PsF

PsF

SwedishEnglish

Ett PS-perspektiv på EKIM


OBS. Detta är ett utdrag ur kursen, första sidan. Bläddra ned till innehållsförteckningen för att se vad kursen innehåller i övrigt.


xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Ett psykosyntes-perspektiv på
EN KURS I MIRAKLER

Finn dig Själv i Gud.

 

Ett psykosyntes-perspektiv på EKIM är

 • dels benämningen på coaching-grupper
  för En Kurs i Mirakler, vilka anordnas på
  PsykosyntesForum i Linköping,

 • dels coaching-grupp över
  Skype video-konferens.

 • dels en fristående e-kurs
  för självstudier på webben.
(Kursens titel förkortas från och med nu Ett PS-p på EKIM.)


I kursen på plats i Linköping är jag, Lars Gimstedt, kursledare.
De som väljer att köpa bara e-kursen, kan också köpa coaching on-line
över Skype i valfri omfattning.

Ett PS-p på EKIM ska ses som ett stöd till dem som bestämt sig för att arbeta med
En Kurs i Mirakler, som i sig är en fristående självstudiekurs.

Ett PS-p på EKIM förutsätter att deltagarna har köpt boken En Kurs i Mirakler
(klicka på länken för att köpa den svenska översättningen av A Course in Miracles).
Engelsk on-line-version: https://www.miraclecenter.org/a-course-in-miracles.

Se på en kort video där jag beskriver den här kursen och varför jag har tagit fram den:


PS-terapeut Lars Gimstedt, 6 minuter
(Videon finns även på YouTube. Titta på våra andra videoklipp.)


Här nedanför följer kursens innehållsförteckning.

Första gången du läser detta, klicka inte på länkarna i innehållsförteckningen än,
utan fortsätt förbi innehållsförteckningen,
för att läsa avsnittet Introduktion, som kommer efter.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Gå till nästa sida

Innehållsförteckning

Du kan återvända hit från alla sidor i kursen, genom att
Innehållsförteckning klicka på psykosyntes-symbolen eller på texten Innehållsförteckning, som finns längst upp till vänster och längst ned till vänster på varje sida.

0. Introduktion Denna sida. Innehållsförteckning.
Varför erbjuds denna kurs? Kursanvisningar.
Kommentars-index - "Psykologiskt perspektiv".

1. Självförverkligande Att växa ur sitt personliga ego för att hitta
sitt Högre Jag, Självet.
Visualiseringen Guiden.

2. Syndafallet

Hur vi tror att vi blev utkastade från Edens Lustgård.
Berättelsen om Syndafallet.
Visualiseringen Båten.

3. Soningen Det Inre Ljuset, som alltid funnits,
och som alltid brinner.
Visualiseringen Kyrkan.

4. Uppvaknandet Efter att ha sovit mycket djupt och mycket länge,
tar det tid att vakna.
Visualiseringen Evolutionen.

5-54. EKIM-lektionerna
________1-50

____ Kommentars-index

Avsnitt 5-80: Genomgång av EKIM:s Arbetsbok.

Om att bli medveten om egots varseblivning,
och om Sant Seende.

55. EKIM-lektioner
___Repetition I, 51-60


Lektion 1 och 51: meditationen "Söker efter tjuren."
Lektion 26 och 56: meditationen "Finner spåren."
56. EKIM-lektionerna
______ 61-80

Jag är världens ljus. Detta är min enda funktion.
Det är därför jag är här.
57. EKIM-lektioner
___Repetition II, 81-90

Lektion 61 och 81: meditationen "Finner tjuren."
58. EKIM-lektionerna
______ 91-110

Om Självet, det Sanna Jaget, och om att acceptera den roll vi erbjuds i att frälsa världen.
59. EKIM-lektioner
___Repetition III, 111-120

Lektion 92 och 111: meditationen "Fångar tjuren."
60. EKIM-lektionerna
______ 121-140

Om att förlåta, och hur vi genom att förlåta kan se himmelriket som döljer sig bakom de illusioner världen visar upp.
61. EKIM-lektioner
___Repetition IV, 141-150


