SwedishEnglish
Share to Facebook Share to Twitter Mail Send to Google More...

Personlig coach – från färdighetsutveckling till nytänkande.

Coaching på rätt nivå

Coaching PsF:s coachingprogram bygger på psykosyntesens grundtankar i kombination med modeller och metoder från NLP, NeuroLingvistisk Programmering. En röd tråd i coachingprogrammet är att leda klienten genom en hierarki av förändringsnivåer, och att lärandet på de olika nivåerna har fundamentala olikheter.

Växa på varje nivå

Förändringsnivåer Programmet omfattar sex olika avsnitt, ett för varje förändringsnivå. Hur lång tid som en viss klient behöver för varje avsnitt är förstås individuellt, och kan behöva klargöras via en inledande intervju.

Ett typiskt program, där alla sex avsnitt valts att ingå, omfattar 36 timmar och sträcker sig över en period av 18-22 veckor: 3 tim/vecka, två veckor i följd, uppehåll 2-3 veckor mellan varje avsnitt. Den som leder klienten har utbildats att kunna anpassa sin egen roll till varje förändringsnivå:
rådgivaren, prestationscoachen, läraren, mentorn, sponsorn och inspiratören.

Anpassning av coachingen till aktuellt behov

Som klient kan man välja på vilken / vilka nivåer man vill ha hjälp, beroende på situation, ambition och/eller vad som är praktiskt möjligt för en själv eller ens uppdragsgivare.
Olika typer av coaching erbjuds: livscoaching, karriärcoaching, ledarskapscoaching.

Programmet är upplagt så att varje avsnitt kan erbjudas som ett eget ”paket”. Dock förutsätts att man tillägnat sig de tidigare nivåerna, antingen i vårt program eller på något annat sätt.
Man kan också välja att jobba på vissa nivåer ett tag, göra ett uppehåll (exempelvis för att testa sina nya färdigheter), och att sedan fortsätta coachingprogrammet på samma eller följande nivåer vid ett senare tillfälle.

Video-coaching över webben

Skype Öppna konto på Skype, förbetala till PsykosyntesForum,
boka tid via telefon / mail, vänta på vårt samtal.
Klicka på bannern till vänster för att komma till en instruktion.

Gör ditt eget Livshjul

Livshjulet För att själv skapa en bild av din situation, för att själv få en känsla för inom vilket område du skulle vara betjänt av personlig coachning, klicka på "Livshjulet" här till vänster för att få upp en pdf-fil, som du kan skriva ut. Skriv in vilka livsområden som känns viktiga för dig i rutorna. Markera genom att skugga det antal cirkelsektorer som du känner motsvarar hur väl detta livsområde stämmer med vad du önskar, på en skala 0-10.

Exempel på Livsområden: Relationer, Hälsa, Karriär, Fritid, Boende, Ekonomi, Romantik, Personlig utveckling.

Life Leadership Coaching

Life Leadership Coaching

Vi har ett systerföretag till PsykosyntesForum, som specialiserar
i coaching:

LIFE LEADERSHIP COACHING.
Klicka på länken eller på logon till vänster för att komma dit.

Livscoaching:
Bli VD i ditt eget liv, skapa livsbalans. Tydliggör livsmål, självbild,
inre värden och övertygelser, hitta dina resurser och agera på
dem. Omställning, karriärcoaching.

Ledarcoaching:
Bli klar över dig själv, utveckla  dina ledaregenskaper, förbättra
kommunikationen, motivera din personal, stimulera och utveckla
kreativitet och handlingskraft. Bli en teamcoach.

Affärscoaching:
Arbeta systematiskt med vision, företagsidentitet, affärsidé,
uppdrag och grundvärderingar för att uppnå rätt kompetens-
utveckling, bra handlingsplaner och ett effektivt verkställande.

<-- Tillbaks till Tjänster

   
  PsykosyntesForum