Share to Facebook Share to Twitter Mail Send to Google More...

Bokus.com

Bokus.com

Bokus.com är en svensk internetbokhandel med stort utbud.
Här visas några centrala böcker inom psykosyntes och aktuell psykologi.

För att köpa en bok, kopiera ISBN-numret som finns i beskrivningen,
(Ctrl C) och klistra in det i det här fönstret (Ctrl V):


(Om boxen inte visas, av-aktivera AdBlock och liknande.)

EKIM En Kurs i Mirakler (A Course in Miracles.)
"Detta är en kurs i mirakler. Det är en obligatorisk kurs. Endast tidpunkten när du ägnar dig åt den är frivillig. Fri vilja innebär inte att du kan fastställa läroplanen. Det innebär endast att du kan välja vad du vill läsa vid en given tidpunkt. Kursen syftar inte till att lära ut kärlekens mening, för den ligger bortom det som kan läras ut. Men den syftar till att ta bort de blockeringar som hindrar medvetenheten om kärlekens närvaro, som är ditt naturliga arv. Motsatsen till kärlek är rädsla, men det som är allomfattande kan inte ha någon motsats. Denna kurs kan därför sammanfattas mycket enkelt på detta sätt: ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar. Häri ligger Guds frid."

En kurs i mirakler är en av de mest uppmärksammade och tongivande böckerna inom nyandlighet som handlar om hur vi genom träning kan genomskåda den illusoriska verkligheten och nå fram till vårt naturliga tillstånd av kärlek.

Kopiera ISBN-nr 9789185757015 med Ctrl C, klistra in i sökfönstret längst upp med Ctrl V.

Bönens sång och Psykoterapi är utvidgningar av kursens prinicper, som de dikterades till dr. Schucman kort efter det att hon fullbordat En kurs i mirakler. De ingår numera i den fullständiga engelska utgåvan och är de enda tillägg som auktoriserats av dr. Schucman.
ISBN-nr 9789185757039.

Titta också på vår coaching-kurs / e-kurs Ett psykosyntes-perspektiv på EKIM.

Läs mer ->

A Course of Love

A Course of Love.
Like Helen Schucman of A Course in Miracles, Mari Perron followed a process of inner dictation whose source was Jesus. The result of that channeling -- this series of teachings -- continually returns to a central theme: the heart knows more than the mind.

The book challenges the idea that people are isolated individuals, arguing that everyone is integrally connected with each other and with the universe and that answers lie in union rather than separation.

ISBN-nr 9781584695035. Läs mer ->

Psykosyntes Psykosyntes. Grundläggande principer och tekniker.
Roberto Assagioli.

Psykosyntes publicerades första gången 1965 och var den första heltäckande beskrivningen av Assagiolis grundtankar och arbetssätt. Den är än idag omistlig läsning för alla som privat eller professionellt har ett mer djupgående intresse för psykosyntes. När den publicerades hade Assagioli ett långt yrkesliv som psykiater bakom sig. Redan 1910 började han använda begreppet psykosyntes som ett svar på Freuds psykoanalys som han betraktade som alltför begränsad.
Roberto Assagioli räknas som psykosyntesens grundare. En utmärkande drag hos honom är synen på andlighet. Assagioli ser människans natur som något betydligt större och djupare än den personlighet som vi normalt identifierar oss med, och menar att höjdpunktsupplevelser, intuition, inspiration och tillstånd av mystisk medvetenhet ger en glimt av detta. Andra viktiga inslag i hans psykosyntes är synen på viljan som psykets mest centrala funktion, och det systematiska bruket av aktiva tekniker i det terapeutiska arbetet.

Kopiera ISBN-nr 9789188872753 med Ctrl C, klistra in i sökfönstret längst upp med Ctrl V.

