SwedishEnglish
Dela till Facebook Dela till Twitter Maila Bokmärk i Google Mer...

Psykosyntes - en psykologi med själ


Stoppa eller återta bakgrundsmusiken.
(The Art of the Fugue, BWV 1080 Contrapunctus I, Bach)

 

En psykologisk grundsyn på den friska människan

Psykosyntesen är i sig inte en terapiform, utan en psykologisk grundsyn på vad det är att vara människa. Grundtankarna och teorin utvecklades i början av 1900-talet av den italienske psykiatern Roberto Assagioli (1888-1974). Det psykosyntesinstitut han skapade i Florens är fortfarande huvudinstitutet. Mer än femtio institut har efter detta etablerats, i nästan alla världsdelar.

Assagioli Psykosyntesen har sedan Assagiolis dagar utvecklats mycket och används numera inom en mängd områden som psykoterapi, skolvärlden, organisationsutveckling, ledarutveckling.

I de grundtankar som psykosyntesen utgår från ingår som en av hörnstenarna är att vi i grunden är andliga varelser. Personlig utveckling och andlig utveckling är olika aspekter av en och samma underliggande existensiella utveckling. Psykosyntesen är dock i sig inte länkad till någon specifik religion, även om enskilda terapeuter förstås kan ha en personlig andlig hemhörighet.


Kriser uppstår i allas liv

Att leva är både att möta det vi behöver och att möta motstånd. Av bägge dessa växer vi. Ibland kan motståndet kännas så tungt, att vi hamnar i en personlig kris. Tar man denna kris på allvar och tar itu med den, växer man.

Hos de allra flesta av oss möter vi sådana motstånd i alla faser av vårt liv. Huruvida vi kallar dessa perioder för kris eller inte beror på vårt förhållningssätt, men arten av motstånd följer ofta ett allmänt mönster, som illustreras av följande bild:
Livshjulet
(Klicka på bilden för större bild.)

Det som står inom parenteserna anger vilka risker det finns för allvarliga konsekvenser i samband med de olika kriserna. Dessa risker är större, ju mindre man tar krisen på allvar, eller ju mindre man själv eller omgivningen förstår den. Riskerna kan å andra sidan helt elimineras med god självinsikt och/eller med hjälp av personligt stöd, coaching eller terapi.

Definition av åldersperioderna (enligt gammal ayurvedisk tradition):

0 - 12 ___Barndomen

13 - 19 __Tonåren

20 - 39 __Ung vuxen

40 - 59 __Yngre medelåldern

60 - 89 __Medelåldern

90 -_____Ålderdomen

Olika kriser kräver olika terapiformer

I denna beskrivning fokuseras på psykosyntesen. Det betyder inte att psykosyntesen är bättre eller mer överlägsen andra stöd- eller terapiformer. Om man utgår från "Livshjulet" ovanför, passar olika terapiformer olika bra, beroende på var i livet man är och vilken typ av kris man befinner sig i. Följande bild illustrerar detta:

Terapinivåer

(Bilden kommer från boken No Boundary av Ken Wilber.
Klicka på bilden för större bild )


Arbetsmetoder

Hos PsykosyntesForum arbetar vi på alla dessa nivåer med några av de terapiformer som visas i bilden: rådgivning, stödsamtal, transaktionsanalys, realitetsterapi, gestalt-terapi, och humanistisk psykologi, och förstås, psykosyntes. Vi arbetar också med kognitiva metoder, NLP och kognitiv skript-terapi (KST). Andra, inte traditionellt terapeutiska, metoder används också, som meditation, affirmering, bön.

En metod från psykosyntesen som särskilt kan nämnas här är visualiseringar. Ett antal allmänt hållna psykosyntes-visualiseringar finns på denna site att lyssna på och/eller köpa och ladda ned. (Klicka på länken för att komma dit).

Delpersonligheter

Ett viktigt begrepp inom psykosyntesen är delpersonligheter (DP). Med detta menas mer eller mindre avgränsade och mer eller mindre medvetna delar av vår personlighet. Vår ”grundpersonlighet” består vanligtvis av fem, sex DP som vi ganska lätt kan bli medvetna om. Andra kan vara helt undermedvetna, men påverkar oss ändå. DP har i allmänhet olika behov, olika drivkrafter, kan ha olika värderingar och t.o.m. världsbild. Inre konflikter är i denna modell konflikter mellan olika DP. Ordet psykosyntes utgör en beskrivning av utvecklingsprocessen för våra DP, en process som innehåller stegen acceptans, samarbete, samriktning, integrering och slutligen syntes.

Det undermedvetnas tre nivåer

Assagiolis ägg Bilden på startsidan kallas ibland "Assagiolis ägg". Han gjorde denna som en modell av det mänskliga psyket. Den visar de tre nivåerna av medvetandet: det kroppsliga (instinkter och drifter), det vardagliga (arbete, relationer, analytiskt tänkande) och det högre (ideal, drömmar, kreativitet). Större delen av psyket är undermedvetet, vi är i varje stund medvetna om en liten del bara.

Ljuspunkten i mitten symboliserar vårt centrala Jag, som inte hör till delpersonligheterna, utan kan mera fungera som en central dirigent (om den medvetandegörs).
Stjärnan i toppen symboliserar vårt högre jag, Självet.

Läs mer:

 
Titta på vårt "Produkt-träd" - klicka på bilden till höger.

På sidan du kommer till kan du också teckna dig för våra nyhetsbrev och få gratis bonusmaterial värt 600 kr.
Produkt-trädet
  Gå tillbaks till förra sidan.  
   
  PsykosyntesForum