Lektion 121 och 141: meditationen "Tämjer tjuren."
62. EKIM-lektionerna
______ 151-170

Hur vi genom att förstå den sanna innebörden i
"Ske Din vilja" kan bli fria.
63. EKIM-lektioner
___Repetition V, 171-180

Lektion 151 och 171:
meditationen "Återvänder hem på tjurens rygg."
64. EKIM-lektionerna
______ 181-200

Om att hitta villigheten och åtagandet att se Sanningen, och att förena splittrade personliga mål till ett enda syfte.
65. EKIM-lektioner
___Repetition VI, 201-220


Kommentars-index
66. EKIM-lektionerna
______ 221-230

1. Vad är förlåtelse?
67. EKIM-lektionerna
______ 231-240

2. Vad är frälsning?
68. EKIM-lektionerna
______ 241-250

3. Vad är världen?
69. EKIM-lektionerna
______ 251-260

4. Vad är synd?
70. EKIM-lektionerna
______ 261-270

5. Vad är kroppen?

Lektionerna 221, 241, 261:
Meditationen "Tjuren är glömd -mannen är kvar."

71. EKIM-lektionerna
______ 271-280

6. Vad är Kristus?
72. EKIM-lektionerna
______ 281-290

7. Vad är den Helige Ande?

Lektionerna 271 och 281:
meditationen "Både tjur och man är glömda."

73. EKIM-lektionerna
______ 291-300

8. Vad är den verkliga världen?
74. EKIM-lektionerna
______ 301-310

9. Vad är Kristi återkomst?
75. EKIM-lektionerna
______ 311-320

10. Vad är den Yttersta Domen?
76. EKIM-lektionerna
______ 321-330

11. Vad är skapelsen?
77. EKIM-lektionerna
______ 331-340

12. Vad är egot?

Lektionerna 291, 311, 331: meditationen
"Återvänd till källan, tillbaks till ursprunget."

78. EKIM-lektionerna
______ 341-350

13. Vad är ett mirakel?
79. EKIM-lektionerna
______ 351-360

14. Vad är jag?

Lektionerna 351, 353, 355, 360: meditationen
"Kommer till marknadsplatsen
_med händer som ger frid
."

80. EKIM-lektionerna
______ 361-365

Arbetsbokens epilog.
Kommentars-index
81. Mirakelarbetaren Vem kan bli Mirakelarbetare? Vad är mirakel?
De femtio Mirakelprinciperna.
Visualiseringen Målet.

82. Läraren och eleven

Du kommer att vara bägge, vare sig du vill eller ej.
Det du kan bestämma är vad du lär ut och vad du lär dig.

83. EKIM och psykoterapi All terapi är egentligen psykoterapi, men vad krävs av terapin för att stämma med EKIMs budskap?
Psykosyntesen och EKIM.
Visualiseringen Guiden.

84. En ny början.
___Fyra vanor för inre frid.
___Ytterligare läsning

Avslutning av kursen Ett PS-perspektiv på EKIM.
De fyra vanorna för att uppnå inre frid.
Ytterligare läsning för den intresserade EKIM-eleven.
"Den här kursen är en början, inte ett slut."


INTRODUKTION


Gå till nästa sida

Läsbarhet

Kursens layout och textstorlek har anpassats till en liten skärm, eftersom fler och fler använder surfplatta i stället för en vanlig dator. På en surfplatta har skärmen lägre upplösning, och denna sida (den ljusbruna delen av bakgrunden) kommer då att uppta hela skärmens bredd.

På en normalstor dator-skärm däremot kommer texten att få ganska små bokstäver.

Om du tycker det är svårt att läsa,
öka zoom-graden i din
webb-läsare: Ctrl +
,
d.v.s. Ctrl-knappen och "+"-knappen samtidigt.

 

Varför erbjuds Ett PS-perspektiv på EKIM?

En Kurs i Mirakler (EKIM) är en av de mest uppmärksammade och tongivande böckerna inom nyandlighet. Den handlar om hur vi genom träning kan lära oss att genomskåda vår ego-präglade bild av verkligheten och nå fram till vårt naturliga tillstånd av kärlek.

