SwedishEnglish
Share to Facebook Share to Twitter Mail Send to Google More...

SAGO - TERAPI

SAGOR FÅR BARN ATT VÄXA

Särskilt om en vuxen läser högt.

Låt dina barn få lyssna på
RIKTIGA sagor, och
läs också själv för dem.

Barn älskar sagor

Sagoberättar-traditionen

Sagor har berättats under människans hela historia, långt innan skrivkonsten fanns.
För att de skulle finnas kvar till kommande generationer, uppstod tidigt ett särskilt yrke, sagoberättaren.

Man ville bibehålla sagan oförändrad, även när den spreds via muntlig tradition, och därför värdesatte man de sagoberättare, som kunde sina sagor utantill, och som också kunde många olika sagor utantill.

Vissa sagor efterfrågades oftare än andra, och särskilt dessa levde vidare, generation efter generation. Anledningen till att man ville höra vissa sagor igen och igen, och att de därför överlevt på detta sätt, ända in i våra dagar, trots skrivkonst, TV och internet, är att de mötte djupa behov hos barn.

"Riktiga" sagor, kontra sedelärande berättelser, eller underhållning

Dessa "riktiga" sagor talade på ett djupt undermedvetet plan om de problem barn och ungdomar möter under sin uppväxt: hur att få ihop motstridiga känslor mot sina föräldrar, syskonrivalitet, sexualitet, identitet som blivande man eller kvinna, att bli accepterad för den man är, etc.

Och de "riktiga" sagorna ger i symbolisk form lösningen till dessa problem, och de gör det möjligt för barnet att leva ut sina "farliga" känslor på ett konstruktivt och tryggt sätt. "Riktiga" sagor är därför rent terapeutiska.

Alla sagor är inte "riktiga" på detta sätt. Sagor kan ha en uppfostrande eller informerande agenda. Vissa har en tydlig agenda, som "sedelärande berättelser", exempelvis många av de gamla fablerna. Gamla "riktiga" sagor har "moderniserats", eller på ett välmenande men okunnigt sätt "mildrats" genom att stryka "skrämmande" partier. De har då helt förlorat sin terapeutiska verkan.

Låt ditt barn välja själv och lyssna själv

PsykosyntesForum erbjuder många av de gamla "riktiga" sagorna som ljudsagor.

"Sagosidan" är tillgänglig gratis för dig som är nyhetsbrevs-prenumerant. Via varje nyhetsbrev
kan man nå sidan med bonusmaterial, som innehåller en länk till sagosidan:

Riktiga sagor
Sagosidan

<- På denna sida, sagosidan, är presentationen anpassad för barn, och sagorna beskrivs kort och på ett sätt som väcker nyfikenhet.

Låt ditt barn få tillgång
till sagosidan,
och låt ditt barn få välja själv.

(Obs: sista raden är viktig, för
att följa den gamla berättar-traditionen!)Vi lägger upp nya sagor då och då, vilket aviseras via nyhetsbrev.

Sagornas symboliska betydelse

I listan som följer här nedanför finns de sagor som hittills lagts upp, med en kort beskrivning av berättelsen och med en beskrivning av sagans undermedvetet symboliska betydelse, och de viktiga lärdomar sagan kan ge.

Där inget annat är angivet, så kommer citaten (markerade med "spärrad text") från boken "Sagans Förtrollade Värld" av den jungianske psykoanalytikern och barnpsykologen Bruno Bettelheim. 1976, ISBN 91-1-873291-7.

Sagorna, i ljudform tillsammans med text nås via nyhetsprenumeranternas
bonus-sida
, som i sin tur nås via en länk längst ned i varje nyhetsbrev.
För att få ditt första nyhetsbrev, klicka på denna länk: Prenumerera på nyhetsbrev.

Läs själv för dina barn !

Sagorna som gjorts tillgängliga via PsykosyntesForum är få, även om antalet över tid kommer att öka. Barn som lyssnar på "riktiga" sagor kommer att vilja höra fler.

Så, låt dig inspireras av sagorna du hittar här, och som du kanske låtit ditt/dina barn lyssna på, och låna bröderna Grimm-sagor på bibliotek och läs själv för dina barn!

Den terapeutiska verkan "riktiga" sagor har ökar dessutom, om någon av sagornas "huvudpersoner", som ofta symboliserar en förälder, är den som läser, och därmed ger undermedvetna budskapet "dina arga eller ledsna tankar och känslor är OK, och jag litar på att du fixar det".

Hans och Greta

Hans och Greta

Den fattige skogshuggarens barn lämnas i skogen, eftersom maten inte längre räcker till alla.

Barnen håller på att svälta ihjäl, men då möter de en gammal gumma, som ger dem undermat mat. Hon verkar vänlig, men...

