SwedishEnglish

Coachen på nivå 2 - Prestationscoachen.

Under prestationscoachingfasen är klientens beteende i fokus.

Vad han/hon gör, vad som är lämpligt att göra mera, tydligare,
vad som är lämpligt att göra mindre eller inte alls.

Utgångspunkter:

  • Människor har de förmågor de behöver för att agera på ett sätt de är betjänta av. Dessa förmågor kan aktiveras med lämpligt utformad återmatning och beröm.

  • Min klient kommer att utveckla sitt agerande på ett naturligt sätt när han/hon får bra återmatning och ärligt beröm.

  • Var och en är bäst på något. Med bra återmatning och ärligt beröm kommer min klient att nå sin högsta potential inom sitt område.

  • Om någon vet väl vad hon är bra på, kan hon lätt utveckla det ytterligare.

  • Min klient kommer att växa och utvecklas genom att tänja på sina förmågor och genom att få beröm för sin ansträngning.

Verktyg:

Formulering av mål för agerandet, för de konkreta resultaten av agerandet, återmatning och töjning av förmågor, undermedveten förankring av resurstillstånd, att överföra resurser från starka tillstånd till svagare tillstånd.

<-- Tillbaks till Coach
   
  PsykosyntesForum