SwedishEnglish

Förändringsnivåer i PsF:s Coachingprogram.

Logiska Nivåer

Nivå: Förändringsområde: Lärande-nivå: Stödroll:
Situation Var är jag idag? Vart vill jag? När vill jag vara där? Vad behöver jag för att komma dit? Vad hindrar mig?

Nivå 1:
Gradvist lärande.
Rådgivare
Beteende Vad gör jag?
Vad fungerar bra, hur kan jag förstärka det? Vad ger inte önskat resultat,
vad kan jag göra i stället?

Nivå 1:
Gradvist lärande.
Prestations-
coach
Färdigheter Hur agerar jag?
Vad behöver jag bli bättre på att göra?
Vilka nya färdigheter behövs?

Nivå 1, mot Nivå 2:
Omtänkande .
Lärare
Värderingar,
övertygelser
Varför agerar jag så här?
Hur påverkas jag av hur jag värderar mig själv? Vilka övertygelser styr mig?

Nivå 2:
Omtänkande .
Mentor
Identitet Vem är jag när jag agerar?
Hur styrs jag av min självbild?
Vad har jag för mål för mig själv?
Nivå 3:
Personlig utveckling,
nytänkande.
Sponsor
Existens För vad, för vem agerar jag?
Vem är jag i Världen, vad har jag för drömmar , visioner ?
Nivå 4:
Nya paradigm.
Inspiratör


<-- Tillbaks till Coach
   
  PsykosyntesForum