SwedishEnglish
Dela till Facebook Dela till Twitter Maila Bokmärk i Google Mer...

3. SJÄLVFÖRTROENDE

Självkänsla

Självförtroende

Att ha självförtroende är att veta att man har de förmågor och den kunskap man behöver i en viss situation, och att man också vet att man kommer att ha tillgång till dem när det gäller. Man har förtroende för sig själv - man litar på sig själv.

En positiv självkänsla och en god självkännedom stöttar också självförtroendet, så att arbeta med de nivåerna stärker även den här.

Du kan ha nytta av att öka ditt självförtroende om

 • du känner dig ofta osäker.

 • du tror aldrig att du har förberett dig tillräckligt inför en uppgift.

 • du frågar ofta andra till råds, även om du egentligen vet svaret.

 • du tycker oftast att andra kan saker bättre än du.

Vissa grundläggande förmågor behöver ibland utvecklas

Även om man har goda kunskaper och färdigheter inom ett visst område, kan bristen på vissa grundläggande förmågor göra att man ändå känner dåligt självförtroende när man ska ta itu med något inom det här området.

Mycket i PsykosyntesForums och Life leadership Coachings tjänster och produkter innehåller avsnitt som tränar upp olika grundläggande förmågor, och som därigenom stärker självförtroendet (i bokstavsordning):

 • AOM-andningen: Lär dig en andningsteknik för snabb avslappning.

 • Basal Kommunikation: Förbättra din förmåga att skapa dialog för att underlätta gott samarbete.

 • Bryt Blockeringen: Lär dig att snabbt bryta en känslomässig blockering, så att du kan agera lugnt och konstruktivt.

 • Coaching, specifikt på nivån Lärande. Med hjälp av coaching kan du kartlägga vilka förmågor du har mest nytta av att utveckla, och du får tydlig och konstruktiv feed-back i din träning.

 • Dyslexi: läs- och skrivsvårigheter påverkar ofta självförtroendet.
  Lär dig en hjärn-tränings-metod för att förbättra ditt visuella ord-minne.

 • Effektivitet: Prestera mer fast med mindre energi, genom att lära dig att använda din tid bättre - ekursen Eliminera TidsTjuvarna, ETT.

 • Hantera Kritik: Att lära sig att bemöta kritik på ett lugnt och konstruktivt sätt stärker ofta självförtroendet enormt.

 • Stamning: att lära sig att lugnt komma förbi sin talblockering stärker självförtroendet hos stammare, som även om de är mycket kompetenta på andra områden ibland inte kan visa det.

 • Perceptionskanaler. Mycket i utbildning och information bygger på att visuella förmågor. Personer som primärt använder sin hörsel för att ta in information, eller personer som behöver testa saker handgripligt, kan känna sig osäkra och "obegåvade" när de inte lär sig eller tar till sig saker som andra. Kartlägg din primära perceptionskanal och ställ krav på att få information på ett sätt som passar dig!

 • Övervikt: Att ha bantat många gånger, och ändå ha misslyckats, sliter på självförtroendet. Lär dig att nå och behålla din idealvikt utan ansträngning!

 

 

Nivån SJÄLVFÖRTROENDE är rätt så klar när


Självförtroende
 • du känner dig säker på dig själv.

 • du vet när du har förberett dig tillräckligt inför en uppgift.

 • du frågar andra till råds, när du inser att du behöver information.

 • det du har bestämt dig för att kunna, blir du alltid bra på.

 
Tillbaks till guiden Gå tillbaks till förra sidan.  
   
  PsykosyntesForum