SwedishEnglish
Dela till Facebook Dela till Twitter Maila Bokmärk i Google Mer...

7. SJÄLV-LEDARSKAP

Självkänsla

Att motivera och leda sig själv

Själv-ledarskap fungerar väl hos en person med positiv självbild, och som vet vad han eller hon värderar i livet.

Personer med gott själv-ledarskap skapar positiva och lockande målbilder som känns motiverande.

Själv-ledarskap innebär också frihet: i varje situation har man förmåga att se den ur olika perspektiv och att ur detta se flera olika möjliga handlingsalternativ, där man medvetet väljer det som känns bäst för en själv och andra.

En person med gott själv-ledarskap agerar medvetet, i stället för att re-agera undermedvetet.

Gott ledarskap förutsätter gott själv-ledarskap.

Självledarskap går att lära sig och att träna

Coaching fokuserar på självledarskap och har alltid som mål att utveckla klientens förmåga till leda sig själv. Men man kan också behöva arbeta terapeutiskt med självledarskap, för att upptäcka och reducera sådant som hindrar en att leda sig själv väl.

Psykosyntesen brukar kallas för "Viljans psykologi", eftersom den fokuserar mycket på viljans funktion, hur vilja är som en "muskel" som går att träna upp. Man talar om viljans olika aspekter - God Vilja, Stark Vilja och Skicklig Vilja - och hur att uppnå rätt balans mellan dessa tre.

Exempel på verktyg (i bokstavsordning):

 • Bryt Blockeringen. E-kursen hjälper dig att utforska när och hur du blir känslomässigt blockerad, vilket kan göra att du re-agerar undermedvetet och destruktivt i stället för att agera med eftertanke.

 • Meditation. Öka ditt fokus och din förmåga till närvaro.

 • Målbildsträning. E-kursen finns under rubriken Mental Träning på sidan med bonusmaterial man får som nyhetsbrevsprenumerant.

 • Släpp Känslan. Den här e-kursen fokuserar främst på att lära sig att släppa negativa känslotillstånd. Men, kursen innehåller också ett avsnitt "Sätt mål kraftfullt och släpp begränsande känslor".

 • Tankeramar. Bli medveten om "inlärd pessimism" och använd medvetet tankeramar för konstruktiv optimism.

 • Visualisering. Vissa av de psykosyntes-visualiseringar som finns att köpa är inriktade på självledarskap:
  BÅTEN - att ta kontroll över sitt liv.
  BÄGAREN. Att utforska balansen mellan Kärlek och Vilja.
  LANDSVÄGEN. Att medvetandegöra Nu, Förr, Vart vill jag.
  MÅLET. Att övervinna motstånd och kritik.
  RYMDEN. Att få perspektiv på sitt liv. 
  (Lyssna på dem gratis som nyhetsbrevsprenumerant.)

 

 

Nivån SJÄLVLEDARSKAP

är rätt så klar när


Själv-ledarskap


 • du agerar först när du har förstått situationen, och då agerar du målmedvetet tills du har uppnått det du vill.

 • du ser alltid flera olika handlingsalternativ i varje situation, och kan välja det av dem som bäst leder dig dit du vill.

 • du motiverar dig själv genom att visualisera det resultat du vill uppnå, och du är fokuserad när du sätter igång.

 • du är duktig på att planera, både kortsiktigt och långsiktigt, och när du möter hinder gör du omplaneringar och fortsätter arbeta.

 
Tillbaks till guiden Gå tillbaks till förra sidan.  
   
  PsykosyntesForum