PsF

SwedishEnglish
Share to Facebook Share to Twitter Mail Send to Google More...

ELEMENTITET - jorden, vattnet, vinden, elden inom oss.

Tycker du personlighetstester brukar ge
kryptiska, svårtolkade resultat,
inte till någon hjälp i det verkliga livet?


Experimentera med den lekfulla metoden Elementitet.
Få en lättbegriplig och intuitivt användbar personlighetsprofil på 30 minuter.


Personlighetsprofilen

ELEMENTITET
Se video, gör testet
The Elementity Test
Test below


Elementity


Personlighetstest för självkännedom och teamutveckling.

Ett kurskoncept och ett personlighetstest baserat på den mångtusenåriga symboliken De Fyra Elementen har utvecklats inom PsykosyntesForum. Konceptet bakom dessa produkter heter Elementitet ("Element-identitet") och baseras på Jungs personlighetstypologi (Tänkare/Kännare, Intuition/Förnimmelse, Introvert/Extrovert, Varsebliva/Bedöma).

Elementitet används i vår verksamhet inom teamutveckling på arbetsplatser, inom parcoaching och vid individuell coaching. I vissa situationer kan en typologi utgöra en användbar karta av verkligheten, men det är också viktigt att alltid minnas att en typologi är en grov modell av människan, en modell som aldrig mer än schematiskt kan beskriva vår komplexa natur.

Elementitetskursen

Elementitets-kursen

På sidan Kurser listas en kurs runt Elementitet, som är designad för arbetsteam, för självkännedom och arbetslagsutveckling.
Vi diskuterar bland annat hur skillnader i personlighetstyp kan påverka kommunikation och samarbete, hur de ibland kan orsaka missuppfattningar och konflikter. I kursen ingår också ett antal lekfulla gruppövningar runt Elementitet.

Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om dig själv och om vilken bild du ger andra. Du kommer att kunna förstå dina arbetskamrater bättre. Ni kommer att kunna kommunicera och samarbeta bättre och mer kreativt.

Omfattning: Sex timmar med pauser. Pris: C:a 1500 kr+moms per deltagare.
Kostnad för kurslokal tillkommer, om extern lokal används.
Antal deltagare: Minimum 6, maximum 20.

The Elementity Test

Testa din Elementitets-profil on-line

Personlighetstestet är ett datorbaserat on-line-test. Det finns i två varianter:

Klicka här för gratis-testet:
Elementitet
 • Förenklat (gratis):
  Du ska besvara 20 korta frågor, och du får din Elementitets-profil presenterad på skärmen.


 • Fullständigt (köp här nedanför):
  Du ska besvara 20 ganska omfattande frågor,
  och förutom att din profil presenteras på skärmen,
  kommer följande att e-postas till dig:
  - Din Elementitets-profil.
  - En utförlig rapport av din Elementitet.
  - En beskrivning av typologin.
Efter att ha betalt kan du köra testet ett obegränsat antal gånger, till exempel för olika livs-situationer, eller för par som vill arbeta med sina olikheter, eller under en period av personlig utveckling.
Elementitet
Klicka för att betala via PayPal och för att sedan ladda ned en beskrivning av Elementitet och för att köra testet:
Pris 40 kr
Obegränsat antal körningar.
Efter testet e-postas din Elementitets-profil, en utförlig rapport om din Elementitet, och en beskrivning av typologin. Jämfört med dokumentet Elementitet_kort.pdf, som finns tillgängligt på olika ställen på hemsidan, har beskrivningen som e-postas kompletterats med ett kapitel om ett antal olika gruppövningar, som ingår i kursen om Elementitet.

Titta på en video om ELEMENTITET (9 min.)

Psykosyntes-terapeut Lars Gimstedt
(Videon finns även på YouTube. Titta på våra andra videoklipp.)

Personlighetsaspekterna:

Elementen Jord, Vatten, Vind och Eld står för följande grundkvalitéer i personligheten:


Earth
WATERWINDFIRE
..... ..... ..... .....
JORD
Tillgångar
Risker
JORD
Tänkaren. ”Fast mark”, den stabila grunden. Förutsägbar, närande, arbetar i det tysta, strukturerad, metodisk, lugn, självförtroende. Praktiskt och realistiskt inriktad, målinriktad, uthållig, pålitlig. Fokus på regler, tidplaner, objektivitet, resultat. Fokus på ansvar, ordning, noggrannhet i detaljer, rättvisa.

Rigid, envis, lite tråkig, fastna i detaljer, pedanteri. Kan tappa siktet på målet för att medlen blir viktigare - organisationen, regelverket, traditionen.