"Hans och Greta är en av många sagor i vilka ett syskonpar samarbetar för att rädda varandra och tack vare gemensamma ansträngningar också lyckas med det. Dessa sagor leder barnet mot övergången från omoget beroende av föräldrarna till nästa högre trappsteg i utvecklingen, och likaså till att uppskatta hjälp av jämnåriga."

”Barnens upplevelse i häxans hus har befriat dem från deras orala fixering. När de korsat vattnet kommer de till andra stranden som mogna barn, redo att trygga sig till sitt eget förstånd och sitt eget initiativ för att lösa livsproblemen. Så länge de var beroende av sina föräldrar var de en börda för dem, när de kommer hem igen är det som familjens stöttepelare eftersom de har med sig de skatter som de har förskaffat sig. Dessa skatter består i barnens nyvunna oberoende i tanke och handling, ett nytt självförtroende, något helt annat än det passiva beroende som kännetecknade dem när de lämnades ensamma i skogen.

Det är sagans kvinnofigurer - modern och häxan - som är de onda makterna. Gretas betydelse för barnens befrielse övertygar barnet om att en kvinnlig figur kan vara räddare likväl som en förgörare. Ännu viktigare är antagligen det faktum att Hans räddar dem en gång och senare räddar Greta dem ännu en gång, vilket visar alla barn att allteftersom de växer upp, måste de mer och mer förlita sig på sina jämnåriga för ömsesidig hjälp och förståelse. Denna tanke förstärker sagans huvudärende att varna för regression och uppmuntra till utvecklingen mot ett högre psykologiskt plan och intellektuellt liv."

"Först när barnet har kommit över sina oidipusproblem, bemästrat sin orala ångest, sublimerat de drifter som inte kan tillgodoses realistiskt och lärt sig att önsketänkande måste ges plats för förståndigt handlande, är det redo att återigen leva lyckligt tillsammans med sina föräldrar. I Hans och Greta symboliseras detta av de skatter som barnen tar med sig hem för att dela med sin far. Det lite äldre barnet bör inte vänta sig att allt gott ska komma genom föräldrarna, det måste också komma med egna bidrag till sin och familjens emotionella trivsel."


Jack and the Beanstalk

Jack och Bönstängeln

Jack byter bort familjens ko mot fem bönor. Jacks mor blir vred och slänger ut dem.

Men de är förtrollade, och växer upp till himlen. Jack klättrar upp och möter en jätte som äter barn...

"Här skildras de utvecklingsstadier som en pojke måste gå igenom för att bli en oberoende människa, och sagan visar hur detta är möjligt, till och med roligt trots alla faror, och i högsta grad fördelaktigt.

Det räcker inte med att uppge tilliten till oral tillfredsställelse - eller snarare att av omständigheterna drivas till detta - och att ersätta den med fallisk tillfredsställelse som lösning på livets alla problem, man måste dessutom, steg för steg, lägga högre värden till det man redan förvärvat.

Innan detta måste man ta sig igenom oidipuskomplexet, som börjar med djup besvikelse på modern och inbegriper intensiv tävlan med och svartsjuka på fadern
.”

Jack and the Beanstalk

Prinsessan och Grodan

Prinsessans käraste leksak, en gyllene boll, rullar ned i en källa, men en groda räddar den åter åt henne.

Föga anar hon vad han vill ha i gengäld ...


Att se sin egen sexualitet som djurisk har ödeläggande följder, det kan gå så långt att människor aldrig kan frigöra sina egna - eller andras - sexuella erfarenheter från denna bibetydelse. Därför måste man inskärpa hos barnen att sexualiteten till en början kan tyckas motbjudande djurisk men att när man väl funnit den rätta vägen dit, kommer skönheten att stiga fram ur det motbjudande höljet.

I detta avseende är den här sagan, som aldrig nämner eller pekar på sexuella erfarenheter som sådana, psykologiskt sundare än mycket i vår sakliga sexualupplysning. Vår moderna sexualundervisning försöker lära ut att sex är normalt, nöjsamt, ja till och med vackert och absolut nödvändigt för människors fortlevnad. Men eftersom den inte utgår från att barnen kan tycka att sex är motbjudande och att denna synpunkt har en viktig förebyggande funktion, lyckas den inte övertyga dem.

Sagan, som håller med barnen om att grodan är motbjudande, tillvinner sig deras förtroende och ger dem på så sätt den fasta tron att den äckliga grodan, som sagan säger, kommer att avslöja sig som den allra mest charmerande kamrat. Och detta meddelar sagan utan att ens direkt nämna något som har med sexualitet att göra
.”


(Fler sagor kommer snart att läggas in ... Håll utkik efter nyhetsbrev.)

För våra andra produkter, titta på vårt "Produkt-träd" - klicka på bilden till höger.

På sidan du kommer till kan du också teckna dig för våra nyhetsbrev för att få tips om nya kurser när de kommer, och få gratis bonusmaterial värt 600 kr.
Produkt-trädet

<-- Tillbaka

   
  PsykosyntesForum