PsF

SwedishEnglish
Share to Facebook Share to Twitter Mail Send to Google More...

Kursen Ett Psykosyntesperspektiv på EKIM

Känns Mirakelkursen tung och svår att tillämpa?
Bli coachad till konkret handling i att finna dig Själv i Gud.


Ett PS-perspektiv till EKIM

Coaching-grupp, e-kursen

ETT PSYKOSYNTES-PERSPEKTIV

EN KURS I MIRAKLER

Finn dig Själv i Gud.


EKIM

Ett psykosyntesperspektiv på EKIM är:

 • dels benämningen på coaching-grupper
  för En Kurs i Mirakler, vilka anordnas på
  PsykosyntesForum i Linköping,


 • dels coaching-grupp över
  Zoom video-konferens.


 • dels en fristående e-kurs
  för självstudier på webben.


Video
YouTube
Video
I coachinggrupperna är jag, Lars Gimstedt, kursledare.
Jag är psykosyntesterapeut och livs-coach.

De som väljer att köpa enbart e-kursen, kan köpa coaching on-line
över Zoom i valfri omfattning, eller få coaching vid personligt besök.

Ett PS-p på EKIM ska ses som ett stöd till dem som bestämt sig för att arbeta med
En Kurs i Mirakler, som i sig är en fristående självstudiekurs.

Ett PS-p på EKIM förutsätter att deltagarna har köpt boken En Kurs i Mirakler
.
Läs om EKIM på sidan MirakelForum.


Vad är En Kurs i Mirakler?

En Kurs i Mirakler (EKIM, "Mirakelkursen") är en av de mest uppmärksammade och tongivande böckerna inom nyandlighet. Den handlar om hur vi genom träning kan lära oss att genomskåda vår ego-präglade bild av verkligheten och nå fram till vårt naturliga tillstånd av ovillkorlig kärlek.

Sedan den publicerades 1976 har den, när detta skrivs (2013), givits ut i två miljoner exemplar och har översatts till 25 språk. Många ytterligare översättningar är under utarbetande.


EKIM presenterar sig själv så här:

Detta är en kurs i mirakler. Det är en obligatorisk kurs. Endast tidpunkten när du ägnar dig åt den är frivillig. Fri vilja innebär inte att du kan fastställa läroplanen. Det innebär endast att du kan välja vad du vill läsa vid en given tidpunkt.

Kursen syftar inte till att lära ut kärlekens mening, för den ligger bortom det som kan läras ut. Men den syftar till att ta bort de blockeringar som hindrar medvetenheten om kärlekens närvaro, som är ditt naturliga arv. Motsatsen till kärlek är rädsla, men det som är allomfattande kan inte ha någon motsats.

Denna kurs kan därför sammanfattas mycket enkelt på detta sätt:

Ingenting verkligt kan hotas.
Ingenting overkligt existerar.
Häri ligger Guds frid.


Titta på en film om ACIM, "A Course in Miracles Unleashed":
1. Eureka, 2. The Quality of Mercy, 3. Veni Vidi Vici, 4. And Now I Love You.

Det finns hundratals kurser om EKIM, så varför ytterligare en ?

Hundratals böcker, kurser och hemsidor om EKIM har publicerats över åren.
Eftersom EKIM är omfattande (totalt 1363 sidor), och av många kan upplevas som svår, teoretisk och filosofisk, har många av dessa böcker och kurser som mål att hälpa "elever" till EKIM med att förstå och kunna praktisera EKIMs budskap.

Så varför har denna kurs, Ett PS-perspektiv på EKIM, adderats till den långa listan av redan befintliga?

EKIM Ett PS-perspektiv på EKIM har tagits fram för dig som är "EKIM-elev", och som också är intresserad av kognitiv psykosyntes och andra liknande moderna psykologiska metoder för positiv inre förändring, som affirmation, visualiseringar, och mental träning.

Förutom fyra inledande kapitel om EKIMs världsbild, presenteras alla EKIMs 365 lektioner med text och strömmande ljud i Ett PS-perspektiv på EKIM, och efter många av lektionerna finns belysande kommentarer och olika övningar från kognitiv psykosyntes. Genom att använda dessa kompletterande övningar kan man förstärka den inre förändring EKIM har som mål att skapa.
I mitt arbete som psykosyntes-terapeut refererar jag också ofta till gamla andliga traditioner och källor, vilket också ingår i psykosyntesens tillkomsthistoria.
Jag har därför också lagt in material från detta i mina kommentarer och förtydliganden.


