SwedishEnglish

Coachen i nivå 6 - Inspiratören.

Under inspirationsfasen är klientens visioner och Personliga Uppdrag i fokus:

”För vem / vilka, för vad?”

Inspiratörens roll är att hjälpa klienten att öppna sig mot den transpersonella sfären. Transpersonell = utanför / ovanför det individuella. För andligt orienterade kallas denna sfär för den andliga. Inspiratören hjälper andra bli medvetna om sina Visioner och sina Personliga Uppdrag genom att vara fullt medveten om sina egna.

Utgångspunkter:

 • Livet är ett oändligt mysterium med oanade möjligheter.

 • Vi befinner oss alla på en resa genom livet.
  I detta avseende är vi alla lika.

 • Alla är i sitt innersta värdefulla och värda respekt för den de är.

 • Var och en gör de bästa val de tror vara möjliga vid varje tillfälle.

 • Ingen kunde ha reagerat annorlunda än de gjorde i gångna händelser.

 • Man är, dock, fullständigt fri att välja hur man vill reagera i varje ögonblick.

 • Man ser begränsningar i sina valmöjligheter för att man,
  eller delar av en, ”sover”.

 • Om man vet att man är värdefull och värd respekt för den man är, kommer man att uppleva sig ha tillgång till fler valmöjligheter, och då kommer man fatta bättre beslut, och kommer då därför bli fri att utvecklas åt vilket håll man önskar.

Verktyg:

Meditationsövning för Närvaro, kreativitetsövningar, att utveckla strategier bortom ”det kända”, att övervinna dubbelbindningar, att uppdatera sina ”överlevnadsstrategier”, formulering av Det Personliga Uppdraget, formulering av Den Personliga Visionen.

<-- Tillbaks till Coach
   
  PsykosyntesForum