SwedishEnglish
Dela till Facebook Dela till Twitter Maila Bokmärk i Google Mer...

2. SJÄLVKÄNNEDOM

Självkänsla

Självkännedom är en förutsättning för positiv inre förändring

Många fokuserar på varför de hamnar i negativa situationer, vilket är naturligt, och som också historiskt har varit fokus för många former av psykoterapi.

Även om det känns bra att ha fått insikter genom att utforska och att tala om varför man har inre problem, och även om insikterna kan motivera en att arbeta med sig själv, så är det tyvärr så, att insikter i sig leder inte till förändring.

Att däremot bli medveten om hur det man själv gör bidrar till det negativa resultatet, är första steget i processen för inre positiv förändring. Den här processen har tre steg:

Första steget i all förändring är att medvetandegöra: vad är det jag gör / tänker, som gör att jag känner på det här viset? Det här steget innebär också att man transformerar självkritik till självobservation. Att kunna vara medveten om vad man gör utan att värdera, utan bara observera.

Andra steget är att skapa bättre sätt att agera, och i ens agerande ingår att tänka.

Tredje steget är att automatisera det nya sättet att agera och tänka, så att nya automatiska vanor skapas. En slags positiv "hjärntvätt", en "omprogrammering" av hjärnan.

Du kan ha nytta av att öka din självkännedom om

 • du reagerar ofta utan att tänka på vad du egentligen säger.

 • du råkar ut för konflikter som du inte fattar hur de uppstod.

 • du tycker att du uttrycker dig klart, men du missförstås ändå ofta.

 • du upprepar ibland samma misstag gång på gång.

All vår coachning och psykoterapi börjar med självkännedom

Eftersom självkännedom är en förutsättning för att själv kunna arbeta med sin inre förändring, ingår arbete med självkännedom alltid i vår coachning och psykoterapi.

Vi använder ofta icke-verbala metoder för att hjälpa våra klienter att "få syn på sig själva", som fri teckning, gestalt-terapi, rollspel med sina delpersonligheter, sandlåde-terapi, visualisering (nämnda i bokstavsordning).

Vi använder också mer konventionell samtalsterapi, där klienten leds genom minnen av olika situationer för att som en "utanförstående betraktare" observera sina reaktionsmönster och sitt sätt att agera, kommunicera och uttrycka sig själv.

Icke-verbala övningar kan också skapa nya "minnen", det vill säga övningarna kan göra så att typiska situationer spelas upp i terapi-rummet, och de reaktionsmönster, sätt att agera, känslor och tankar som är typiska i de här situationerna "kommer i dagen". Efter övningen samtalar man om det som hände här och nu, och det leder också till ökad självkännedom.

Många av våra e-kurser har övningar för att uppnå självkännedom

Vi använder ofta våra e-kurser som "hemläxor" för våra klienter. Det är till och med så, att ursprunget till våra e-kurser är olika övningar vi mailade till våra klienter att göra som hemläxor mellan sessionerna. När många av de här övningarna återkom ofta, med många klienter, valde vi att "produktifiera" dem till e-kurser och att göra dem allmänt tillgängliga som själv-hjälps-verktyg.

E-kurserna är därför ett resultat av många års klient-arbete, och metoderna som lärs ut i e-kurserna är sådana vi använt under lång tid, med många klienter, och med goda och varaktiga resultat.

Exempel på online-verktyg för självkännedom (i bokstavsordning):

 • Basal Kommunikation. Bli medveten om hur du kommunicerar, framför allt samspelet mellan det du säger med ord och all den icke-verbala kommunikation som egentligen utgör merparten av det som kommuniceras. Lär dig att kommunicera tydligare och på ett sätt som skapar dialog.

 • Elementitet är en online-personlighetstest, där du på 30 minuter kan lära känna hur din grundpersonlighet kommer till uttryck, i termer av den urgamla symboliken Jord, Vatten, Luft och Eld.

 • Ett ankare för närvaro. Den här lilla skriften kan hjälpa dig att göra dig mera närvarande i det dina sinnesorgan tar in.
  En mini-kurs i Medveten Närvaro.

 • Släpp Känslan. Med hjälp av den här e-kursen kan du lära dig att observera en negativ känsla utan att vara tvungen att direkt agera på den, för att sedan kunna bestämma dig för om du behöver agera och hur du vill göra det, eller om du bara vill släppa den.

 • Självets Vägar. Om du är en sökare efter din andliga väg, kan den här skriften ge tips om vilka olika vägar som beskrivs i gammal andlig tradition: Kärlekens Väg, Handlingens Väg, Hängivenhetens Väg, Skönhetens Väg, Vetenskapens Väg, Viljans Väg och Ritualens Väg.

 • Många andra av våra e-kurser innehåller moment för att öka självkännedomen, och kommer att nämnas senare i den här guiden, eftersom de har sitt fokus mer på andra nivåer på vägen till att finna sitt Själv. 

Nivån SJÄLVKÄNNEDOM är rätt så klar när


Självkännedom
 • du är alltid medveten om vad dina känslor står för,
  och du kan välja om du vill agera på dem eller inte.

 • du vet vad du vill, och tar en konflikt när den är nödvändig.

 • du kommunicerar lugnt och tydligt, och även om andra inte alltid håller med, förstår de vad du säger.

 • du gör ibland misstag, som alla gör, men du reflekterar alltid över hur du vill agera nästa gång.

 
Tillbaks till guiden Gå tillbaks till förra sidan.  
   
  PsykosyntesForum