Omfattning och pris
, coachinggrupp Linköping

Lars Gimstedt

Omfattning: 10 gånger à 2 timmar.

Pris: 2500 kr+moms per deltagare.

Lärare: Psykosyntesterapeut Lars Gimstedt.

Lokal: Torggatan 4, Linköping.

Tider: Tisdagar 16-18, en gång i månaden.

Antal deltagare: Minimum 5, maximum 10.

Omfattning och pris, coachinggrupp Zoom video-konferens

Skype

Omfattning: 10 gånger à 2 timmar.

Pris: 2000 kr+moms per deltagare.

Lärare: Psykosyntesterapeut Lars Gimstedt.

Tider: Tisdagar 16-18, en gång i månaden.

Antal deltagare: Minimum 5, maximum 9.

Instruktioner: Zoom video-konferens.


EKIM
E-kursen

Det omfattande studiematerial
som ingår i coachinggruppen
Ett PS-perspektiv på EKIM
har också gjorts tillgängligt
som en självstudiekurs,
en e-kurs, som går att köpa
här och som går att ladda
ned omedelbart efter att
du har köpt den.

Hela din broder.
Om du tecknar dig för nyhetsbrevet om kursen här nedanför, får du kursen gratis!
(Gäller bara den svenska versionen.)


E-kursen Ett PS-perspektiv på EKIM coachar dig i dina studier av EKIM, vars mål är att göra dig medveten om vad ditt Högre Jag, ditt Själv, egentligen är och få dig att återupprätta din enhet med Gud.

E-kursen har 85 kapitel, varav 76 innehåller EKIMs 365 lektioner på ljudfil och kommentarer ("psykologiskt perspektiv").

De övriga 9 kapitlen berättar om EKIM med text och filmer, beskriver min tolkning av EKIMs "världsbild" och innehåller 6 olika visualiseringar på mp3-ljud-filer, som du kan lyssna på streaming on-line eller efter nedladdning.

I kursmaterialet kommer också med jämna mellanrum 10 st meditationer, där du får reflektera på dina framsteg i ditt andliga uppvaknande genom att meditera på en bild, och på tre korta dikter.


James Twyman har komponerat en sång för varje lektion, och YouTube-länkar till de här sångerna har lagts in i den här kursen, vid varje lektion.

Klicka på videon till vänster, för att lyssna på en av James andra sånger.

Alisa Amor har också använt ett antal av EKIMs lektioner som sångtexter i sitt album "In Every Heartbeat".

Du kan lyssna online på dessa sånger i anknytning till ett antal av lektionerana. Du kan också köpa eller ladda ned hennes CD från Amazon.

Klicka på videon här till vänster för att lyssna på Lektion 247.


Titta på en kort video om e-kursen Ett PS-perspektiv på EKIM:

PS-terapeut Lars Gimstedt, 6 minuter
(Videon finns även på YouTube. Titta på våra andra videoklipp.)

Ett PS-perspektiv pa EKIM

Titta på ett utdrag ur kursen!
__ (Första sidan, av 85 webb-sidor.)


Pris 300 100 kr (Kursen är under utveckling.)

Säkras av PayPal

Efter genomfört köp, kommer du omedelbart till on-line-kursen. Spara sidan som ett bokmärke. Du får också en
e-post med en länk till kursen.

Du kan få personlig coachning genom kursen, via e-post, video-sessioner eller genom personligt besök hos oss i Linköping.

Ett PS-perspektiv till EKIM
Registrera dig på sidan
MIRAKELFORUM,
så får du kursen Ett PS-perspektiv på EKIM gratis,
plus får tillgång till många andra resurser,
bland annat ett nyhetsbrev specifikt om EKIM och EKIK.

Välj igen

EKIM talar ofta om Valet, valet mellan att låta rädsla råda eller att låta kärleken råda. Valet mellan ego-tankar och "Sant Tänkande", eller "Rättsinthet". EKIM uppstod som bok ur ett sådant val, när Helen Schucman, nedtecknaren, utbrast till sin kollega Bill Thetford, som en frustrerad reaktion på fastlåsta konflikter på deras arbetsplats "Det måste finnas ett annat sätt!" och de bägge svarade med att välja att försöka se på situationen på ett nytt sätt.

