PsF

SwedishEnglish
Share to Facebook Share to Twitter Mail Send to Google More...

Kursen Mitt Uppdrag

Tappat riktningen i ditt liv?
Tveksam om det du gör verkligen är meningsfullt?


Min Inre Kompass

Kursen och e-kursen

MITT UPPDRAG

Klargör och formulera
ditt Personliga Uppdrag,
som en inre kompass
mot dina djupare livsmål.


Video
YouTube
Video


I kursen MITT UPPDRAG kommer du via olika övningar (meditationer, visualiseringar, målbildsträning) och i dialog med gruppen att ledas mot att bli mer medveten om
din Personliga Väg.

Kursens konkreta mål är coacha dig i att formulera
ditt Personliga Uppdrag och din Vision.


Kursens ultimata mål

är att du ska

hitta din PASSION !
Passion

VISIONEN

Utgångspunkten för den här kursen är tron på att vi är andliga varelser, och att våra liv ingår i en större plan. I denna plan har vi, var och en av oss, en personlig Väg.

I kursen kommer du att coachas i en upptäcktsfärd inne i dig själv, dina drömmar och ambitioner, och i att formulera din Visionsbeskrivning.

UPPDRAGET

Du kommer, med utgångspunkt från din Vision, att få utforma en Uppdragsbeskrivning som stämmer med dina drömmar och inre drivkrafter.

När denna är väl utformad och förankrad, kommer den att hjälpa dig i varje fas i livet att hålla fokus och rikta din energi dit den behövs.


Omfattning och pris, coachinggrupp Linköping

Lars Gimstedt

Omfattning: 8 gånger à 3 timmar.

Pris: 5000 kr+moms per deltagare.

Lärare: Psykosyntesterapeut Lars Gimstedt.

Tider: Onsdagar 15-18, varannan vecka.

Lokal: Torggatan 4, Linköping.

Antal deltagare: Minimum 6, maximum 10.

Omfattning och pris, coachinggrupp Skype video-konferens

Skype

Omfattning: 8 gånger à 3 timmar.

Pris: 4000 kr+moms per deltagare.

Lärare: Psykosyntesterapeut Lars Gimstedt.

Tider: Onsdagar 15-18, varannan vecka.

Antal deltagare: Minimum 5, maximum 9.

Instruktioner: Zoom video-konferens.


Min Inre Kompass
E-kursen MITT UPPDRAG

Det omfattande studiematerial som ingår i kursen MITT UPPDRAG har också gjorts tillgängligt som en självstudiekurs, en e-kurs, som går att köpa här och som går att ladda ned omedelbart efter att du har köpt den.

E-kursen Mitt Uppdrag leder dig steg för steg genom en inre process for att bli medveten om vad ditt Högre Jag vill för dig och för ditt liv.

Kursen har elva kapitel, och innehåller text, nedladdningsbara
e-böcker och 17 visualiseringar på mp3-ljud-filer, som du kan lyssna på streaming on-line eller efter nedladdning.

Titta på en kort video om e-kursen MITT UPPDRAG:

Visualize

PS-terapeut Lars Gimstedt, 17 min
(Videon finns även på YouTube. Titta på våra andra videoklipp.)

Utdrag ur kursen

Titta på ett utdrag ur kursen!
__ (De två första avsnitten av elva.)


Pris 650 kr
Säkras av PayPal

Efter genomfört köp, kommer du omedelbart till on-line-kursen. Spara sidan som ett bokmärke. Du får också en e-post med en länk till kursen.

Du kan få personlig coachning genom kursen, via e-post, video-sessioner eller genom personligt besök hos oss i Linköping.


Produkt-trädet

Fortfarande osäker på om du vill köpa?

Registrera dig för nyhetsbrev, och testa produkter gratis (värda mer än 600 kr).

För våra andra kurser och produkter, titta på vårt "Produkt-träd" - klicka på bilden till vänster.


Feed-back

Kund-feed-back:

 

Hej!

Har börjat dyka ner i e-kursen. Låter Introduktionen få ta tid. Upplever kursen hittills som mycket välstrukturerad, pedagogisk och grundlig. Har en känsla av att allt är med ombord! Och det gör att jag också vrider och vänder. Alla dunkla vrår genomsöks.

Jag roar mig ibland med att skriva dikter (när inspirationen infinner sig), ibland på engelska.
"Mitt uppdrag" födde detta alster häromdagen:

It takes a lifetime to
reach your aha-moment.
All your life you´re chasing the peak,
not knowing you are actually
pushing it in front of you.
Very close and yet not touchable, 
until that day, when you finally accept 
that you will not catch up with it – then!

Charlotte

<-- Tillbaks till Kurser
   
  PsykosyntesForum