Om viljan Om viljan. Roberto Assagioli.
Publicerades första gången 1973, året innan Roberto Assagioli avled vid 86 års ålder. Som det sista han skrev under sin livstid kan den läsas både som en djuplodande text om ett specifikt ämne, viljan, och som en sammanfattning av den erfarenhet och de teorier han utvecklat under ett långt yrkesliv som psykiater.

Boken är avsedd att vara ett praktiskt verktyg för utforskandet, utvecklandet och användningen av viljan. Den tar upp inte bara hur vi vanligtvis använder viljan, utan också hur den bäst kan användas.
Assagioli beskriver stadierna i en beslutsprocess, olika typer av vilja, och de olika egenskaper som förknippas med viljan. Viljan är enligt Roberto Assagioli psykets mest centrala funktion. Den balanserar och utnyttjar i idealfallet alla människans övriga aktiviteter och funktioner utan att tränga bort en enda. Den utvecklade viljan kan liknas vid rorsmannen på en båt som håller båten i kurs trots avdrift av vind och strömmar.

Kopiera ISBN-nr 9789188872470 med Ctrl C, klistra in i sökfönstret längst upp med Ctrl V.

Bli den du är

Bli den du är. Om psykosyntes - en metod för själslig utveckling. Piero Ferrucci.
Du har all den kunskap du behöver för att lösa de problem som hindrar dig att utvecklas helt och fullt. Men den kunskapen kan vara svår att nå - den ligger ofta bortom det dagliga medvetandet och nås inte genom konventionellt, logiskt tänkande. Bli den du är lär dig psykosyntesens enkla och praktiskt inriktade metoder att nå djupare kunskap och finna meningen med ditt liv.

Kopiera ISBN-nr 9789147060214 med Ctrl C,
klistra in i sökfönstret längst upp med Ctrl V.

Godhetens Kraft

Godhetens kraft : konsten att göra gott.
Hemligheten bakom ett långt och lyckligt liv.
Piero Ferrucci.
Godhetens kraft är en bok som inspirerar och berör. Under rubriker som närvaro, flexibilitet, tillit, ödmjukhet, tålamod, tacksamhet, förlåtelse och ärlighet ger Piero Ferrucci en bild av vad godhet kan innebära, men också vad som sker med oss när vi tränar oss i dessa färdigheter. Aktuell forskning talar nämligen för att våra liv blir rikare, lyckligare, längre och att vi blir friskare till kropp och själ om vi övar oss i godhetens konst.

Kopiera ISBN-nr 9789185675098 med Ctrl C,
klistra in i sökfönstret längst upp med Ctrl V.

Det Utvecklande Sjalvet Det utvecklande självet.
Tillämpad psykosyntes. Molly Young Brown.

Det utvecklande Självet ger en bred introduktion till de begrepp och arbetssätt som används inom psykosyntes, med tonvikt på den tillämpning som sker i terapirummet i mötet mellan terapeut och klient. Grundläggande teoretiska begrepp som jaget och Självet, medvetenhet och vilja, integrering av personligheten och transpersonellt uppvaknande presenteras på ett sätt som inte kräver förkunskaper. Metoder och tekniker beskrivs med exempel från terapirummet. Varje kapitel innehåller övningar som läsaren kan pröva för egen del.

Det som i denna, av författaren nybearbetade, upplaga blivit tydligare är betydelsen av ångest och depression som "friska" signaler i vår växt som människor. Signaler som uppmanar oss att växa vidare i en process att finna vår mening i tillvaron. Molly Young Brown utvecklar nu också sin syn på den enskildes roll som en del av mänskligheten och i ett ännu större levande system. Hon diskuterar i avsnittet ekopsykologi bland annat hur just klienters smärta inför det som händer i världen ofta alltför lätt patologiseras.

Molly Young Brown, M.A.,M.Div., är en internationellt verksam författare och utbildare som regelbundet föreläser och undervisar i USA och Europa. Hon var elev till psykosyntesens grundare Roberto Assagioli. Idag driver hon Intermountain Synthesis Centre i Mount Shasta, Kalifornien och Ashland, Oregon. Förutom Det utvecklande Självet har hon publicerat tre andra böcker.