Spelet Miracle Choice fokuserar på detta Val - se en video om filosofin runt detta:


Om filosofin runt Valet, 10 minuter.
(Högerklicka här för att ladda ned videon,
högerklicka här för att ladda ned en pdf-utskrift.)


Läs boken Jag, Yeshua. Väckaren av Lars Gimstedt.

Boken är en skönlitterär roman om den Jesus som framträder i EKIM, den verklige personen.

Boken är ett försök att visa hur Hans eget evangelium hade kunnat se ut, och baseras på EKIMs budskap såväl som på modern historisk forskning om Jesu tid.

De bibliska evangelierna är symboliska berättelser, där fokus var att bevisa hur profetiorna om Messias uppfylldes, inte att återberätta verkliga skeenden.

Jag, Yeshua.

Läs också den spännande science-fiction-boken

STAIRWAY: 10 Steg till Himlen.

av Lars Gimstedt.

En äventyrshistoria om den fyrkantige ingenjören John Zacharias, hur han provocerades att läsa EKIM och om hans andliga resa mot upplysning.

Läs mer ->


STAIRWAY

En kurs till mirakler :

Läs om hur EKIMs budskap kan föras ned till jorden.

Den här boken är resultatet av ett samarbetsprojekt och är en samling korta berättelser från olika "elever till En Kurs i Mirakler".

Berättelserna visar vad som kan hända om du börjar att använda EKIM, i stället för att bara läsa, fokusera på teorin, diskutera den, och så vidare.

När du inser att du inte kan bedöma något, och när du överlämnar alla dina beslut till Den Helige Ande, då befinner du dig på en kurs till mirakler.

En Kurs Till Mirakler

Låt dig bli inspirerad av den här boken och bjud in mirakler in i ditt liv!

Läs mer, läs ett utdrag, bidra och få boken gratis!

(För de som har köpt e-kursen Ett psykosyntesperspektiv på EKIM,
är e-boks-versionen av En kurs till mirakler tillgänglig gratis.)

Jesus om att fånga tjuren.

En dialog med Jesus runt de urgamla buddhistiska bilderna "Tjuren och hans herde", om att finna sitt Sanna Själv.

Läs mer ->

Jesus om att fånga tjuren.


EKIM
säger, i Manual för Lärare:

"Detta är en handledning för en speciell läroplan, avsedd för lärare som lär ut en speciell form av den universella kursen. Det finns många tusen andra former, alla med samma resultat." (M1.4)

Eckard Tolle, i sitt lärande, erbjuder också "en speciell läroplan", som fungerar bra som ett komplement till EKIM. Titta till exempel på följande video:
En annan "speciell läroplan", som jag personligen
tror kommer från samma Källa som EKIM, är
A Course of Love, eller En Kurs i Kärlek.

Titta på en YouTube-video om och av Mari Perron, ACOL:s nedtecknare.

Eftersom jag tror att EKIK faktiskt är en fortsättning av EKIM, har jag citerat EKIK här och var i kursen Ett PS-perspektiv på EKIM.


I slutet av kursen finns en lång lista med EKIM-resurser, som böcker och webbsidor.

Produkt-trädet

Ett exempel på en webbsida, en som erbjuder ett socialt medium för EKIM-studenter är
FB-sida för Nätverket EKIM .För våra andra kurser och produkter, titta på vårt "Produkt-träd" - klicka på bilden till vänster.


Feed-back

Kund-feed-back:

 


Stort tack för er online-kurs.

Jag studerar EKIM och den har varit en stor del av mitt liv under många år. Jag har också en psykosyntes-utbildning, och jag har använt både EKIM och psykosyntes när jag har lett grupp-träningar.
Men, under de sista fyra åren har jag inte riktigt hunnit med min egen djupa relation till bägge, så när jag började gå igenom er kurs, kändes redan den första visualiseringen oerhört välgörande. Jag ser därför fram mot en fortsatt upplevelserik och utvecklande resa.

Tack, Dawn. (Australien)
<-- Tillbaks till Kurser
   
  PsykosyntesForum