Dela till Facebook Dela till Twitter Maila Bokmärk i Google Mer...

ETT FORUM FÖR MIRAKELARBETARE

 

Vem riktar sig denna sida till?

Denna sida, som är en del av PsykosyntesForums hemsida, riktar sig till dig som är intresserad av andlig utveckling, och av kanaliserade gudomliga budskap, exempelvis stora delar av Bibeln, En Kurs i Mirakler, A Course of Love, och liknande verk.

Sidan är tänkt att komplettera andra, besläktade, internet-sidor som

Budskapen

Den här sidan handlar om de budskap Jesus riktar till oss, inte bara om det "glada budskap" han förmedlade två tusen år sedan, och som beskrivits i Bibelns evangelier, utan även om några exempel på samma budskap, det om Guds Kärlek, som kommit efter detta.

I Johannesevangeliet säger Han:
"Ett nytt bud ger jag till er:
Att ni ska älska varandra.
"

(Ordet "Evangelium" kommer från grekiskans εύαγγέλιoν, "goda nyheter", "glatt budskap" eller "glädjebud".)


Många av dessa kärleksbudskap har kommit till oss efter det att Jesus levde som en människa på jorden, i många olika former och språk.

Jesus

INNEHÅLL:

 

MIRAKELARBETAREN

MirakelForum är tänkt som ett forum för de som vill anta Jesu erbjudande till oss alla, att vara Mirakelarbetare. Det enda som Jesus säger i En Kurs i Mirakler att man behöver för att kvalificera sig för att vara en Mirakelarbetare, är "en smula villighet".

EKIM 4.VII.8:

Gud prisas närhelst ett sinne lär sig att vara helt hjälpsamt. Detta är omöjligt om det inte är helt harmlöst, eftersom båda övertygelserna måste finnas samtidigt. De sant hjälpsamma är osårbara, eftersom de inte skyddar sina egon, och följaktligen kan ingenting skada dem.

Deras hjälpsamhet är deras lovprisning av Gud, och Han kommer att återgälda deras lovprisning av Honom eftersom de är som Han, och de kan glädjas tillsammans. Gud utsträcker sig till dem och genom dem, och det är stor glädje i hela Riket. Varje sinne som förändras ökar denna glädje genom att vart och ett är villigt att vara delaktigt i den.

De sant hjälpsamma är Guds mirakelarbetare som jag leder
, tills vi alla är förenade i Rikets glädje. Jag kommer att leda dig dit där du kan vara sant hjälpsam, och till var och en som kan följa min vägledning genom dig
.

Bidra med din erfarenhet av att vara Mirakelarbetare i samlings-boken En Kurs till Mirakler! Den utkommer med nya utgåvor allt eftersom berättelser kommer till mig. Läs mer -> En kurs mot mirakler

MirakelForums registrerings-sida

Genom att fylla i formuläret här nedanför kan du du registrera dig till MirakelForum.
När du registrerat dig, kommer du att få en epost med information och länk till MirakelForums informations- och anmälningssida, där man kan teckna sig för olika resuser och aktiviteter.

Som registrerad i MirakelForum får du tillgång till ett antal saker:

  • Återkommande nyhetsbrev om olika erbjudanden, aktiviteter, texter runt EKIM och EKIK, m.m. Bland annat söndags-epost med kyrkoårets bibeltexter, tillsammans med texter från EKIM och EKIK som knyter an till dagens bibliska tema.

  • Kunna registrera sig för daglig EKIM-lektion via epost,
    som inspelat tal och bildspel.

  • Gratis tillgång till kursen Ett psykosyntes-perspektiv på EKIM. Via denna får du också tillgång till EKIMs lektioner som bildspel och inspelat tal.

  • Möjlighet att teckna dig för retreatet "VÄLJ IGEN".

    Namnet "Välj igen" kommer från en uppmaning i Kristi budskap till oss, om att vi egentligen bara har ett val vi behöver fatta: valet mellan att låta oss vägledas av Kärleken eller låta oss styras av rädslan.