Kopiera ISBN-nr 9789188872616 med Ctrl C, klistra in i sökfönstret längst upp med Ctrl V.

Decartes Missatg

A Psychotherapy of Love.
John Firman, Ann Gila.


En alldeles ny bok om psykosyntes, där författarna dels gör en uppdaterad genomgång av Assagiolis teorier om psykosyntesen, dels presenterar arbetssätt och metoder. De lyfter särskilt fram betydelsen av terapeut-klient-relationen och den avgörande vikten av icke-värderande och icke-dömande kärlek.

Kopiera ISBN-nr 9781438430911 med Ctrl C,
klistra in i sökfönstret längst upp med Ctrl V.

Decartes Missatg

Decartes Misstag.
Antonio Damasio.


Den framstående vetenskapsmannen Antonio Damasio lägger i denna bok fram ett radikalt nytt synsätt för hur vårt medvetande fungerar - så kallade rationella beslut är inte ett entydigt resultat av logiskt tänkande, utan beslut kan överhuvud taget inte fattas utan tillgång till känslor och intuition.

Kopiera ISBN-nr 9789127025868 med Ctrl C,
klistra in i sökfönstret längst upp med Ctrl V.

Den Tredje Jesus

Den Tredje Jesus
Deepak Chopra

Vem är Jesus egentligen? Deepak Chopra varar på den frågan med att ge oss tre beskrivningar av Jesus: den historiska Jesus, mannen som levde för 2000 år sedan; den religiöse Jesus, som får representera den institutionaliserade religionen; samt den kosmiska Jesus, en andlig vägledare vars undervisning ger oss upplysningens gåva. Om det låter snarlikt buddismen så beror det på att det finns paralleller mellan de två andliga rörelserna. Deepak Chopra utmanar gängse synsätt på tron och ger oss ett samtida perspektiv på vad Jesus undervisning kan lära oss, oavsett vilken religiös bakgrund vi har.

Kopiera ISBN-nr 9789186587383 med Ctrl C,
klistra in i sökfönstret längst upp med Ctrl V.

Stamning

Stamning, Per Alm:
Om stamningens orsaker och behandling, och hur man själv kan arbeta med sin stamning.


Stamning är ett vanligt problem - ca 60 000 personer i Sverige stammar - men ändå har det varit ett av de mest mystiska och missförstådda handikappen. Det har funnits otaliga teorier om vad stamning beror på, men det är först de senare åren som forskningen börjat skönja gåtans lösning.

Kopiera ISBN-nr 9789127043237 med Ctrl C,
klistra in i sökfönstret längst upp med Ctrl V.

5-2-Dieten

5:2-dieten : friskare, smalare, längre liv med halvfasta.
Dr Michael Mosley och Mimi Spencer.

Uppmärksammad ny dietbok av läkaren Michael Mosley som gjorde den omtalade BBC-dokumentären Eat, Fast, and Live Longer som visades i SVT:s Vetenskapens värld.

5:2-dieten
, eller halvfasta, är det absolut senaste inom hälsa och redan uppmärksammat i svenska tidningar och på bloggar. Ät som vanligt fem dagar i veckan och halvfasta två dagar, men med riktig mat.

De vetenskapliga bevisen är entydiga: ett minskat kaloriintag ger en friskare kropp och ett längre liv - på köpet får man också en lägre vikt. Michael Mosley lever som han lär och halvfastar måndag och torsdag varje vecka, dvs lever på 600 kalorier två dagar i veckan och äter precis som vanligt de övriga fem dagarna.

Kopiera ISBN-nr 9789174243703 med Ctrl C, klistra in i sökfönstret längst upp med Ctrl V.Gå tillbaks till förra sidan.
   
  Psykosyntesorum