SwedishEnglish
Share to Facebook Share to Twitter Mail Send to Google More...

ETT - Eliminera TidsTjuvarna

Stressad, ont om tid,
huvudet fullt av allt du ska komma ihåg?

Lär dig att göra mer med mindre energiåtgång:
Också som e-bok
E-bok


Kursen ETT -

Eliminera TidsTjuvarna

Ineffektivitet skapar stress

ETT Stress på arbetet försöker vi ibland att hantera via att lära oss ”stresshantering”, och det finns många kurser om detta.

Dessa är ofta mycket bra och nödvändiga.

Dock fattas i dessa en viktig komponent: att minska stressen genom att arbeta effektivare, att utveckla sin personliga effektivitet.

Jobba smartare

Med personlig effektivitet menas här inte att arbeta snabbare, eller tuffare. Effektiviteten i arbetet sänks, ofta utan att man är helt medveten om det, av olika ”tidstjuvar”. Dessa uppstår vanligtvis kring sådant som prioritering, planering, ärendehantering, oplanerade telefonsamtal, möten, att inte kunna koppla av arbetet när man är hemma.

ETT-kursen fokuserar på dessa tidstjuvar, och innehåller ett antal konkreta förslag för hur effekten av tidstjuvarna kan minskas eller ibland till och med elimineras.

Multitasking
(Klicka för större bild.)

Lagom stress

Uppföljning av dem som gått denna kurs visar att för många behövs inte ytterligare utbildning i stresshantering. Stressen har minskat till ”positiv stress”, det vill säga den ”lagom” press vi behöver för att arbetet ska kännas som en utmaning och vara utvecklande.

Kursupplägg

Kursen skräddarsys efter behov, men omfattar normalt för varje deltagare ett allmänt undervisningsmöten à 3 timmar (max 50 personer) plus två gruppmöten à 2 timmar (max 10 personer). Hur många undervisningsmöten och gruppmöten som behövs bestäms av totala antalet deltagare .

Kostnad: 6000 kr + moms per undervisningsmöte, 4000 kr + moms per gruppmöte.


Titta på en video-presentation om ETT:


Psykosyntes-coach Lars Gimstedt, 12 minuter.
(Klippet ligger även på YouTube. Titta även på våra andra videoklipp.)

ETT

ETT finns också som e-bok :

E-bok
E-bokens mini-kurs är förstås inte organisations- eller individ-anpassad, vilket ovanstående kurs är, men den kan vara fullt tillräcklig för den som på egen hand vill skapa nya strategier för att bli mer fokuserad och därigenom effektivare i sitt arbete.Om du känner igen dig i den här skylten, är kanske kursen Eliminera Tidstjuvarna något för dig.


Om inte, men skylten stämmer med din arbetsplats, kanske ett tips till din chef vore bra.


Fortfarande osäker på om du vill köpa?

Registrera dig för nyhetsbrev, och testa produkter gratis.
(värda mer än 600 kr).


För andra produkter från PsykosyntesForum, titta på vårt
"Produkt-träd" - klicka på bilden till höger.


Produkt-trädet
xxx xxx xxx
<-- Tillbaks till Kurser
   
  PsykosyntesForum