    "VÄLJ IGEN" är ett tre-dagars-retreat i lantlig miljö, där du leds genom spelet Miracle Choice, varvat med att gå in i tystnad, och att delta i olika gruppsamtal runt hur du vill och kan leva efter Kristi budskap, exempelvis som det kommer till uttryck i EKIM och EKIK. (Läs mer om detta nedan.)

Registreringsformulär

Fyll i ditt namn och
din epost-adress i formuläret här till höger.

När du gjort detta, kommer du få en epost, som bland annat innehåller en länk till MirakelForums informations- och anmälningssida.

Du kommer därefter att fortlöpande få nyhetsbrev om MirakelForum.


Du kan också registrera dig för PsykosyntesForums
allmänna nyhetsbrev, och få gratis produkter för personlig utveckling
värda mer än 600 kr. Läs mer ->

Tredagars-retreatet "VÄLJ IGEN", gruppspel med Miracle Choice

En Kurs i Mirakler och A Course of Love är självstudiekurser. Men, eftersom vi enligt EKIM alltid är både lärare och elever, är det i relation och kommunikation med varandra som Jesu budskap kan förstås och tillämpas på ett djupare plan.

Som sades ovan, kommer namnet "VÄLJ IGEN" från en uppmaning i Kristi budskap till oss, om att vi egentligen bara har ett val vi behöver göra, ett val vi måste göra för att återfinna Himmelriket inom oss: valet mellan att låta oss vägledas av Kärleken eller att låta oss styras av rädslan.

Retreatet "VÄLJ IGEN"
, som beskrivs längre ned på denna sida, fokuserar på detta val, och vår samvaro vilar på den gemenskap som skapas av att spela spelet Miracle Choice, på samtal i grupp och på att vara med oss själva och/eller tillsammans i den goda tystnaden. Miracle Choice bygger på EKIM.

Man kan också få tillgång till att spela Miracle Choice i egen regi, om man samlar en grupp (min 2, max 8) och tillhandahåller en lokal, med mig, Lars Gimstedt, som spelledare. I Linköping har jag en lokal i den praktik där jag arbetar, på Torggatan 4. Kontakta mig för plats, tidsomfattning, tidpunkt och pris. Tidsomfattning = 4-8 timmar.

Titta på en video om filosofin bakom spelet (10 min):


Om Miracle Choice, 10 minuter.
(Högerklicka här för att ladda ned videon,
högerklicka här för att ladda ned en pdf-utskrift.)

Spelet Miracle Choice är ett brädspel uppbyggt kring de två cirklarna, den yttre - Egots tankemönster - och den inre - Sant Tänkande. Varje deltagare börjar med sin spelpjäs i den yttre cirkeln, och med hjälp av tärningskast går man runt, och tar varje gång upp ett kort som hänger samman med den ruta man hamnat på.

(Spelet och instruktionen är på engelska, men de kort vi använder har översatts till svenska.)


Deltagaren har fått i uppgift att innan hen kommer till spelet ha formulerat en personlig fråga, eller ett personligt livs-problem, som hen vill ha svar på, få belyst, eller få en djupare förståelse för.

När hen fått upp ett kort, leder spel-ledaren ett samtal runt deltagarens fråga / problem hen haft med sig, eventuellt med deltagande från de andra.

Vissa kort leder en in till den inre cirkeln, och där finns nya kort tillgängliga. Spelet är klart antingen när alla har nått Den Sanna Världen (=den gula cirkeln i mitten av bilden ovanför), eller när speltiden är slut.Retreatet VÄLJ IGEN
ordnas på Ejagården.
(Se vägbeskrivning nedan.)

Retreatet ordnas
när tio deltagare anmält sig
,
och vi har hittat en tid som passar alla, samt när
Ejagården är tillgänglig.

