SwedishEnglish

Mentorn (nivå 4 i PsF:s coachingprogram).

Kunskap talar, visdom lyssnar.” – Jimi Hendrix.

Under mentorfasen är klientens värderingar och övertygelser om sig själv i fokus.

Mentorn hjälper klienten att se hur dessa undermedvetet påverkar – positivt om de ger energi, målmedvetenhet och självförtroende – negativt om de utgör hinder, skapar känslor av maktlöshet, gröper ur självförtroendet. Mentorn hjälper klienten att ändra de negativa till positiva.

Utgångspunkter:

  • När en person vill något och tror på det tillräckligt mycket, kommer han / hon att hitta ett sätt att få det att hända.

  • Det viktigaste jag kan göra är att hjälpa människor att tro på sig själva och att värdera det de gör.

  • I sitt innersta har alla en positiv avsikt. Att ha positiva värderingar och övertygelser om sig själv är grunden för att kunna uttrycka denna positiva avsikt på det effektivaste och bästa sättet.

  • Den här personen kommer att på ett naturligt sätt kunna få självstärkande övertygelser och värderingar om sig själv med hjälp av råd och stöd från mig.

  • Ett av de effektivaste sätten att råda är att utgöra ett föredöme.

Verktyg:

Att skapa inre mentorer, analys av grundläggande värden, grundlägga sammankoppling av nivåerna vision-uppdrag-värderingar-färdigheter-agerande-situationer, att omsätta vision till konkret agerande, analys av inre övertygelser om målet, att använda positiv reframing.

<-- Tillbaks till Coach
   
  PsykosyntesForum