SwedishEnglish
Share to Facebook Share to Twitter Mail Send to Google More...

Medvetet seende

Svårt att sortera alla intryck?
Lär dig bli mer närvarande genom att öka din synskärpa :


     
E-bok

E-boken

MEDVETET SEENDE

Medvetet Seende
   

Medveten Närvaro

Du har säkert sett beskrivningar och kurserbjudanden om Medveten Närvaro.
Många av dessa beskrivningar fokuserar på förhållningssättet Medveten Närvaro, och
olika mentala och psykologiska tekniker för att uppnå en högre grad av närvaro.
Dessa tekniker är viktiga och nödvändiga faktorer och förtjänar stor uppmärksamhet,
och du rekommenderas att ta del av dem.

Vad många beskrivningar och kurser dock förbiser, är vikten av att träna upp de
sinnesorgan, som är nödvändiga för att överhuvud taget uppfatta verkligheten
omkring oss.

Medvetet Seende

Med ökad ålder avtar synskärpan för de flesta av oss. Ökad erfarenhet kan också göra att vi allt mer sällan ser saker på nya sätt eller att vi mer sällan fascineras av det vi ser.

Tänk om vi kunde få tillbaks omedelbarheten och nyfikenheten vi hade som barn ...

Och tänk om vi kunde få tillbaks en del av den synskärpa vi hade då ...

Denna minikurs i e-boksformat fokuserar på detta, och innehåller ett antal enkla övningar som kommer att öka din förmåga att uppfatta tillvaron omkring dig på ett mer närvarande och fokuserat sätt, och som också kommer kunna återge en del av den synskärpa du hade som barn.

Bli mer Medvetet Närvarande genom mer Medvetet Seende !

Seende kontra varseblivning

Vårt seende är ett resultat av flera faktorer. Dels skapas seendet av en rent optisk process, där ljuset bryts av ögats lins och en bild av omvärlden projiceras på näthinnan. Dels skapas seendet av en neurologisk process, där hjärnan använder informationen från ögonen för att bygga upp en inre bild - varseblivning.

Titta till exempel på denna bild, där de randiga
horisontella skivorna förmodligen ser ut att
vara olika tjocka till vänster och till höger.

Detta är en varse-blivning, en bild av vad din hjärna har skapat - studera bilden noggrant
och du kommer att upptäcka att skivorna alla
är helt jämntjocka!

Seende kontra varseblivning

Denna e-bok beskriver en träningsmetod, som påverkar bägge processerna,  både den rent optiska processen och den neurologiska. Med träning kan man få de muskler som styr ögat att fungera bättre. Träningen påverkar också de neurologiska och psykologiska processer som är inblandade i varseblivningen.

Träningsmetoden utvecklades ur NLP (Neuro-Lingvistisk Programmering), där ursprungsmännen Richard Bandler och John Grinder redan 1981 beskrev fall där de via inre psykologisk förändring med hypnos kunde få en person att förbättra sin synskärpa.
Sedan dess har en träningsmetod som kan göras i fullt medvetet tillstånd utvecklats, framför allt av Leo Angart. Metoden har använts på många ställen över hela världen, med dokumenterat positiva resultat i ett stort antal fall - många har kunnat sluta helt med glasögon till och med efter mer än 20 års användande.

Det vanligaste är dock att man efter denna typ av träning har kunnat skippa glasögonen i fler och fler situationer, framför allt där ljusförhållandena är bra.

Men, även om det bara blir en begränsad förbättring av din rent fysiologiska synskärpa, så kommer övningarna att öka din förmåga att uppfatta tillvaron mer fokuserat och närvarande, och Medvetet Seende kommer att öka din förmåga till Medveten Närvaro.


Psyket påverkar synskärpan

Träningsmetoden bygger på ett antal antaganden, som stöds allt mer av vetenskapliga studier:

Seendet skapas till 90% av psyket.
___Ögonen är bara sensorerna, "seendet" i sig, d.v.s. det som
___bygger upp en tredimensionell bild av de två tvådimen-
___sionella projektionerna på näthinnorna är neurologiska,
___psykologiska och kognitiva processer i hjärnan.

Full synskärpa är det naturliga tillståndet.
___I så kallade primitiva samhällen och i bondesamhällen har
___människorna i allmänhet full synskärpa.

Seende och hjärnan
___Förra århundradet var mindre än 1% av eskimåerna närsynta, men det har idag ökat
___till 50%. På ön Vanuato går barnen i skolan åtta timmar per dag, men trots detta är
___bara 2% närsynta.

Seendet är en inlärd förmåga.
___Nyfödda barn ser suddigare än vuxna, och barns förmåga att visuellt uppfatta allt
___korrekt (till exempel trafikmiljö) är inte fullt utvecklad förrän vid 8 till 10 års ålder.

Synen påverkas av vår energinivå.
___Dr William Bates (1860-1931) noterade att synskärpan varierar under dagen, ibland
___så mycket som en till två dioptrier. Det går relativt lätt att göra sig medveten om hur
___ens synförmåga påverkas negativt av trötthet och nedstämdhet och hur den
___påverkas positivt av exempelvis sköna upplevelser i naturen.

Seendet har sitt ursprung i vårt Jag, riktas utåt, och
___återvänder sedan in igen
.
___De metafysiska aspekterna av seende som inre seende,
___våra föreställningar, våra övertygelser, etc, påverkar inte
___bara vår självbild utan också vårt fysiologiska seende.

Muskler återhämtar sig med träning.
___De flesta av oss vet detta när det gäller kroppens större
___muskler, och vi vet att det är fullt möjligt att bibehålla både
___spänst och styrka upp i hög ålder med rätt avpassad
___träning. Vi är dock inte lika medvetna om att samma sak
___gäller ögonens muskler.

Ögats anatomi
Medvetet Seende

Köp via PayPal och ladda
omedelbart ned
ditt exemplar av e-boken


Medvetet Seende :


PayPal

Pris 22,50 kr

Fortfarande osäker på om du vill köpa?

Registrera dig för nyhetsbrev, och testa produkter gratis (värda mer än 600 kr).

För andra produkter från PsykosyntesForum, titta på vårt
"Produkt-träd" - klicka på bilden till höger.


Produkt-trädet
  Gå till föregående sida.  
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
   
  PsykosyntesForum