Sedan den publicerades 1976 har den, när detta skrivs (2013), givits ut i två miljoner exemplar och har översatts till 19 språk. Ytterligare åtta översättningar är under utarbetande.

Hundratals böcker, kurser och hemsidor om EKIM har publicerats över åren
(se sidan Länkar eller avsnitt 84). Eftersom EKIM är omfattande (totalt 1363 sidor), och av många kan upplevas som svår, teoretisk och filosofisk, har många av dessa böcker och kurser som mål att hälpa "elever" till EKIM med att förstå och kunna praktisera EKIMs budskap.

Så varför har denna kurs, Ett PS-perspektiv på EKIM, adderats till den långa listan av redan befintliga?

Ett PS-perspektiv på EKIM har tagits fram för dig som är "EKIM-elev", och som också är intresserad av psykosyntes och andra liknande moderna psykologiska metoder för positiv inre förändring, som affirmation, visualiseringar, och mental träning.

För var och en av EKIMs 365 lektioner, ger Ett PS-perspektiv på EKIM belysande kommentarer och efter många av lektionerna finns också olika övningar från kognitiv psykosyntes. Genom att använda dessa kompletterande övningar kan man förstärka den inre förändring EKIM har som mål att skapa.

I mitt arbete som psykosyntes-terapeut refererar jag också ofta till gamla andliga traditioner och källor, vilket också ingår i psykosyntesens tillkomsthistoria.
Jag har därför också lagt in material från detta i mina kommentarer och förtydliganden.

På grund av upphovsrätt från EKIMs utgivare, Foundation for Inner Peace, citeras EKIM bara helt kort vid varje lektion. Ett PS-perspektiv på EKIM förutsätter att du har EKIM-boken tillgänglig.

EKIM kontra psykosyntes

Jag (Lars Gimstedt) har valt att erbjuda kursen och e-kursen Ett psykosyntes-perspektiv på EKIM, eftersom för mig känns det som att psykosyntesens tankemodeller och grundsyn på människan, som en i grunden andlig varelse, går hand i hand med EKIM.

Jag studerade EKIM intensivt några år 1986-87, vilket innebar ett andligt uppvaknande efter fyrtio år av icke-reflekterande ateism. Jag sökte sedan efter en livsväg där jag skulle kunna arbeta praktiskt med grundtankarna i EKIM, och fann 1989 psykosyntesen. Jag examinerades till psykosyntesterapeut 1992, till psykosynteshandledare 2004.
En ganska radikal kursändring från kvantfysiker och flygplansutvecklare...

Nu känns det som om "cirkeln sluts" när jag nu snart 30 år efter att ha läst EKIM för första gången, och efter drygt 20 års erfarenhet som psykosyntesterapeut åter fördjupar mig i att studera EKIM, kanske för att läsa den på ett nytt sätt.

"Assagiolis Ägg"

Psykosyntesen handlar först om att utveckla ett starkt Jag (centrum i bilden till vänster), genom att lära känna och integrera sina delpersonligheter. Sedan är psykosyntesen som önskat slutmål inriktad på att medvetandegöra ens högre jag, Självet (stjärnan längst upp i bilden). Via ”Självförverkligande” kan en syntes skapas av delpersonligheterna, Jaget och Självet till att bli en ”hel människa”, i kontakt med sig själv, med andra och med ”det transpersonella”, den andliga sfären av tillvaron. (Trans-personell = bortom/över den individuella personligheten. Illustreras av stjärnans strålar utanför/uppåt i bilden.)

ACIM

EKIM handlar om att lära sig att se bortom både sitt personliga Jag, och sitt personliga Själv, för att medvetandegöra att man är ett med Det Gudomliga Medvetandet. Men, för att kunna göra detta, behöver man öppna sig för att ens personliga identitet kommer att upplösas, vilket hos ett ”normalt” Jag väcker dödsångest.
För att våga släppa sitt Jag, måste man därför först ha utvecklat ett starkt Jag.

Det paradoxala är således, att för att kunna släppa sitt ego, måste man först utveckla ett starkt, medvetet och stabilt ego...

