PsF

PsF

SwedishEnglish

E-kursen MITT UPPDRAG


OBS: Det här är ett utdrag ur kursen MITT UPPDRAG -
avsnitten 0 och 1 (av totalt 11 avsnitt, se Innehållsförteckningen nedan).Tack för ditt köp.
Innan du tittar på din produkt, kom ihåg att prenumerera på våra gratis Nyhetsbrev,
för att få fortlöpande information om våra produkter. (Länken öppnar ett nytt fönster.)Välkomna till e-kursen

MITT UPPDRAG

Din Inre Kompass

Klargör och formulera ditt Personliga Uppdrag,
som en inre kompass mot dina livsmål.


 

Denna sida börjar med en innehållsförteckning för kursen.

Första gången du läser detta, klicka inte på länkarna än, utan fortsätt förbi innehållsförteckningen, för att läsa avsnittet Introduktion.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Gå till nästa sida

Innehållsförteckning

Du kan återvända hit från alla sidor i kursen, genom att
Innehållsförteckning klicka på Kompasserna, som finns längst upp till vänster och längst ned till vänster på varje sida.

0. Introduktion Denna sida. "Inventering" av hur ditt liv är just nu.

1. Exempel i världen Om andras Visions- och Uppdragsbeskrivningar.
Inspirerande såväl som avskräckande exempel.

2. Självets Vägar

Om den ibland dolda kunskapen hos vårt högre jag, Självet. En modell för de olika vägarna mot självförverkligande.
Visualiseringen Mötet.

3. Passion Vad väcker min passion? Lever jag passionerat idag?
Om inte, vad är min vision för det?
Visualiseringen Målet.

4. Konkretisera Uppdragsformuleringen måste uppfylla tre krav, som har både med språk och innehåll att göra.
Om begränsande föreställningar och övertygelser.
Visualiseringen Rymden.

5. Den större bilden Utforska din grundpersonlighet, hur du påverkats av familj och nyckelpersoner.
Utforska dina förmågor och egenskaper.

Visualiseringarna Källan och Näckrosen.

6. Formulera Uppdraget Uppdragsbeskrivningens tre Pusselbitar.
Finslipa Visionsbeskrivningen och Uppdraget.
Visualiseringen Landsvägen.

7. Manifestera

Om Viljan och Vilje-processen: Mål, Överväga ,
Besluta, Affirmera, Planera, Agera, Utvärdera.
Visualiseringen Bägaren.

8. Släpp det negativa Lär dig att släppa obefogad oro. Stärk din självbild.
Förbered din undermedvetande för att nå Visionen.
Visualiseringarna Släpp Rädsla, Släpp Oro,
Övertygelsestädning och Trädgården

9. Integrera "Bygg in Visionen" i hjärnan: finslipa, integrera,
programmera in i det undermedvetna.

Visualiseringarna Puppan, Målbilden, Integrera, Programmera.

10. Grunda

Grundning, vidga vyn.
Visualiseringarna Den Större Planen, Kundalinigrundning, Guiden.


Introduktion


Gå till nästa sida

Kursanvisningar

Kursens layout och textstorlek har anpassats till en liten skärm, eftersom fler och fler använder läsplatta i stället för en vanlig dator. På en läsplatta har skärmen lägre upplösning, och denna sida (den bruna delen) kommer då att uppta hela skärmens bredd.

På en normalstor dator-skärm däremot kommer texten att få ganska små bokstäver.

Om du tycker det är svårt att läsa,
öka zoom-graden i din
webb-läsare: Ctrl +
,
d.v.s. Ctrl-knappen och "+"-knappen samtidigt.

(Du kan få upprepa det när du bläddrar till nya sidor.)

Kursen har tio olika avsnitt. Varje avsnitt innehåller informationstext och övningar, i form av reflektioner där du ombeds anteckna, av visualiseringar, etc.

För att det du läser ska få tid att sjunka ned och integreras, gör maximalt ett avsnitt under en dag, och gör gärna ett uppehåll på någon eller fleras dagar mellan avsnitten.

Vissa avsnitt kan behöva flera dagar att göra, och du kan också behöva gå tillbaks och repetera.

Visualiseringarna och ljudövningarna innehåller ibland avslappningsövningar, och många innehåller också en subliminal ljudbakgrund för hjärnvågs-stimulering.
För att få maximal nytta av ljudövningarna, sitt i en bekväm stol eller fåtölj, och lyssna på dem med hörlurar. Om du inte kan sitta nära din dator när du gör detta, ladda ned ljudfilerna till en mp3-spelare.

Lars Gimstedt
Lars Gimstedt, psykosyntes-terapeut och livscoach.