VATTEN
   
VATTEN

Vital, tålmodig, flexibel, välkomnar förändring om den sker planerat, problemlösare, lagspelare. Social, får sin energi genom kontakt med andra, drivs av att skapa harmoni i relationer, att se till att andras behov möts, att andra uppskattas, mår bra av att få uppskattning själv.

Identifierar sig med andra, svårt att säga nej, vill behaga, känslig. Kan tala i termer av ”måsten”, ”borde”, ”bör inte”. Utsatt för orimliga krav eller kritik kan Vatten bli deprimerad, martyrisk, pessimistisk.

VIND
   
VIND

Spontan, friskt energisk, aktiv, klarar av motstånd, påverkar andra. Engagerad, optimistisk, entusiastisk, vänlig, pratsam, humoristisk, oorganiserad. Observant, men slumpmässigt, kan upptäcka möjligheter andra inte sett.

Rastlös, oförutsägbar, impulsiv, svår att lära känna, blir lätt uttråkad. Kan hamna i överdrifter, bli överdrivet känslomässig.
ELD
   
ELD
Entusiasmerande, intensiv, passionerad, målinriktad, orädd. Livet är ett spännande drama. Medryckande entusiastisk men överkänslig mot att bli beroende av andra. Uppfattas som charmerande, varm, modig, rättfram, självsäker, men kan bli arg på dem med avvikande åsikter. Otålig, kan köra över andra, obalanserad, okänslig, grälsjuk. Kan tolka in negativa och till och med felaktiga betydelser i det som händer.


Sexton olika kombinationer

Det vanligaste är att ens personlighetstyp domineras av ett eller två av elementen.
I Elementitet har valts att kombinera två element, för att hålla antal kombinationer på en praktiskt användbar nivå, vilket innebär att typologin bygger på sexton olika huvudsakliga personlighetstyper (de som domineras av bara ett element har markerats som att de har två av detta):

Jord-Vatten (13%), Jord-Jord (6%), Jord-Eld (5%), Jord-Vind (1%),
Vatten-Vatten (13%), Vatten-Jord (6%), Vatten-Vind (5%), Vatten-Eld (1%),
Vind-Eld (13%), Vind-Vatten (13%), Vind-Jord (6%), Vind-Vind (6%),
Eld-Eld (5%), Eld-Vind (5%), Eld-Jord (1%), Eld-Vatten (1%).

Procentsatserna anger hur personlighetstyperna fördelar sig i en typisk västerländsk population. Data kommer från forskning under flera decennier av utfall från Myers-Briggs-testet, ett vanligt test för den Jungianska typologin.
Läs mer i dokumentet Elementitet_kort.pdf.


Subpersonalitites

Delpersonligheter är ofta olika.

Som beskrivs på sidan Delpersonligheter, består vår personlighet vanligen av flera olika delar, delpersonligheter. Elementiteten för en delpersonlighet kan skilja sig från en annan.

När man gör Elementitets-testet, är det därför att rekommendera att man först beslutar sig för vilken delpersonlighet man vill testa, och att medvetet identifiera sig med den (genom att gå tillbaks till minnen av att vara i den och att gå in i och återuppleva dessa minnen). När man köper Elementitets-testet, går det att köra testet obegränsat antal gånger, och det är därför möjligt att fastslå Elementiteten för flera delpersonligheter. Om man gör detta, kan det vara värdefullt att välja två delpersonligheter som dels är dominerande och dels utgör en "dipol", d.v.s. har mycket olika grundläggande övertygelser och basbehov.

Klicka här för gratis-testet:
Elementitet
Eftersom Elementitets-testet kan köras flera gånger, kan det också användas av par, för att medvetandegöra olikheter i personligheter som kan påverka relationen.

Innan du köper testet, kan du "testa" testet, genom att köra gratis-varianten, som är identiskt uppbyggt, men förenklat.
Klicka för att betala via PayPal och för att sedan ladda ned en beskrivning av Elementitet och för att köra testet.
Pris 40 kr
Obegränsat antal körningar.

Efter testet e-postas
din Elementitets-profil, en utförlig rapport om din Elementitet, och en beskrivning av typologin. Jämfört med dokumentet Elementitet_kort.pdf, som finns tillgängligt på olika ställen på hemsidan, har beskrivningen som e-postas kompletterats med ett kapitel om ett antal olika gruppövningar, som ingår i kursen om Elementitet.

Produkt-trädet För våra andra produkter, titta på vårt "Produkt-träd" - klicka på bilden till vänster.

På sidan du kommer till kan du också teckna dig för våra nyhetsbrev för att få tips om nya kurser när de kommer, och
få gratis bonusmaterial värt 600 kr.

Skapa arbetsfri och återkommande inkomst genom att annonsera våra produkter på din hemsida eller blogg. 25% provision!
.. .. ..
 
Gå tillbaks till förra sidan.
 
   
  PsykosyntesForum