SwedishEnglish
Share to Facebook Share to Twitter Mail Send to Google More...

BIO-FEEDBACK

Bio-feed-back

Har du upplevt hur svårt det är att
verkligen lära sig bra andnings-
teknik för djup avslappning?


Använd bio-feed-back för vägledning
från ditt undermedvetna och få ett
omedelbart och varaktigt resultat.

BIO-FEEDBACK via
mätning av puls och
hudens ledningsförmåga.

Biofeedback sensor

Biofeedback

Bio-feedback är en metod vi använder oss av både i terapi och som vi också tillhandahåller att köpa som datorverktyg att använda själv hemma.

Vi använder programmen som stöd vid att träna klienter i avspänning, stresshantering, tala flytande, meditation, etc.

Healing Rhythms Guided Training Program.

(Programmet är på engelska.)

Programmet är datorbaserat och självinstruerande. Via programmet tränar man sin förmåga att styra sitt mentala och kroppsliga tillstånd och därigenom kunna öka sitt välbefinnande, reducera effekter av stress, minska oro, etc. Man styr programmet via speciella sensorer, som sitter på ena handens pek-, lång- och ringfinger.

Träningsprogrammet är uppbyggt i 15 olika steg, i tre olika kategorier. Man leds genom programmet, dels via ljudinspelningar av ledande experter som Deepak Chopra, Dean Ornish, Andrew Weil och andra, och dels via övningar där man får engagera både kroppstillstånd och sitt mentala tillstånd. Stegen är inordnade i tre kategorier: Att Upptäcka sitt Jag, Att Skapa Välbefinnande, Att Utveckla sina Livsförmågor.

Under övningarna kan man, om man vill, när som helst följa sina bio-feedback-data på en grafisk presentation av hudmotstånd (SCL), puls och pulsvariabilitet (HRV). Bara att observera dessa mätvärden ger en träningseffekt.

För att köpa utrustning och program, klicka på bilden här till höger.

Healing Rythms


Har du försökt att meditera,
_____men givit upp för att det var så svårt?

Låt Deepak Chopra leda dig behagfullt ned i djup meditation.

Med The Secrets of Meditation, kommer du att färdas in i en omslutande och rik värld, där du kommer att ta del av hemligheterna bakom en djupare, mer givande meditationsmetod. Du kommer att få tillgång till djupa undermedvetna nivåer i dig själv, på ett sätt som tidigare bara var möjligt efter många års träning.

With The Secrets of Meditation kommer att transformera hur du mediterar, och kommer att förändra ditt liv, även i vardagen.
Med hjälp av The Secrets of Meditation, kommer du att uppleva ditt liv på ett helt nytt sätt:

- Utmaningar och hinder kommer att kännas mindre.
- Ditt fokus kommer att öka.
- Relationer kommer utvecklas på ett positivt sätt.
- Din koncentrationsförmåga kommer att öka enormt.
- Du kommer bli effektivare, utan ansträngning.
- Din energi blir naturligt balancerad och ökar vitaliteten.
- Din värdefullaste tillgång, TID, kommer omvandlas från
_ att bli din fiende till att bli den vän den borde vara.

  xxx

Svårt att hitta praktisk vägledning
_____på din andliga resa ?

Följ med på en virtuell resa, styrd av bio-feed-back,
ledd av guider handplockade av Deepak Chopra :

The Journey to Wild Divine.

(Programmet är på engelska.)

Programmet är av samma typ som Healing Rythms, datorbaserat och självinstruerande. Även detta program styrs av bio-feedback-sensorer på tre fingrar.

I The Journey to Wild Divine befinner man sig i ett vackert landskap där olika byggnader ligger utspridda i grönskande natur.

Wild Divine

Man vandrar runt i detta landskap och möter olika personer, som undervisar i filosofier om andlig och personlig utveckling, och som var och en inbjuder en till olika övningar.

I dessa övningar tränas man i olika andningstekniker och mentala tillstånd. Upprepad träning i dessa tekniker leder en till ökade självinsikter, djupare lugn, och utvecklade förmågor att försätta sig i de mentala, känslomässiga och kroppsliga tillstånd man är mest betjänt av i livets olika situationer.


För att köpa utrustning och program, klicka på bilden uppe till höger.

   
  Psykosyntesorum