SwedishEnglish

Coachen på nivå 3 - Läraren.

Under undervisningsfasen ligger klientens färdigheter i fokus.

Hur klienten agerar, vad klienten behöver bli bättre på, vilka nya färdigheter klienten behöver utveckla.

Utgångspunkter:

  • Alla kan lära sig.

  • Jag kommer att ha frågor och idéer som kommer att stimulera min klient.

  • Jag kommer att få utbyte av att lyssna på min klients frågor och idéer.

  • Att utveckla sina färdigheter ökar alltid en persons inre motivation.

  • Människor lär sig lätt när de får beröm och de får sina idéer bekräftade.

  • Var och en lär sig på sitt eget sätt, i sin egen takt, och detta är det bästa sättet för den personen.

Verktyg:

Analys av vilka inlärningsstrategier som passar klienten bäst. Mental träning / undervisning av det undermedvetna. Inre kartor av verkligheten, metapositioner, att medvetet kunna styra sitt sinnestillstånd, TATU-modellen (Testa-Agera-Testa-Utgång). Perceptionspositioner (hur vi betraktar oss själva), att kunna bryta ett låst tillstånd, kognitiva metoder för kreativitet.

<-- Tillbaks till Coach
   
  PsykosyntesForum