SwedishEnglish

Coachen i nivå 5 - Sponsorn.

Låt allt du gör bli gjort som om det kommer att göra skillnad.” (William James)

Under sponsorfasen är klientens känsla av identitet och självbild i fokus.

Utgångspunkter:

  • På den centrala nivån av identitet, är alla innerst goda. Människor har i sin innersta grund positiva avsikter.

  • Det är viktigt att se och att bekräfta människors inre godhet och potential för att göra gott.

  • Varje människa befinner sig på sin egen ”Hjälteresa”.

  • Ju mer den här personen kan förmås att släppa ut sitt inre ljus, desto mer ljus kommer det att finnas i världen.

  • Min närvaro och obrutna uppmärksamhet, min förmåga att ”se” andra kommer att på ett naturligt sätt frigöra deras djupaste potential.

  • Den här personen som jag har framför mig är värdefull. Han / hon är värd min fulla uppmärksamhet och min bekräftelse.

Verktyg:

Medvetandegörande av negativ / ingen / positiv sponsoring, meditation för centrering / kontakt med de inre resurserna, övningar för kroppslig centrering / inre balans, symbolarbete med ”Hjälteresan”, arbete med de ”Tre viljorna” – Stark / Skicklig / God, grundning av den Personliga Potentialen, hitta de Inre Sponsorerna.

<-- Tillbaks till Coach
   
  PsykosyntesForum