SwedishEnglish
Dela till Facebook Dela till Twitter Maila Bokmärk i Google Mer...

4. SJÄLV-ÖVERTYGELSER

Självkänsla

Inre övertygelser styr ditt agerande mer än dina förmågor

Även om man egentligen kan en sak, kommer en övertygelse om motsatsen alltid att dominera ens agerande.

"Vare sig du är övertygad om att du kan eller om att du inte kan, kommer du att få rätt."
(Henry Ford)

Negativa, begränsande, själv-övertygelser är betydligt vanligare än de flesta är medvetna om. Många av de här inre undermedvetna övertygelserna har grundlagts tidigt i livet, under barndom och uppväxt. Auktoritära föräldrar som inte riktigt ser sitt barn och dess behov, stränga icke-lyssnande lärare, jämnåriga översittare - alla kan ha bidragit till och kan ha grundlagt olika negativa övertygelser om en själv.

De här övertygelserna kan sedan ha förstärkts under livet av att ett undermedvetet agerande gentemot människor i din omgivning som påminner om de ursprungliga "översittarna". Man kan till och med hamna i en destruktiv relation med en dominerande partner på grund av sina negativa övertygelser om att man inte är värd bättre...

Positiv självkänsla, god självkännedom och gott självförtroende hjälper

Att arbeta på de här nivåerna hjälper, men är inte tillräckligt - negativa begränsande övertygelser är ofta djupt undermedvetna och fungerar som betingade reflexer, trots sunt förnuft och mot bättre vetande.

Så även om man självklart har stor nytta av att arbeta på nivåerna under, och det till och med kan vara nödvändigt, så behöver man ibland utforska och förändra de djupt liggande tanke- och känslo-strukturerna som bygger upp inre övertygelser.

Att upptäcka och eliminera orealistiska negativa övertygelser befriar

Du har nytta av att arbeta med dina inre övertygelser om

 • dina övertygelser om dig själv grundas mer på känsla
  och är ofta ologiska och saknar verklighetsförankring.

 • du begränsar dig själv på grund av dina negativa övertygelser om dig själv, dina oförmågor eller dina brister.

 • dina negativa tankemodeller har du haft så länge du minns,
  många är resultat av negativ prägling under din uppväxt.

 • många av dina negativa övertygelser om dig själv kommer reflexmässigt, utan medveten tanke eller reflektion.

och mycket i PsykosyntesForums och Life leadership Coachings tjänster och produkter fokuserar på att medvetandegöra negativa inre övertygelser för att byta dem mot positiva stärkande övertygelser om dig själv (i bokstavsordning):

 • Coaching, på nivån Mentorn.

 • Immunförsvaret kan reagera på inre övertygelser, och då triggas av något som egentligen inte är farligt. En visualiseringsövning för allergi, elöverkänslighet, hösnuva, etc.

 • Källan, en visualiseringsövning som hjälper dig att ha tillgång till dina inre resurser, även när du har negativa tankar eller känslor.

 • Negativa förväntningar kan vara ett resultat av undermedvetna tankemodeller, som skapar negativa övertygelser om framtiden.
  Programmera om dig till att bli en realistisk optimist!

 • Psykosyntes-visualiseringar kan förändra inre övertygelser på ett mycket djupt plan. Lyssna exempelvis på Målet, och stärk din förmåga att stå emot andras negativa övertygelser om dig.

 • Stamning förstärks ofta av negativa inre övertygelser om en själv.
  E-kursen innehåller övningar på alla nivåer, men arbetar mycket på nivån Övertygelser.

 • Övertygelsestädning. En rolig och befriande övning att använda när du arbetat ett tag med dina inre negativa övertygelser, och som kommer att "städa bort" de sista resterna från ditt undermedvetna.

Att vända negativ tänkande

Många som söker terapi eller coaching möter ibland uppmaningen att lära sig positivt tänkande, som ett sätt att vända ett självsaboterande och energikrävande negativt tänkande till något som stöttar en och ger kraft.

Även om avsikten är god med dessa råd, finns dock faran att ett ensidigt fokus på positivt tänkande inte alls hjälper, utan snarare leder till att problem som behöver konfronteras i stället ignoreras, och / eller till att man får skuldkänslor när man tänker i negativa termer.

En bättre term är därför "sant tänkande". Detta ordval belyser det faktum att negativt tänkande ibland kan bygga på felaktiga tolkningar av verkligheten, eller på att man "läser in", eller projicerar, sina fördomar / farhågor / misstankar / tolkningar i det man ser och hör från andra.

Att bara lära sig bli medveten om orealistiskt negativt tänkande är därför ett viktigt första steg. Det man sedan kanske behöver lära sig är att använda både hjärna och hjärta för att se verkligheten medvetet, realistiskt, utan att döma i förhand. För att ur "sant tänkande" kunna agera medvetet, med eftertanke, vuxet, i stället för att reflexmässigt och känslomässigt re-agera.

Titta på en kort video om det negativa tänkandets inbyggda struktur,
och om Sant Tänkande (8 minuter):


Om Negativt Tänkande, 8 minuter.
(Högerklicka här för att ladda ned videon,
högerklicka här för att ladda ned en pdf-utskrift.)

För dem med andligt fokus, finns denna video i en annan variant.

 

Nivån SJÄLVÖVERTYGELSER är rätt så klar när

Optimisten
 • dina övertygelser om dig själv är positiva och realistiska
  och grundas på erfarenhet och eftertanke.

 • du motiverar och stärker dig själv genom dina positiva övertygelser om dig själv och om dina förmågor.

 • dina positiva tankemodeller är resultat av att du medvetet jobbat med dig själv och utvecklats till en mogen person.

 • efter att du ofta medvetet har känt dig stolt över dig själv,
  har dina positiva övertygelser om dig själv blivit en god vana.

 

 
Tillbaks till guiden Gå tillbaks till förra sidan.  
   
  PsykosyntesForum