SwedishEnglish
Dela till Facebook Dela till Twitter Maila Bokmärk i Google Mer...

Detta är inte sanningen...

 

Detta är inte sanningen

Här och var i mina texter på denna hemsida har jag använt den här "stämpeln".

Min gamla lärare på PsykosyntesAkademin, Margo Russel, brukade alltid skriva detta på tavlan efter sina föreläsningar, ovanför allt hon skrivit på den.

Med detta ville hon ge eftertryck åt det hon också sa varje gång, nämligen följande:
När vi talar om människans psyke, eller om själen, eller om vad som helst inom psykologi eller andlighet, bör vi hålla i minnet att det vi talar om kan bara betraktas som modeller av verkligheten.

Modeller är som kartor, de kan vara enkla och grova, eller komplicerade och detaljerade. Men det viktiga att minnas är detta: blanda inte ihop modeller eller kartor med den verklighet de försöker avbilda. Modeller och kartor kan vara användbara för att hitta en väg framåt eller för att förstå, men de kan också leda fel. Och den största risken för att detta ska hända är när man glömmer att skilja mellan verkligheten och modeller av verkligheten.

De modeller jag beskriver är oftast sådana jag satt ihop själv, och grundar sig på min subjektiva tolkning av verkligheten. Eller så har modellen gjorts av någon annan, och då har jag angivit det.

Så, medveten om detta,
fortsätt med din läsning!

Lars

Lars
 
  Gå tillbaks till förra sidan.  

   
  PsykosyntesForum