, come, O moon, O stars, O sun of the blue-vast sky.
Come to hear the flute of Immortality in my heart,
to watch the smile of Infinite in my life...

15. Anor Aniyan.
Smaller than the smallest life, larger than the infinite Vast,
The soul breathes in the secret heart of man.

   
  PsykosyntesForum