Helpension med vegan-mat,
trivsamt inredda dubbelrum.

Pris 3000 kr inkl moms.

Ejagården har bara dubbelrum, och för att priset ska kunna hållas behöver alla sängplatser utnyttjas. Så, innan datum slutligt kan bestämmas, behöver rumsfördelningen accepteras av samtliga deltagare.

PROGRAM :

Dag 1._Ankomst kl 17. Middag 18.
______19-22 Miracle Choice. Två grupper om 5 pers.

Dag 2._Kl 8__ Frukost.
______9-12 _ Fortsättning Miracle Choice.
______13___ Vi går in i tystnad. Lunch under tystnad.
______14-18 Fortsatt retreat i tystnad, valfritt i grupp eller enskilt.
___________ Led för vandring i naturen finns beskriven.
______18___ Middag under tystnad.
______19___ Tystnaden bryts. Gruppsamtal hela gruppen.
______19:30_Gruppsamtal i smågrupper.
______21-22_Gruppsamtal hela gruppen.

Dag 3._Kl 8__ Frukost.
______9____ Gruppsamtal hela gruppen.
______11___ Fika, avfärd.

LEDARE:

Anders Blomquist
är präst, nyligen pensionerad.

Anders har studerat EKIM sedan 1985.

Han bor i sin gamla släktgård i Väckelsång, söder om Växjö.

Lars Gimstedt
är psykoterapeut, verksam i Linköping.

Lars är ägare av PsykosyntesForum, som erbjuder coaching, terapi, kurser och böcker inom personlig och andlig utveckling.

ANMÄLAN :

Görs på MirakelForums informations- och anmälningssida.
För att komma in på den, fyll i formuläret ovanför, under rubriken MirakelForums registrerings-sida.

VÄGBESKRIVNING:

Ejagården, Mening i Vision, Dalsebo, 577 93 Vena.
Mobil: 070-593 98 98, e-post: info@ejagarden.com
Mitt i mellan Vimmerby och Oskarshamn.GPS-koordinater:

57°29'35.1"N 16°09'20.8"E

57.493083, 16.155789

EN KURS I MIRAKLER (EKIM)

Förutom psykosyntesen och kognitiv och humanistisk psykologi,
vilar PsykosyntesForums grundsyn på människan som en i grunden andlig varelse, såsom den beskrivits i boken EKIM.

Det är till och med så att EKIM är den direkta orsaken till att jag
(Lars Gimstedt) bytte yrke mitt i livet, från fysiker och utvecklings-
ingenjör till psykoterapeut. (Läs om detta i boken Stairway.)

EKIM utgör en själv-studiekurs i andlig och personlig utveckling.
Den beskriver en strikt icke-dualistisk teologi. Den innehåller
365 övningar för att bli medveten om hur vi identifierat oss
med vårt "lilla själv", avstängd från varandra och från Gud,
och övningar för att hitta vår djupa kunskap om vårt verkliga
Själv (med stort S), i kontakt med allt i universum och med Gud.
EKIM beskriver hur vi från vårt begränsade ego-perspektiv byggt upp en skenvärld, som tycks domineras av rädsla, brist och lidande. Boken nedtecknades i slutet av 1960-talet av en doktor i klinisk psykologi, Helen Schucman, som arbetade som biträdande professor på institutionen för psykologisk forskning vid Columbia-universitetet i USA. Hon berättade att texten kom till henne som en sorts "inre diktamen" från en röst som ganska snart presenterade sig som Jesus. Helen skrev ned texten stenografiskt, och läste sedan upp den för sin chef professor William Thetford, som skrev ut den på maskin. För att skydda sin akademiska status höll de först manuset hemligt, men efter många märkliga turer gavs den ut 1977. Den har när detta skrivs (nov 2017) översatts från engelska till 25 andra språk.

Läs mer om EKIM och om dess tillkomst på Foundation of Inner Peace hemsida.

