SwedishEnglish

Executive Coaching och Management Coaching

 

Vad är Executive Coaching och Management Coaching?

Executive Coaching och Management Coaching kan grovt översättas till svenska som skräddarsytt individuellt lednings-stöd, fast områdena har inga bra svenska termer.

Executive Coaching riktar sig till dig, som har en chefsbefattning på hög nivå i din organisation, med ansvar och befogenheter som påverkar hela organisationen / företaget.

Management Coaching riktar sig till dig, som har en chefsbefattning på mellanchefsnivå.

En executive coach är något utöver en vanlig samtalspartner eller rådgivare - det är en person som med stor integritet och stor kunskap om människors inre drivkrafter ställer kraftfulla frågor. Frågor som får dig att reflektera över dig själv och din arbetsroll.
Frågor som ni tillsammans utforskar, så att du, via dina kunskaper och din kreativitet, kommer att hitta de svar du är bäst betjänt av.
 

Executive och Management Coaching hjälper dig att

 • Bli klar över dina inre drivkrafter, dina personliga mål.

 • Bli medveten om och acceptera dina styrkor och dina begränsningar.

 • Finslipa dina visioner för din verksamhet, via din kreativitet och nytänkande.

 • Kunna kommunicera dina visioner till andra effektivt och tydligt.

 • Kunna motivera andra att skapa de resultat du vill ha för att uppnå visionerna.

 • Kunna bedöma dina medarbetares verkliga kompetensområden och drivkrafter.

 • Kunna organisera och planera din grupps arbete mot att uppnå visionerna.

 • Kunna leda andra framgångsrikt med mindre energi och tid än idag.

 • Förbli fokuserad på topp-prioriteringarna, kunna tänka strategiskt.

 • Kunna förhandla mot win-win.

 • Vara klar över ansvarsfördelning, delegering och behov av uppföljning.

 • Kunna skydda ditt team från destruktiva påtryckningar från omvärlden.

 • Vara en skicklig Förändringsledare.

 • Kunna organisera och planera din egen tid för välbefinnande och hälsa.
 

Vad har en av de största och hos anställda populära företag förstått?

Några år sedan ville Google undersöka varför vissa av deras arbets-team var effektivare än andra. Först undersökte de på grundval av team-medlemmarnas individuella färdigheter och personliga egenskaper, men de fick ingen korrelation till team-effektivitet!

I en andra världsomspännande undersökning fann de följande fem nyckelfaktorer:

 1. Team-medlemmarna är snälla mot varandra.

 2. Team-medlemmarna känner förtroende för varandra.

 3. Team-roller och handlingsplaner är tydliga.

 4. Arbetet känns meningsfullt på ett personligt plan.

 5. Alla är övertygade om att det de gör har betydelse.

(Läs mer: Five Keys for Successful Google Teams.)

 

Strukturerat ledarskap:

I vår ledarskaps-coaching, arbetar vi ofta med att stötta ledare i förändringsarbete, och/eller att utveckla "kulturen" eller "andan" i organisationen. I detta använder vi en strukturerad modell, "Logiska Nivåer", som har sitt ursprung i Gregory Batesons systemteori:

(Klicka på bilden för större format / ladda ned som pdf.)

 

PsykosyntesForums coachingprogram för Executive Coaching och Management
Coaching
är individuellt anpassade, men följer också samma huvudstruktur som
övriga coachingprogram (karriärcoaching, livscoaching, etc.)

 
Som exempel på vår syn på vissa aspekter av gott ledarskap, läs nedanstående uppsatser. Den första från 1992 är från min (Lars Gimstedt) psykosyntesutbildning, den andra 1997 från en Masters-utbildning i projektledning.

"Vad är det här vi kallar företagsandan, egentligen?"

"Work Satisfaction and Team Decision Power as Fundament
for Development Project Success
".
 

<-- Tillbaka

   
  PsykosyntesForum