SwedishEnglish
Share to Facebook Share to Twitter Mail Send to Google More...

EMI - Neuroterapi med ögonrörelseintegration

EMI

EMI, en form av neuroterapi

EMI (Eye Movement Integration) är inte en psykoterapi-metod, utan utgör en form av neuroterapi.

EMI bygger på att klienten har fokus på ett störande eller traumatiskt minne och samtidigt följer ett rörligt föremål med ögonen.

Rörelsen görs enligt vissa bestämda mönster. Under en behandling på några timmar sker en undermedveten integration av minnet, och de psykologiska besvären från traumat eller krisen elimineras.

EMI-behandlingen

Inklusive några förberedande sessioner och några avslutande omfattar
EMI-behandlingen sex till tio timmar.

Metodens ursprung

Metoden utvecklades inom NLP (NeuroLingvistisk Programmering) 1989 och har sedan dess vidareutvecklats. Den är besläktad med EMDR (Eye Movement Desensitizing Reprocessing), men har en bredare och djupare verkansmekanism.

Mer information

Information till klienten före behandling - EMI-info.pdf
Forskningsrapport - EMI-paper.pdf

Länkar:
www.nlpco.com/articles/Eyemovement.html
www.academie-impact.qc.ca
<-- Tillbaks till Tjänster
   
  PsykosyntesForum