SwedishEnglish
Dela till Facebook Dela till Twitter Maila Bokmärk i Google Mer...

8. SJÄLVETS UPPDRAG

Självkänsla

Att hitta sin Väg

Assagiolis ägg På den här nivån börjar man närma sig det psykosyntesen kallar sitt Själv, med stort S, till skillnad från sig själv med litet s, som mera betecknar ens grundpersonlighet.

Självet illustrerades av psykosyntesens grundare Roberto Assagioli som stjärnan i toppen av bilden här till vänster, där ovalen symboliserar psyket. Självet är en del av det Högre Undermedvetna (den översta tredjedelen), men sträcker sig också utanför, in i det Kollektiva Undermedvetna, och in i den andliga sfären.

(Läs mer om detta: Självet.)

Den här nivån handlar om Mening. Om den mening du vill eller längtar efter att ditt liv ska ha. Det man vill med sitt liv kan formuleras som ett Uppdrag man ger sig själv.

Vi tror inte att man kan finna Självets Uppdrag utanför sig själv, eller att någon annan än man själv vet något om det. Vi tror att den djupaste delen av oss, Självet, vet vad som är vår djupaste mening.

Uttrycket Självets Uppdrag innebär att du medvetet formulerar det uppdrag du vill åta dig att genomföra för att uppnå dina livsmål, för att hitta din Väg.

"Uppdragsbeskrivningen" fungerar bäst när den besvarar följande tre frågor:

1) Vad är målet?

2) Hur ska det uppnås?

3) För vem/vilka görs det, vad är syftet?

En tydlig, välformulerad och kommunicerad Uppdragsbeskrivning kommer att få dig att känna mening, förväntan och beslutsamhet.

Med ett tydligt personligt Uppdrag kommer du att kunna prioritera bland de uppgifter och uppdrag andra ber dig göra, eller som du förväntas göra. Stämmer de inte med ditt eget Uppdrag, tackar du vänligt men bestämt NEJ.

Även något så "luddigt" som Livets Mening kan kräva en handlingsplan

Du kan behöva arbeta med den här nivån om

 • du vet inte eller har inte reflekterat över vilka livsmål du har,
  utan du lever som det kommer och försöker att anpassa dig.

 • du drömmer om saker du vill uppnå, men det stannar vid längtan och dagdrömmeri och du gör egentligen inget för att nå dit.

 • du kan ibland känna att du skulle vilja följa ditt hjärta, men tänker sedan "vägen till helvetet är kantat av goda föresatser"...

 • du minns allt du har försökt göra men misslyckats med,
  och när du blickar framåt ser du bara svårigheter och hinder.

Livscoaching handlar oftast om att hitta sin Väg, och på den här nivån kan coachen välja att gå in i rollen Väckaren. När terapi blir av formen Existentiell Terapi är Mening och livsval också i fokus.

Bland våra on-line-verktyg finns en kurs som uttryckligen fokuserar på ditt Uppdrag, plus några andra som kan stötta dig i ditt sökande efter din egen Väg
(i bokstavsordning):

 • Mitt Uppdrag. Det här är en ganska stor och mångfasetterad e-kurs, som också är studiematerial till en grupp-kurs med samma namn.
  I Mitt Uppdrag leds man i tio distinkta steg genom en process för att medvetandegöra sina innersta drömmar, att utveckla sina övertygelser och sin självbild, att formulera sina Livsmål, att konkretisera en handlingsplan och att integrera allt både i sitt medvetna jag och i sitt undermedvetna.

 • Visualiseringar:
  KYRKAN. Att förbereda sin egen Väg.
  LANDSVÄGEN. Att medvetandegöra Nu, Förr, Vart vill jag.
  MÖTET. Att möta sig själv.
  NÄCKROSEN. Att stötta sitt inre växande.
  PUPPAN. Att aktivera en inre transformation.
  RYMDEN. Att få perspektiv på sitt liv.

För den som har ett andligt sökande som en del av sin Väg, passar psykosyntesen väl, eftersom det är en "transpersonell psykologi" ("transpersonell" = bortom personligheten). Psykosyntesen innehåller modeller och verktyg för den andliga dimensionen av att vara människa, både för att stötta ett andligt växande och för att hantera andliga kriser.

Det innebär dock inte att psykosyntesen är knuten till någon speciell religion, även om den enskilde coachen eller terapeuten kan ha en viss religiös hemhörighet.

Vi stöttar ett andligt sökande oberoende av vilket "språk" man använder för att beskriva sina andliga upplevelser.

(För den som specifikt är intresserad av den andliga inriktningen som kommer till uttryck i boken En Kurs i Mirakler, har vi en kurs / e-kurs Ett psykosyntesperspektiv på EKIM.)

 

Nivån SJÄLVETS UPPDRAG är rätt så klar när


Uppdraget

 • du har helt klart för dig vilka dina livsmål är, och du skapar medvetet ditt liv så att du känner att du är på väg dit.

 • du vet vad du vill uppnå både på kort sikt och på lång, och du planerar konkret, i lagom stora del-uppgifter.

 • du känner starkt att det finns en mening med varje människas liv, och att var och en som söker kan finna sitt eget Uppdrag.

 • du fokuserar på de mål du har ställt upp för dig själv, och på de inre och yttre resurser som kommer att hjälpa dig dit.

Tillbaks till guiden Gå tillbaks till förra sidan.  
   
  PsykosyntesForum