SwedishEnglish
Dela till Facebook Dela till Twitter Maila Bokmärk i Google Mer...

En kurs i mirakler, En kurs i kärlek

 


En kurs i mirakler

Förutom psykosyntesen och kognitiv och humanistisk psykologi, vilar
PsykosyntesForums grundsyn på människan som en i grunden andlig varelse på boken En kurs i mirakler (EKIM).

Det är till och med så att EKIM är den direkta orsaken till att jag (Lars Gimstedt) bytte yrke mitt i livet, från fysiker och utvecklingsingenjör till psykoterapeut.
(Läs om detta i boken Stairway.)

EKIM utgör en själv-studiekurs i andlig och personlig utveckling. Den beskriver en strikt icke-dualistisk teologi. Den innehåller 365 övningar för att bli medveten om hur vi identifierat oss med vårt "lilla själv", avstängd från varandra och från Gud, och övningar för att hitta vår djupa kunskap om vårt verkliga Själv, i kontakt med allt i universum och med Gud.

EKIM beskriver hur vi från vårt begränsade ego-perspektiv byggt upp en skenvärld, som tycks domineras av rädsla, brist och lidande.

Boken nedtecknades i slutet av 1960-talet av doktorn i klinisk psykologi, Helen Schucman, som arbetade som biträdande professor på institutionen för psykologisk forskning vid Columbia-universitetet i USA. Hon berättade att texten kom till henne som en sorts "inre diktamen" från en röst som ganska snart presenterade sig som Jesus. Helen skrev ned texten stenografiskt, och läste sedan upp den för sin chef professor William Thetford, som skrev ut den på maskin. För att skydda sin akademiska status höll de först manuset hemligt, men efter många märkliga turer gavs den ut 1977. Den har när detta skrivs (nov 2016) översatts från engelska till 26 andra språk.

Läs mer om EKIM och om dess tillkomst på Foundation of Inner Peace hemsida.

Nätverket för EKIM har också riklig information. Där kan man som registrerad medlem få fortlöpande information om nya böcker och events, få medlemstidning och delta i ett nätverksträffar som ordnas några gånger per år.

Under fliken Kurser på denna hemsida finns en kurs för dem som är intresserade av psykologin bakom EKIM, Ett Psykosyntesperspektiv på EKIM. I denna kurs finns också alla lektionerna som ljudfiler, som bildspel och som inspelade sånger.

Boken kan köpas på Bokus, och som ljudbok på Paneter.

 


En kurs i kärlek

A Course of Love (ACOL) kom till på samma sätt som EKIM, men i detta fall var Mari Perron "första mottagare" i bokens egen terminologi. Den gavs ut 2006, exakt 30 år efter att EKIM publicerades.

Den "inre röst" Mari började höra 1998, två år efter att hon stött på EKIM, presenterade sig även här som Jesus, och Han beskriver boken som en fortsättningskurs till En kurs i mirakler.

ACOL finns att köpa på Bokus.

Den är översatt till många språk. Den svenska översättningen, En kurs i kärlek, har gjorts av Paulina Fredriksson (som läste in EKIM som ljudbok), och där jag (Lars Gimstedt) haft en granskande och kameral funktion. Den finna att köpa från Stiftelsen Kärlekens väg, utgivare av EKIK. Om man registrerar sig för nyhetsbrev, kan man gratis läsa de sex första kapitlen.

Där EKIM i huvudsak riktade sig till vårt sinne och till hjärnan, för att få oss att upptäcka hur insnärjda vi är i vårt ego-tänkande, riktar sig EKIK till hjärtat, till både tanke och känsla, för att få oss att bli helhjärtade i att uppleva och uttrycka Kristus i oss.

Läs mer om ACOL på webb-sidan acourseoflove.com. Där omnämns också två böcker som jag (Lars Gimstedt) inspirerades att skriva efter att ha läst ACOL första gången, Jesus om att fånga tjuren, och Jesus om Upphöjt Själv i Form.

Titta på en YouTube-video om och av Mari Perron.

 
  Gå tillbaks till förra sidan.  
 
  PsykosyntesForum