 

Kursanvisningar

Ett PS-perspektiv på EKIM citerar ibland text-delen av En Kurs i Mirakler, men utöver det presenteras inte text-delen på något mer omfattande sätt, eftersom det förutsätts att du läser EKIMs textdel parallellt med denna kurs.

Men, även om du avstår från att läsa textdelen i EKIM, eller bestämmer dig för att göra det senare, kommer du kunna tillgodogöra dig Ett PS-p på EKIM, eftersom de grundläggande idéerna och tankegångarna i EKIM presenteras innan de används i övningar.

Kursen har 85 olika avsnitt. Av dessa innehåller avsnitten 5 - 80 referenser till de 365 EKIM-lektionerna. De övriga textavsnitten innehåller informationstext och övningar, i form av reflektioner där du ombeds anteckna, av visualiseringar, etc. De 365 lektionerna är kort citerade från boken En Kurs i Mirakler och har kommenterats av mig, och ett antal av lektionerna har kompletterats med olika psykologiska övningar från kognitiv psykosyntes, som affirmationer och visualiseringar.

För att det du läser / lyssnar på / övar på ska få tid att sjunka ned och integreras, gör som mest en EKIM-lektion under en dag. Om du känner att du behöver det, kan du ägna flera dagar åt en övning.

Visualiseringarna innehåller ibland avslappningsövningar, och många innehåller också en subliminal ljudbakgrund för hjärnvågs-stimulering. För att få maximal nytta av visualiseringarna, sitt i en bekväm stol eller fåtölj, och lyssna på dem med hörlurar. Om du inte kan sitta nära din dator när du gör detta, ladda ned ljudfilerna till en mp3-spelare, genom att högerklicka på filnamnet efter ljudreglaget.

Kurspärm

Fliksystem

Gör i ordning en kurspärm

Gör i ordning en pärm, med ett fliksystem
med minst tio flikar.

Du kommer att få instruktioner allt eftersom, hur du ska använda de olika flikarna i din kurspärm.

Lars Gimstedt
Lars Gimstedt, psykosyntes-terapeut och livscoach.

Ta hjälp av coaching

Den här är en kurs, som sannolikt kommer att väcka många frågor och funderingar. Du som anmäler dig till en coaching-grupp, kommer i denna kunna samtala och få svar på dina frågor.

Om du köpt den här kursen för att studera En Kurs i Mirakler på egen hand, kan du, om du vill och känner att du behöver det, få individuell coaching genom hela eller delar av kursen. Coaching kan utgöras av mail-växling, besök hos oss i Linköping, eller video-coachning över Skype.

Kontakta mig för tider och kostnader.

Ge feed-back !

Min ambition med den här kursen är, att den ska skapa diskussionsforum, både när den används som kursmaterial i coaching-grupper i Linköping, och när den används som självstudiekurs.

Ge feed-back, ställ frågor!
Jag kommer fortlöpande att uppdatera / utöka / lägga in kommentarerna efter många av EKIM-lektionerna, när jag besvarat viktiga och / eller ofta återkommande frågor från er.

Gå till vår mail-funktion, eller maila till mail@psykosyntesforum.se.

Teckna dig för nyhetsbrev specifikt om Ett PS-perspektiv på EKIM, så blir du fortlöpande informerad när materialet uppdaterats grundat på feed-back / återkommande frågor från elever till kursen.

Strax efter att du tecknat dig,
kommer du att få ett e-mail
med en länk till en film

från 2010 om ACIM,
A Course in Miracles.( Obs. Detta formulär är inte samma som det som finns på sidan Nyhetsbrev, där ett
liknande formulär finns, för de allmänna nyhetsbreven från PsykosyntesForum.
Om du tecknar dig där också, får du gratis bonusmaterial värt 600 kr ! )

 
Ta en promenad

Inom vissa avsnitt finns flera övningar efter varandra, och ibland kommer dessa bilder.
De betyder

"Ta nu en kort paus, gå runt en stund,
eller ta en promenad utomhus
.
"

Ta en promenad
 

Den här kursen är det viktigaste du bestämt dig att göra i hela ditt liv,
så "skynda långsamt" !


