SwedishEnglish
Share to Facebook Share to Twitter Mail Send to Google More...

FÖRÄNDRING

Seminarieserien FÖRÄNDRING för grupper.

Upplägget för dessa seminarier skräddarsys för varje organisations behov.
Seminarieserien kan exempelvis omfatta tre seminarier à tre timmar:

Nya Mål

Seminarium 1

Förändringsprocessen – styrning (FFFF-modellen, se nedan), öppenhet, tidplan, arbetsgivarens behov/medarbetarens behov, motstånd, krisreaktioner.

Basal Kommunikation

Seminarium 2

Undervisning och praktisk övning i
Basal Kommunikation. Strategier för att minimera risken för att andra ska uppleva sig bli angripna.
Att ge och ta kritik.

Gruppen

Seminarium 3

Grupp-processen. Forma, norma, storma, jobba. Kulturkrockar, konflikter, mobbing.
Basal Förhandling, strategier för win-win.

FFFF-modellen för Förändringsledning

Förändringsledaren (som kan vara en chef men inte behöver vara det)
har till ansvar att leda förändringsarbetet på ett strukturerat sätt, och att tydliggöra för alla inblandade vilken fas av Förändringen man befinner sig i, och att slutföra denna fas innan nästa börjar.

1) Föreslå

I denna fas tas förslag fram. Dessa kan komma från ledningen och/eller från medarbetare. Brainstorming, utredningar, konsekvensanalyser, riskanalys, riskhantering, etc.
Viktigt att det står klart för alla att inga beslut är ännu tagna.

2) Förankra

I denna fas förankrar förändringsledaren ett slutligt förslag. Alla får säga vad de tycker om det, även om de ogillar det. Men, av var och en krävs att tydligt inför alla inblandade deklarera att man ställer upp på förslaget och är beredd att arbeta för det, även om man ogillar det eller har invändningar.
Efter att förankringsprocessen är klar, tas beslut om genomförande.

3) Förverkliga

I denna fas genomför man förändringen. Utifrån analyser i fas 1, och med hänsyn till nya fakta och invändningar från fas 2, görs här planering, resursallokering, mätvärden och mätmetoder definieras, en organisation för genomförande skapas. Förändringen genomförs och följs upp. När kriterierna för genomförd förändring uppnåtts, avslutas denna fas, och man går in i en "vanlig" arbetsfas.

4) Feed-back

Denna fjärde fas i förändringsarbetet har planerats i samband med förankring och beslut. Denna fas bör börja efter en lämpligt lång tidsperiod, där förändringen har "skakat ned" och erfarenheter av hur det fungerar över tid har gjorts. I denna fas utvärderar man resultatet av förändringen mot de förväntade, önskade resultaten. Om resultat inte uppnåtts, eller oförutsedda negativa konsekvenser uppstått, startas nu ett nytt förändringsprogram. Detta kan dock vara av mindre omfattning, och vara inriktat på "finslipning".

Produkt-trädetTitta också på våra andra kurser, och produkter: klicka på "Produkt-trädet" här ovanför. På sidan du kommer till kan du också teckna dig för våra nyhetsbrev och få gratis bonusmaterial värt 600 kr.

<-- Tillbaks till Kurser

   
  PsykosyntesForum