Ta hjälp av coaching

Den här kursen är en självstudie-kurs, men kommer sannolikt att väcka många frågor och funderingar om ditt liv.

Du kan, om du vill och känner att du behöver det, få coaching genom hela eller delar av kursen. Coaching kan utgöras av mail-växling, besök hos oss i Linköping, eller video-coachning över Skype.

Kontakta oss för tider och kostnader.

 
Ta en promenad

Inom vissa avsnitt finns flera övningar efter varandra, och ibland kommer dessa bilder.
De betyder

"Ta nu en kort paus, gå runt en stund,
eller ta en promenad utomhus
.
"

Ta en promenad
 

Den här kursen är kanske det viktigaste du gjort i ditt liv, så "skynda långsamt" !


Den här kursen handlar om Mening. Den har inte som mål att lära dig vad meningen med ditt liv är, för det är inte möjligt att lära ut.

Men, den har som mål att lära dig att få kontakt med din inre kunskap om vem du är och om Meningen med ditt liv.

 

Du har en inre "VD"

Alla framgångsrika företag formulerar sin Vision och sitt Uppdrag, ibland med termer som Affärsplan, Vår Vision, Vår Kärn-idé, eller liknande.

Den framgångsrike VD:n ser till att varje anställd känner till den, sympatiserar med den, talar om den, så att den förmedlas utåt, i varje kontakt företaget har med omvärlden och med sina kunder.

Du har en "VD" inom dig, och "medarbetarna" är allt som bygger upp vem du är: din kropp, din hjärna, ditt hjärta, ditt psyke med alla sina delpersonligeter, ditt medvetna jag och ditt undermedvetna.

Din inre VD behöver en "affärsplan"


VD

Men, ibland är vi inte i kontakt med vår inre VD, och har därför inte riktig styrning på vårt liv, är inte alltid medvetna om vart vi innerst inne vill, vad vi egentligen vill uppnå, vad vi vill att meningen med vårt liv ska vara.

Den här kursen kommer att leda dig genom en strukturerad process, där du steg för steg kommer att närma dig, och förhoppningsvist slutligen kommer att uppnå, klarhet om vad du egentligen vill med ditt liv.

För att denna klarhet ska stanna hos dig, för att den ska växa till en inre övertygelse, och för att du ska kunna förmedla den till andra, kommer du ledas i en process för att formulera din Vision och formulera vad du tänker göra för att ta dig dit - ditt Uppdrag.

När du har gjort detta, kommer du att uppnå detta:

Visionen kommer att väcka din passion för det du gör,
__ och du kommer att, liksom bina, nynna när du arbetar,
__ eller håller på med din verksamhet.

Din Uppdragsbeskrivning kommer att vara din Inre Kompass.
Den gör så att du känner alltid, du vet inom dig, om du är på Rätt Väg,
och den kommer att leda dig tillbaks när du kommit in på en väg
__ som inte är din, en som inte leder till dina livsmål.

Din Vision och ditt uttalade Uppdrag kommer att inspirera andra,
och du kommer att få den hjälp och det stöd du behöver.


Låt det du läser få tid att sjunka in och skapa förändring

Avsnitten bygger på varandra, så gör varje avsnitt i den ordning de ställts upp, och
jobba med varje avsnitt tills det känns som du har förstått innehållet och kunnat börja
tillämpa det, innan du fortsätter.

Du kan bläddra mellan de olika avsnitten med Nästa- och Tillbaka-knapparna längst upp
och längst ned på varje sida, och du kan nå valfritt avsnitt via länkarna i innehållsförteckningen ovanför.

 
Logiska Nivåer

HUR ÄR DET NU?

Innan du börjar med kursavsnitten, använd en stund för att "ta tempen" på ditt liv som det är nu.

En struktur som kan vara användbar illustreras av
bilden härtill vänster, som visar modellen
"Logiska Nivåer" från Gregory Batesons systemteori.

Med hjälp av denna struktur kan du ställa dig följande
frågor. Reflektera och skriv sedan ned dina svar på frågorna.

1. MENING - Vad går mitt liv ut på ?

Vad är det i mitt liv som känns meningsfullt, och vad känns meningslöst ?

 • Då: Vad strävade jag efter, vad drömde jag om när jag var yngre ?

 • Nu: Vad strävar jag efter nu, vad drömmer jag om idag ?

 • Framåt: Vad kommer jag att tycka är meningsfullt när jag blir äldre ?

2. SJÄLVBILD - Hur ser jag på mig själv ?

 • Hur är min självbild ? Positiv eller begränsande ?

 • Hur tror jag att andra ser mig?
  Stämmer deras bild med min egen?