 


Kursboken En Kurs i Mirakler

EKIM


En Kurs i Mirakler börjar på detta sätt:

Detta är en kurs i mirakler. Det är en obligatorisk kurs. Endast tidpunkten när du ägnar dig åt den är frivillig. Fri vilja innebär inte att du ka fastställa läroplanen. Det innebär endast att du kan välja vad du vill läsa vid en given tidpunkt. Kursen syftar inte till att lära ut kärlekens mening, för den ligger bortom det som kan läras ut. Men den syftar till att ta bort de blockeringar som hindrar medvetenheten om kärlekens närvaro, som är ditt naturliga arv. Motsatsen till kärlek är rädsla, men det som är allomfattande kan inte ha någon motsats. Denna kurs kan därför sammanfattas mycket enkelt på detta sätt:

Ingenting verkligt kan hotas.
Ingenting overkligt existerar.

Häri ligger Guds frid.

När EKIM säger "det är en obligatorisk kurs", ska man se detta i skenet av ett annat uttalande, i Handledning för Lärare 1.4 "Detta är en handledning för en speciell läroplan, avsedd för lärare som lär ut en speciell form av den universella kursen. Det finns många tusen andra former, alla med samma resultat."

Det vill säga: EKIM kan vara din kurs, men det kan också vara så att EKIM inte passar ditt sätt att lära dig. Då finns tusentals andra, som erbjuder samma lärande.

Det är att gå igenom en av dessa kurser som är obligatoriskt.

Jesus

EKIM beskriver att den kommit fram via kanalisering genom psykologi-professorn Helen Schucman, och publicerades 1975 (acim.org). Helen fick texten via en "inre röst" som presenterade sig som Jesus. EKIM ger en bild av personen Jesus, som stämmer väl med den Jesus som framträder i evangelierna, men som ibland inte stämmer alls med den bild som traditionell kristendom förmedlar.

Jag hade själv mycket svårt för "flummigheten" i berättelsen om EKIMs tillkomst, men detta sjönk i bakgrunden när jag i stället började fokusera på innehållet, på själva budskapet.

Det kan vara till hjälp att ta del av andra beskrivningar av personen Jesus. Exempelvis ger Deepak Chopras bok "Den Tredje Jesus" en balanserad motvikt till den traditionella bilden av Jesus.

 
ACIM The Movie


ACIM The Movie.

En film, som producerats ganska nyligen, 2010.
Den är också på engelska.

Om du tecknar dig för EKIM-nyhetsbrev i formuläret ovanför på den här sidan, får du ett e-mail med en länk till denna film.

Se en presentation av filmen på YouTube.

Jag, Yeshua.

Läs min bok "Jag, Yeshua. Väckaren".

Boken är en skönlitterär roman om den Jesus som framträder i EKIM, den verklige personen.

Läs mer ->

STAIRWAY

Läs också min bok "Stairway: 10 Steg till Himlen".

En äventyrs-bok runt EKIM och andlig utveckling.

Läs mer ->

En kurs till mirakler

En kurs till mirakler. :

Boken innehåller ett antal korta berättelser, som bidragits av "EKIM-elever", om vardags-mirakler som de upplevt efter att ha överlämnat sitt beslutsfattande till Den Helige Ande.

Läs mer, läs ett utdrag, bidra med fler berättelser!

Om du köper den här kursen, får du som bonus ladda ned e-boken gratis, på det här stället i kursen!

A Course of Love

A Course of Love.

En underbar bok som jag personligen tror kommer från samma Källa som EKIM.

Versionen som visas här är en samlingsvolym som innehåller de tre böckerna A Course of Love, The Treaties of A Course of Love och The Dialogues of A Course of Love.

Titta på en YouTube-video om och av Mari Perron, ACOL:s nedtecknare.

Eftersom jag tror att ACOL faktiskt är en fortsättning av EKIM, har jag citerat den här och var i den här kursen.

 
Innehållsförteckning


Knappen Nästa kommer att "vända blad" och föra dig till nästa avsnitt, som handlar om Självförverkligande.

InnehållsförteckningLängst upp och längst ned i varje avsnitt finns bilden här till vänster. Om du klickar på den, kommer du till Innehållsförteckningen här ovanför.

Gå till nästa sida
           
   
  PsykosyntesForum