Nätverket för EKIM har också riklig information. Där kan man som registrerad medlem få fortlöpande information om nya böcker och events, få medlemstidning och delta i ett nätverksträffar som ordnas några gånger per år.

Under fliken Kurser på denna hemsida finns en kurs för dem som är intresserade av psykologin bakom EKIM, Ett Psykosyntesperspektiv på EKIM. I denna kurs finns också alla lektionerna som ljudfiler, som bildspel och som inspelade sånger.

Som registrerad medlem i MirakelForum har man tillgång till denna kurs gratis.

EKIM kan köpas på Bokus, och som ljudbok på Paneter.A Course of Love (ACOL)
kom till på samma sätt som En Kurs i Mirakler, men i detta fall var Mari Perron "första mottagare" enligt bokens egen terminologi. Den gavs ut 2006, exakt 30 år efter att En Kurs i Mirakler publicerades.

Den "inre röst" Mari började höra 1998, två år efter att hon stött på En Kurs i Mirakler, presenterade sig även här som Jesus, och Han beskriver boken som en uppföljare till En Kurs i Mirakler.

A Course of Love har översatts till norska, franska och spanska, och är på väg att översättas till flera andra språk. Den svenska översättningen, där arbetstiteln är En Kurs i Kärlek (EKIK), görs av Paulina Fredriksson (som läste in En Kurs i Mirakler som ljudbok), och där jag (Lars Gimstedt) har en granskande och kameral funktion.

Vi hoppas att EKIK ska kunna bli klar under 2019.
Läs om tillkomsthistorien, om Mari och om kursen, samt Introduktion, Preludium och de åtta första kapitlen i A Course of Love.

Där En Kurs i Mirakler i huvudsak riktade sig till vårt sinne, för att få oss att upptäcka hur insnärjda vi är i vårt ego-tänkande, riktar sig A Course of Love till hjärtat, till både tanke och känsla, för att få oss att bli helhjärtade i att uppleva och att ge Kristusmedvetandet ett uttryck.

Läs Tony Ponticellos kommentar om hur ACOL förhåller sig till ACIM ->

Läs mer om ACOL på webb-sidorna acourseoflove.org och centerforacourseoflove.org. I den förstnämnda omnämns också två böcker som jag (Lars Gimstedt) inspirerades att skriva efter att ha läst ACOL första gången, Jesus om att fånga tjuren, och Jesus om Upphöjt Själv i Form.

Titta på en YouTube-video om och av Mari Perron.

Titta gärna också på de böcker jag (Lars Gimstedt) skrivit, efter att ha inspirerats av EKIM och EKIK. De finns i Bokshoppen.

(Titta även i Bokshoppen, där finns andra böcker utgivna av PsykosyntesForum, av andra författare.)
En kurs mot mirakler

En Kurs Till
Mirakler

Den här boken är resultatet av ett samarbetsprojekt och är en samling
korta berättelser från olika "elever till
En Kurs i Mirakler".
Jag, Yeshua. Jag, Yeshua.
Väckaren.


Det evangelium Jesus själv, den verklige personen, hade kunnat skriva.Jesus om att
fånga tjuren.


En dialog med Jesus runt en urgammal uppsättning bilder som kallas "Tjuren och hans herde", som har sitt ursprung från gamla zen-mästare.


Jesus om Upplyft Form

Jesus om
Upplyft Form.


Dialog 2 med Jesus.

Om att manifestera sitt Sanna Själv i den fysiska verkligheten.
Jesus om Kristusmedvetande

Dialog 3 med Jesus och med några till.

(På gång, utgivning kanske 2019.)


Stairway

Stairway:
10 steg till himlen.


John Zacharias,den typiske ingenjören, blev mer och mer provocerad av sin hustrus intresse för Mirakelkursen, som han betraktade som ovetenskaplig hjärntvätt.
 
  Gå tillbaks till förra sidan.  
   
  PsykosyntesForum