 • Hur vill jag att det skulle vara?

3. INRE ÖVERTYGELSER - Vilka är mina värderingar och övertygelser?

Vilka värderingar tycker jag borde genomsyra mitt liv ?

 • Vilka viktiga värderingar har jag, och som jag vill ska
  återspeglas i mitt liv? Gör de det?

 • Vilka positiva övertygelser om mig själv har jag,
  och som stöttar mig i det jag gör ?

 • Vilka personer i min omgivning tror på mig och stöttar mig?

 • Vilka negativa övertygelser har jag, som begränsar mig ?

 • Vilka negativa övertygelser verkar andra ha om mig ?

4. FÖRMÅGOR - Hur duktig är jag på att uppnå det jag vill ?

Vilka förmågor har jag idag, och vilka borde jag utveckla?

 • Vilka förmågor behöver jag oftast använda i mitt liv ?
  Vad tycker jag att jag är duktig på ?

 • Vad skulle jag behöva bli bättre på att göra?

 • Utnyttjar jag andras förmågor?

 • Vad skulle jag vilja göra om jag utvecklade nya förmågor?

5. AGERANDE - Gör jag det jag behöver för att närma mig mina mål ?

Hur agerar jag i olika situationer ?

 • Om jag skulle beskriva mitt beteende, när jag
  känner mig nöjd med livet, vad skulle jag använda för ord?

 • Hur beter jag mig när jag är ledsen / arg / frustrerad / etc ?

 • Händer det att jag förstör för mig själv, och hur agerar jag då?

 • Hur skulle jag vilja agera, för att få det som jag vill ha det ?

6. SITUATIONER - Vilka situationer är positiva, vilka är negativa?

I vilka situationer trivs jag? I vilka situationer / sammanhang / platser känner jag att mitt liv är meningsfullt, att jag får det jag behöver, att jag gör det mitt hjärta brinner för?

 • Vilka grundläggande behov hos mig möts i de här situationerna ?

 • Vad i de här situationerna gör att det känns meningsfullt ?

När jag upplever problem i mitt liv, i vilka typiska situationer är det?

 • Vad är det för typiska situationer, som gör mig frustrerad / arg /
  ledsen / blockerad / etc? Vems fel tycker jag att det är?

 • Vilka typiska situationer brukar få andra runt mig ur balans?
  Vem brukar vara orsaken till de här situationerna?

 • Hur försöker jag hantera dessa situationer?
  Vad brukar resultatet bli?

 • Hur skulle jag vilja att det blev? Hur skulle jag vilja att jag gjorde? 

Du har nu, genom att reflektera, anteckna och
och genom att läsa igenom det du
skrivit ned, gjort en första "inventering"av ditt liv.

Under det att du nu går in i kursen
Mitt Uppdrag, ha dina noteringar från den här inventeringen tillgängliga.

Gör ändringar och/eller komplettera om du
tycker det behövs, eller när du fått nya idéer eller tankar.

I slutet av kursen kommer du att få göra den
här övningen igen, men på ett nytt sätt...

Balance

Kurspärm

Fliksystem

Gör i ordning en kurspärm

Gör i ordning en pärm, med ett fliksystem
med minst tio flikar.

Benämn den första fliken 0. Inventering, och lägg in
dina anteckningar från övningen ovanför.

Du kommer att få instruktioner allt eftersom, hur du ska använda de olika flikarna i din kurspärm.

 
Innehållsförteckning


Knappen Nästa kommer att "vända blad" och föra dig till nästa avsnitt,
som kommer att belysa positiva och negativa exempel på Visions- och Uppdragsbeskrivningar.

InnehållsförteckningLängst upp och längst ned i varje avsnitt finns bilden här till vänster.
Om du klickar på den, kommer du till Innehållsförteckningen här ovanför.

Gå till nästa sida
xxx xxx xxx xxx xxx xxx


Tack för att du besökte PsykosyntesForum.

Denna nedladdningssida kan användas obegränsat antal gånger.
Produktens pris har satts till en mycket låg nivå, för att stötta
personligt och andligt växande över hela världen.

Med hjälp av donationer kan vi på PsykosyntesForum utveckla ännu fler
sådana här produkter, och vi uppskattar alla bidrag, även små.
För att donera ett engångsbelopp, klicka på denna knapp:

Du har kanske fått tillgång till denna sida utan att betala, till exempel genom att ha fått länken
av en vän. I detta fall, eller i liknande, hjälp oss på PsykosyntesForum att kunna fortsätta
att stötta personlig och andlig utveckling, genom att betala priset för denna kurs, 450 kr.

   
  PsykosyntesForum